Szűrés

Turisztikai technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Idegenvezető

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: Egy idegen nyelvből B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga a szakmai vizsga megkezdésekor.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Idegenforgalmi alapok

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a tanuló globális gondolkodását méri: ismeretét adott terület, régió látványosságairól, sajátosságairól, a turisztikai termékekről. Emellett méri a protokoll és (N)etikett szabályainak ismeretét és alkalmazását, valamint a marketing elméleti és gyakorlati lehetőségeinek alkalmazását a turizmusban feleletválasztó feladatokkal.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • terület, régió látványosságainak ismerete 20%
  • turisztikai termékek ismerete 20%
  • egy adott tematikus út összeállítása, 20%
  • protokollszabályok, (N)etikett ismerete 20%
  • marketingtevékenység, fogalma, részei, gyakorlati alkalmazása 20%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Idegenvezető gyakorlati feladatai

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A) Vizsgarész: Esettanulmány alapján egy részletesen leírt, lebonyolított csomagtúrához (beutazó, kiutazó vagy belföldi csoport 3-4 napos) kapcsolódó idegenvezetői jelentés, jegyzőkönyv rendkívüli eseményről, és elszámolás elkészítése számítógép segítségével.

Vizsgázó feladata:

1. Egy beutazó, vagy kiutazó, vagy belföldi csoport 3-4 napos programcsomagjának forgatókönyve alapján az idegenvezetői jelentés elkészítése.

2. Az utazás alatt történt rendkívüli eseményről jegyzőkönyv készítése.

3. Az utazás előtt átadott idegenvezetői ellátmánnyal való elszámolás elkészítése az út során felmerült költségekről.

A számítógépen elkészített munkáját a vizsgázó az általa létrehozott, saját nevével ellátott mappába elmenti, majd kinyomtatja és összetűzi, vagy irattartóba rendezi és átadja a vizsgabizottságnak.

Időtartam: 180 perc

B) Vizsgarész: Idegenvezetés és szituációs helyzet megoldása

Vizsgázó feladata:

1. A vizsgahelyszín, mint település, illetve környékének idegenforgalmi értékeinek bemutatása gyalogos séta keretében idegen nyelven

2. A vizsgahelyszín, mint település, illetve környékének bemutatása autóbuszos idegenvezetés keretében magyar nyelven kihangosító berendezés használatával (mikrofon használata)

3. Utazás során leggyakrabban felmerülő idegenvezetői szituációkból egy db helyzetgyakorlat megoldása

Időtartam: 40 perc (gyalogos idegenvezetés 15 perc, autóbuszos idegenvezetés 15 perc, szituációs feladat 10 perc)

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 220 perc,

A) vizsgarész 180 perc,

B) vizsgarész 40 perc (gyalogos idegenvezetés 15 perc, autóbuszos idegenvezetés 15 perc, szituációs feladat 10 perc).

