Szűrés

Pincér – vendégtéri szakember

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Interaktív, kombinált online vizsga

A számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladat

A vizsgatevékenység leírása: A vendéglátó üzletek higiéniája, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem, fogyasztói érdekvédelem. Vendéglátás termékeinek anyaghányad számítása, a termékek kalkulációja, leltározás, elszámoltatás.

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbiakat öleli fel:

1.) Higiénia, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem

2.) Anyaghányad számítás, árképzés, fizetési módok

3.) Elszámoltatás, raktározás, leltárért való anyagi felelősség, áruszükséglet meghatározás, bizonylatok

4.) Fogyasztói érdekvédelem

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai

1.) Higiénia, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem feleletválasztós feladat, többszörös választás, választások illesztése 20 %
2.) Anyaghányad számítás, árképzés számítás 30 %
3.) Elszámoltatás, raktározás, leltárért való anyagi felelősség, áruszükséglet meghatározás, bizonylatok számítás, feleletválasztós feladat 30 %
4.) Fogyasztói érdekvédelem feleletválasztós feladat, többszörös választás, választások illesztése 20 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Pincér-vendégtéri szakember gyakorlati vizsga

A vizsgatevékenység leírása: A vizsgatevékenység két részből áll:

A.) Vizsgarész: Portfólió

B.) Vizsgarész: Gyakorlat helyszínén végzett tevékenység, vizsgaproduktum készítése

A. vizsgarész: Portfólió

A vizsgázónak a vizsgára portfóliót kell készítenie.

A portfólió készítéséhez a felsoroltakból 3 témakört kell kiválasztani. Az önreflexió kötelező eleme az elkészítendő dokumentumoknak.

A portfóliót a következő elemekből kell összeállítani (minimum 3 elem):

1) Fényképek munkahelyi rendezvényekről, a munkahely és a munkahelyi étel-ital választék bemutatása.

2) Saját munkatevékenység bemutatása, példakép bemutatása, szakmai továbbfejlődés lehetőségének leírása.

3) Önéletrajz.

4) Szakmai versenyek, szakmai kiállítások képei, tapasztalatai.

5) Külföldi szakmai gyakorlatok, külföldön szerzett szakmai tapasztalatok bemutatása.

6) Önreflexió az egész portfólióra vonatkozóan: jövőkép, saját tanulási folyamat önértékelése és erre reflektálás.

Formája: PDF dokumentum összeállítása szöveges anyagokból, képekből. Terjedelem:  Minimum 8, maximum 10 db A4-es oldal fedlap (téma megnevezése, készítő neve, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek mellékletben szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő helyén kell meghivatkozni. Betűforma és nagyság: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság.

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 6 hónap.

A portfólió leadási határidejét a vizsgaszervező határozza meg.

B. vizsgarész: Gyakorlat helyszínén végzett tevékenység, vizsgaproduktum készítése

1. feladat: Ételsor és a hozzá illő italsor összeállítása, díszterítés

A vizsgázó egy ötfogásos ételsort és hozzá illő italsort állít össze egy meghatározott rendezvényre, amelyet a vizsgaszervező állít össze.

A vizsgaszervező az alkalmak összeállításánál, az alábbi szempontokat vegye figyelembe:

 • a régióra jellemző gasztronómiai adottságok kerüljenek meghatározásra
 • a régió meghatározó rendezvényei szerepeljenek
 • a régió meghatározó alapanyagai használhatóak legyenek
 • a szokások és hagyományok bemutatására sor kerülhessen
 • a rendezvény helyszíne a vizsgaszervező környezetében megtalálható kiemelt minőségű szolgáltatást nyújtó egység legyen

A vizsgázó az általa összeállított menüsorhoz menükártyát készít számítógépen és bemutató terítést végez az adott alkalomhoz 2 főre. A vizsgázó a vizsga során bemutatja a rendezvényt, a megterített asztalt, az ajánlott ételek és italok elkészítését, tálalását és felszolgálását, a rendezvény lebonyolításához szükséges eszközöket. Tájékoztatást nyújt a rendezvény előkészületéről, lebonyolításának menetéről. A vizsgabizottság szakmai beszélgetést végez a vizsgázóval, mely során meggyőződik a vizsgázó általános szakmai elméleti tudásáról is. (Értékesítési ismeretek, vendégtéri ismeretek, étel-ital ismeretek).

