Szűrés

Távközlési technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakma megnevezése: Távközlési technikus

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 • valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Távközlési rendszerek és Infokommunikációs hálózatok

A vizsgatevékenység leírása Az interaktív vizsgán a vizsgázónak 30 kérdésből álló interaktív tesztet kell megoldania.

A vizsga a szakirányú oktatás során elsajátított tanulási eredményeket (elsősorban tudáselemeket) méri.

A tesztkérdések típusai lehetnek:

 • feleletválasztós (igaz-hamis kérdés, több lehetséges válaszból egy vagy több jó megoldás)
 • egyszerűbb számításos (egy jó eredmény),
 • rangsorolásos (nagyságrend),
 • képek (kapcsolási rajzok, tömbvázlatok) közötti választásos

A teszt témaköreit és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszámot az alábbi táblázat tartalmazza:

TémakörKérdések száma
Elektronika3
Távközlési elektronika4
Távközlési ismeretek3
IP-hálózatok4
Mobil távközlő rendszerek3
Műsorszóró rendszerek2
Vezeték nélküli adatvédelmi rendszerek4
Nagytávolságú IP-hálózatok3
Digitális távközlési rendszerek üzemeltetése2
Távközlési architektúrák2
Összesen30

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A kérdések típusuktól függően 1-5 pontot is érhetnek, a pontszám nagyságának tükröznie kell a feladat összetettségét. A kérdéseket úgy kell összeválogatni egy kérdésbankból, hogy azokból összesen 90 pont legyen elérhető.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Távközlési tevékenység bemutatása, mérési, szerelési, minősítési feladatok végzése.

A vizsgatevékenység leírása

 1. Portfólió bemutatása

A portfólió célja, hogy a diák dolgozat formájában bemutassa a 11-13. évfolyamok során, a duális képzés keretein belül – vagy ennek hiányában a laborgyakorlatok keretein belül – a távközlés területén végzett tevékenységeit (pl. mérések, szerelések, telepítések), ezzel bemutatva a szakmán belüli folyamatos fejlődését.

A dolgozatot elektronikus formában hozza létre, egy dokumentumként szerkesztve és tárolva 20-25 oldal terjedelemben. A dolgozatban legyenek összerendezve az egyes feladatokról begyűjtött információk (pl. képek, mért eredmények, jegyzőkönyvek, gyártói adatok), leírások, szöveges értékelések melyeket a diák maga készít el.

A dolgozatban leírt tevékenységekről rövid összefoglalót készít, melyet informatikai eszközök segítségével bemutat és szóban vázolja az elvégzett tevékenységeket, elért eredményeket és az ott szerzett tapasztalatokat.

A portfólió leadásának határideje a vizsga megkezdése előtt négy héttel.

 • Gyakorlati vizsgamunka

A vizsgafeladat során három összetett szerelési és mérési gyakorlatot kell a vizsgázóknak elvégezni.

I. Távközlési alapmérések

A vizsgázó alap eszköz-beüzemelést és méréseket végez, az alább felsorolt feladattípusok közül egyből vizsgázik:

 • Elektronikai alapfeladat mely során alapelemekből épít, majd mér egyszerű hálózatot igazolva az elektronika alaptörvényeit
 • Elektronikai alapfeladat mely során összetett kapcsolások beüzemelését és mérését végzi (pl.: erősítők, műveleti erősítők, digitális kombinációs hálózat)
 • Távközlési alapfeladat mely során komplex berendezések beüzemelését és mérését végzi (pl.: modulációs-, multiplexált jelek mérései)

A vizsgafeladat kiválasztása tételhúzással történik. A mérési eredményeket a vizsgázónak elektronikus jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A feladat elvégzése után a vizsgázónak szóban röviden vázolnia kell az elvégzett tevékenységet.

II. Infokommunikációs hálózatokban alkalmazott passzív hálózati eszközök szerelése és mérése

A vizsgázó szerelési feladatokat végez, a szerelt eszközök megfelelő minőségét méréssel igazolja.