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Vizsgarész feladattípusa Értékelési szempontok Maximális pontszám
Egy beutazó, kiutazó vagy belföldi csoport 3-4 napos programcsomagjának forgatókönyve alapján az idegenvezetői jelentés elkészítése. Tartalmi követelmények: fedőlap készítése (cím, készítő megnevezése,készítésének dátuma)Megrendelő adataiIdegenvezető adataiPartneriroda adataiA csomagtúra fontosabb adatai (út megnevezése,pozíciószáma, desztináció megnevezése, útvonal,indulás/érkezés helye és ideje, időtartam,csoportlétszám, közlekedési eszköz(ök), szálláshely(ek)megnevezése, ellátás megnevezése, szolgáltatásokmegnevezése, fakultatív program(ok) leírása,transzferek stb.)Az út részletes leírása naponkénti bontásbanKözlekedéssel kapcsolatos észrevételekSzálláshely(ek) jellemzéseEllátás leírásaIgénybevett szolgáltatások jellemzéseCsoport jellemzéseRendkívüli esemény leírása (csoportprofil megadása,utazás alatti hangulat, problémák stb.)A vizsgafeladatban megadott szempontokat a jelentéstartalmazzaSaját vélemény, javaslat megfogalmazásaMellékletek listája (voucher-ek, jegyzőkönyv,elszámolás stb.)- A szakmai kifejezések helyes használata 15
Formai követelmények: – A vizsgafeladatban meghatározott betűtípus, betűméret, sortávolság, szövegtörzs formázása – A szövegtörzs értelemszerű tagolása – Helyesírás 5
Az utazás alatt történt rendkívüli eseményről jegyzőkönyv készítése. Tartalmi követelmények: – Jegyzőkönyv megnevezés – Küldő iroda adatainak megadása – Jegyzőkönyv tárgyának megadása – Az út pozíciószámának megadása – Az esemény adatainak felvétele (helyszín, időpont, jelenlévők megnevezése, stb.) – Az esemény pontos, részletes, de tényszerű megfogalmazása – Az esemény bekövetkezése után megtett intézkedés(ek) leírása – További intézkedések, következmények megfogalmazása – Jegyzőkönyv felvételének dátuma, helyszíne – Érintett utas adatai, aláírása – Tanúk adatainak megadása, aláírása 10
Formai követelmények: – Jegyzőkönyv formátumának való megfelelés – Ésszerű szövegtagolás alkalmazása 3
Az utazás előtt átadott idegenvezetői ellátmánnyal való elszámolás elkészítése az út során felmerült költségekről. Tartalmi követelmények: – Az út adatainak megadása (Út megnevezése, pozíciószáma) – Idegenvezető adatainak megadása (név, elérhetőség) – Utazás előtt felvett ellátmány, készenléti pénz és egyéb pénzforrások megnevezése, mennyisége táblázatban foglalva – Az út során felmerült költségek részletezése (költség pontos megnevezése, egységár, mennyiség és érték szerinti bontásban) – Az elszámolás eredményének kimutatása (utazási iroda pénztárába való befizetés vagy kifizetés) – Elszámolás helyszíne, dátuma – Aláírás – Mellékletek felsorolása (számlák, nyugták) – Pontos számítások 10
Formai követelmények: – Elszámolás formátumának való megfelelés – Táblázatok beszúrása, formázása 3
A számítógépen elkészített munkáját a vizsgázó által létrehozott, saját nevével ellátott mappába elmenti – Mappa létrehozása – Mappa elnevezése a vizsgafeladatban megadottak szerint – Fájlok mentése 2
A számítógépen elkészített munkáját kinyomtatja és összetűzi vagy irattartóba rendezi és átadja a vizsgabizottságnak. – A dokumentum nyomtatása – A dokumentum összetűzése vagy irattartóba rendezése 2
Összesen   50