Időtartam: 120 perc

2. feladat: Élőmunka bemutatása

A vizsgázó élőmunkát végez, mely során a tanult idegen nyelven kommunikál a vendégekkel.

 • Megterít a vizsgaszervező által összeállított három fogásos menüsorra, 2 főre, (a terítés nem képezi a vizsgatevékenység részét, a terítés munkafolyamatára fordított idő nem a vizsgatevékenység időtartamának része).
 • Fogadja és hellyel kínálja a vendégeket.
 • A vizsga folyamán a vizsgázó étvágygerjesztőként 2 adag kevert italt készít és szolgál fel, amely lehet alkoholos és alkoholmentes is.
 • Ismerteti, majd felszolgálja a háromfogásos menüsort svájci felszolgálási módban. A menüsorhoz ásványvizet kínál, bort ajánl és szolgál fel, majd az étkezés végén kávét, kávékülönlegességet készít és szolgál fel.
 • A felszolgálás során a vizsgázó folyamatosan méri a vendégek elégedettségét.
 • A felszolgálási és készítési folyamatokat, a kész termékeket a vizsgabizottság értékeli.
 • Az étkezés végén a vizsgázó kiállítja a gépi (éttermi szoftverrel) készülő számlát.
 • Elköszön a vendégtől.

Az elkészült italokat a vizsgabizottság kóstolással értékeli.

Időtartam: 120 perc.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

 • A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

„A” vizsgarész, portfólió értékelés szempontjai:

 • Mennyire (jól) dokumentált a tanulási folyamat, a szakmai és személyes fejlődés bemutatása?
 • A „bizonyító” dokumentumok relevánsak-e?
  • Az elvárt minimum elemeket tartalmazza-e?
  • A portfolió struktúrája megfelelő-e, logikus-e?
  • Egyéni kreativitás megjelenik-e?
  • Az önreflexiók mélysége, összetettsége a korosztálytól elvárhatóan van-e megfogalmazva?
  • A nyelvi megformálás (szakmai nyelv és köznyelv megfelelő használata, nyelvhelyesség, helyesírás) és a portfólió igényessége (a tartalmi részek milyen mértékben kidolgozottak, alaposak, igényesek?)
  • A portfólió külső megjelenésének igényessége, kivitelezése, esztétikussága megfelelő-e?

A portfólió a projektfeladaton belül 20%-os arányt képvisel.

 „B” vizsgarész értékelési szempontjai:

1. feladat értékelés 40 %

 • Személyi higiénia: tiszta, ápolt külső, megfelelő munkaruházat 5 %
  • Étel-italsor összeállítás a megadott szempontok figyelembevételével 10 %
  • Menükártya szerkesztés szabályainak betartása 5 %
  • Terítés szabályainak betartása, menüsornak megfelelő terítés, eszközök tisztasága 10 %
  • Szakmai tudás (étel-, italismeret, szakmai ismeretek, trendek, nemzetközi gasztronómiai ismeretek) 10 %

2. feladat értékelés 40 %

 • Vendég fogadása, hellyel kínálás szabályai, kommunikáció a vendéggel 10 %
  • Svájci felszolgálási mód gyakorlati alkalmazása, eszközök kezelése 10 %
  • Ásványvíz, bor ajánlása, kínálása, felszolgálása 5 %
  • Kávékészítés menete, minősége, felszolgálása 5 %
  • Kevert ital készítésének előkészülete, menete, díszítésük, felszolgálásuk 5 %
  • Számlakészítés szabályainak betartása, vendég távozása körüli teendők betartása 5 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.