 • kommunikációs kábelek (Pl. CAT5, CAT6 LAN kábel) szerelése és mérése
 • koaxiális tápvonalak szerelése és mérése
 • rádiófrekvenciás passzív eszközök szerelése és mérése.
 • A mérési eredményeket a vizsgázónak elektronikus jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A feladat elvégzése után a vizsgázónak szóban röviden vázolnia kell az elvégzett tevékenységet.

III. Vezeték nélküli infokommunikációs hálózat létesítése, mérése

A vizsgázó infokommunikációs hálózatot vagy vételi pontot létesít, mér, az alább felsorolt feladattípusok közül egyből vizsgázik:

A) A vizsgázónak komplex szerelési és mérési feladat keretein belül kell részegységekből felépíteni egy működő, minőségi műholdas vételi rendszert felhasználva a korábban elkészített kábeleket, tápvonalakat.

A feladat elvégzése során:

 • aktív és passzív elemekből fel kell építenie a műhold vételi állomást
 • létre kell hoznia stabil mérési pontokat a megvalósított rendszeren
 • programoznia kell a vevőberendezéseket, megjelenítőket
 • mérnie kell rádiófrekvenciás jelszintet
 • internetes adatbázisok segítségével azonosítania kell a műholdat és a vett csatornákat

B) A vizsgázónak komplex szerelési és mérési feladat keretein belül kell részegységekből felépíteni egy működő, minőségi földfelszíni DVB-T vételi rendszert felhasználva a korábban elkészített kábeleket, tápvonalakat. A feladat elvégzése során:

 • aktív és passzív elemekből fel kell építenie a DVB-T vételi állomást
 • létre kell hoznia stabil mérési pontokat a megvalósított rendszeren
 • programoznia kell a vevőberendezéseket, megjelenítőket
 • mérnie kell rádiófrekvenciás jelszintet
 • internetes adatbázisok segítségével azonosítania kell adóállomásokat és a vett csatornákat

C) A vizsgázónak komplex szerelési és mérési feladat keretein belül kell részegységekből felépíteni egy működő távközlési összeköttetést felhasználva a korábban elkészített és lemért kábeleket és tápvonalakat. (Internet kihosszabbítása mikrohullámú eszközökkel, WiFi router telepítés, Internet kapcsolat létrehozása mobil eszközön, átviteli kapacitás mérése).

A feladat elvégzése során:

 • aktív és passzív elemekből fel kell építenie az átviteli hálózatot
 • létre kell hoznia stabil mérési pontokat a megvalósított rendszeren
 • konfigurálnia kell hálózati eszköz(öke)t
 • mérnie kell rádiófrekvenciás jelszintet
 • mérnie kell átviteli kapacitást

A vizsgafeladat kiválasztása tételhúzással történik. A mérési eredményeket a vizsgázónak elektronikus jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A feladat elvégzése után a vizsgázónak szóban röviden vázolnia kell az elvégzett tevékenységet.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 390 perc

 • Portfólió bemutatása: 30 perc
 • Gyakorlati vizsgamunka: 360 perc
  • Távközlési alapmérések: 90 perc
  • Infokommunikációs hálózatokban alkalmazott passzív hálózati eszközök szerelése és mérése: 90 perc
  • Vezeték nélküli infokommunikációs hálózat létesítése, mérése: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

Ezen belül:

 • Portfólió: 10%
 • Gyakorlati vizsgamunka: 90%
  • Távközlési alapmérések vizsgarész aránya a gyakorlati vizsgamunkán belül: 20%
  • Infokommunikációs hálózatokban alkalmazott passzív hálózati eszközök szerelése és mérése vizsgarész aránya a gyakorlati vizsgamunkán belül: 20%
  • Vezeték nélküli infokommunikációs hálózat létesítése, mérése vizsgarész aránya a gyakorlati vizsgamunkán belül: 60%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.