B) Vizsgarész

Vizsgarész feladattípusa Értékelési szempontok Maximális pontszám
A vizsgahelyszín, mint település, illetve környékének idegenforgalmi értékeinek bemutatása gyalogos séta keretében idegen nyelven – A vizsgahelyszín adottságaitól függő, 15 perces gyalogos idegenvezetés tartalmassága – A tanult idegen nyelvi kommunikáció (fogalmazás, nyelvi helyesség, kiejtés, szókincs, folyamatos kommunikáció, stb.) – Kommunikáció (kapcsolattartás a csoporttal, határozottság, hangerő, érthetőség, figyelemfelkeltés, figyelem fenntartás, élményszerűség, hangulat stb.) – Az idegenvezetés közben felmerült problémák szakszerű kezelése – A közlekedési szabályok betartása – Munka és balesetvédelmi szabályok betartása az út során 10
A vizsgahelyszín, mint település, illetve környékének bemutatása autóbuszos idegenvezetés keretében magyar nyelven kihangosító berendezés használatával (mikrofon használata) – A vizsgahelyszín adottságaitól függő, 15 perces autóbuszos idegenvezetés tartalmassága – Tématartás a közlekedési helyzethez viszonyítva – Az autóbuszos utazás balesetvédelmi szabályainak betartása – Magyar nyelvi kommunikáció (fogalmazás, nyelvi helyesség, kiejtés, szókincs, folyamatos kommunikáció, stb.) – Kommunikáció (kapcsolattartás a csoporttal, határozottság, hangerő, érthetőség, figyelemfelkeltés, figyelem fenntartás, élményszerűség, hangulat stb.) – Az idegenvezetés közben felmerült problémák szakszerű kezelése – Munka és balesetvédelmi szabályok betartása az út során 20
Utazás során leggyakrabban felmerülő idegenvezetői szituációkból egy helyzetgyakorlat megoldása – A szituáció pontos megértése – A helyzet szakszerű, kreatív megoldása – Kommunikáció – Az idegenvezetéshez kapcsolódó jogszabályok és egyéb szabályozók naprakész alkalmazása a helyzetgyakorlat során 10
Idegenvezetésen való megjelenés – Az idegenvezetői feladat jellegéhez igazodó öltözet – Az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözet – Személyi higiénia, ápolt külső – Pozitív kisugárzás 10
Összesen   50

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Turisztikai szervező

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: a tanult idegen nyelvből B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga vagy idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga a szakmai vizsga megkezdésekor.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Idegenforgalmi alapok

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a tanuló globális gondolkodását méri: ismeretét adott terület, régió látványosságairól, sajátosságairól, a turisztikai termékekről. Emellett méri a protokoll és (N)etikett szabályainak ismeretét és alkalmazását, valamint a marketing elméleti és gyakorlati lehetőségeinek alkalmazását a turizmusban feleletválasztó feladatokkal.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • terület, régió látványosságainak ismerete 20%
  • turisztikai termékek ismerete 20%
  • egy adott tematikus út összeállítása 20%
  • protokollszabályok, (N)etikett ismerete 20%
  • marketingtevékenység, fogalma, részei, gyakorlati alkalmazása 20%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Utazásszervezés

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó egy komplett, három, egymásra épülő

feladattípusból álló feladatot hajt végre az alábbiak szerint:

1. Egy beutazó, vagy kiutazó, vagy belföldi csoport 3-4 napos programcsomagjához előkalkuláció készítése.

2. A programcsomaghoz kapcsolódó forgatókönyv készítés az idegenvezető részére.

3. A programcsomaghoz tartozó ajánlattévő levél elkészítése a külföldi partner részére a tanult idegen nyelven.

A számítógépen elkészített munkáját a vizsgázó az általa létrehozott, saját nevével ellátott mappába menti el.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Vizsgarész feladattípusa Értékelési szempontok Maximális pontszám
1. Egy beutazó, kiutazó vagy belföldi csoport 3-4 napos programcsomagjához előkalkuláció készítése. – tartalmazza a túra azonosításához szükséges adatokat – felépítése logikus, áttekinthető, megfelel a tartalmi, formai követelményeknek, helyesírás – a csomagban szereplő valamennyi szolgáltatást tartalmazza, összehangban van a programmal – szállásdíj helyes megállapítása 1 főre vetítve – egyágyas felár helyes kiszámítása – programok, belépők helyes felszámítása 1 főre – az idegenvezető költségeit helyesen számította fel 1 főre vetítve (ellátás, programok, ellátmány a belépőkre, vállalkozói díj a napokra + ÁFA) – osztólétszám helyes megállapítása (tervezett létszám -10%) – felszámítandó haszonkulcs mértéke reális (20-35%), alkalmazkodik a piaci helyzethez – felszámolandó ÁFA mértéke helyes, alkalmazása szabályszerű – kiajánlási ár megaállapítása helyes 1 főre vetítve Ft-ban. – kiajánálási ár átszámítása adott valutára helyes 1 főre vetítve – árfolyam alkalmazása helyes – számolási hibától mentes, a kerekítés szabályait helyesen alkalmazta 30
2. A programcsomaghoz kapcsolódó forgatókönyv készítés az idegenvezető részére a csoport azonosítására szolgáló legfontosabb adatok feltüntetése 10
– a fogadó iroda adatai – a küldő iroda adatai – az idegenvezető neve, telefonszáma – az utazás időpontját, napok/éjszakák száma – a csoport azonosító száma/ pozíciószáma – a túra elnevezése/útvonala/típusa – a csoport létszáma – érkezés/elutazás helye, időpontja, közlekedési eszköz – szállás helye, címe, szobamegoszlás – ellátás módja, első/utolsó szolgáltatás  
részletes program napra, órára bontva, információkkal 10
– a csoporttal való találkozás módja, helye, ideje – szálláshely elfoglalalása szobalista alapján – programok időpontja, transzeferek, kirándulások kezdete, vége – vezetett túráknál, előre foglalt, időponthoz kötött programoknál találkozás időpontja, helye, kontaktszemély feltüntetve – az árban szereplő belépők helyszínen történő fizetése ellátmányból  
fontos információk, utasítások, átadott anyagok 10
– rendkívüli esetekben (baleset, betegség, káresemény, stb) intézkedés, referens értesítése, jegyzőkönyv feltétele – ha szükséges, külön figyelem a különleges bánásmódot igénylő utasoknak (VIP, ételintolerancia, mozgáskorlátozott) – fontos címek, telefonszámok listája – referens éjjel/nappal, konzulátus, rendőség, sürgősségi ellátás, mentők, stb. – átadott anyagok, mellékletek listája (megrendelők másolatai, utaslista, szobalista, ellátmány, készenléti pénz, utalványok/jegyek, nyomtatványok, térképek, stb)  
3. A programcsomaghoz tartozó ajánlattévő levél elkészítése a külföldi partner részére a tanult idegen nyelven. Ajánlattévő levél külföldi partnernek idegen nyelven 20
– céges levél készítése a formai követelmények alapján – az üzleti levél előírásainak megfelelő címzés, a levél tárgyának, ügyintéző nevének feltüntetése – a bevezető gondolatsor után a levél a feladatban leírtak alapján tartalmazza a programajánlatot a partner részére – a konkrét ajánlatra vonatkozó adatok (időpont, létszám, szálláskategóriája és minősége, elhelyezés, ellátás, idegenvezetés, csomagár valutában) szerepelnek a levélben – tartalmazza a szerződés szerinti együttműködésre vonatkozó információkat (megrendelés, opció, fizetési és lemondási feltételek) – a turisztikai szakmában használatos kifejezéseket, nyelvi fordulatokat helyesen alkalmazza  
A számítógépen elkészített munkáját a vizsgázó által létrehozott, saját nevével ellátott mappába elmenti – Mappa létrehozása – Mappa elnevezése a vizsgafeladatban megadottak szerint – fájlok mentése  
4. Szituációs gyakorlat: az elkészített programcsomag alapján az út értékesítése „ügyfélnek”, azaz a vizsgabizottságnak a tanult idegen nyelven – Ismerteti az utazás legfontosabb jellemzőit: időpont, utazás módja, utazási eszköz szálláshely típusa, ellátás típusa, stb. – Bemutatja a program során meglátogatott attrakciókat, programokat, fakultatív programlehetőségeket – Ismerteti az utazás árát, az előleg és a hátralék befizetésére vonatkozó időpontokat, információkat. – Felhívja a figyelmet – kiutazás esetében – a szükséges útiokmányok fajtáira, azok érvényességi idejének szabályaira. – Amennyiben repülős kiutazás, a reptérre való érkezés ideje, a poggyászokra vonatkozó szabályokra a figyelem felhívása, az idegenvezetővel való találkozás helye, ideje. 20
mindösszesen elérhető pontszám   100

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.