Szűrés

Panziós-fogadós

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakma megnevezése: Panziós-fogadós

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

  • valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Szállás csomagár összeállítása programszervezéssel

A vizsgatevékenység leírása

A megadott paraméterek alapján egy adott szálláshelyre és szolgáltatásokra vonatkozó csomagár összeállítása meghatározott időszakra (pl. farsangi, Valentin napi, Szilveszteri, Karácsonyi, Húsvéti, Szüreti időszakban). A csomagárhoz program és kalkuláció készítése is szükséges.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

ParaméterÉrtékelési szempontsorRészarány
A feladatnak megfelelő program összeállítása· napok hossza · elvárt programok száma · szálláshely · konkrét szolgáltatások beépítése a csomaghoz · árak megadása35
Meghatározott időszak· szezonra vonatkozó programok · tematikai sokszínűség10
Szálláshelyre és szolgáltatásokra vonatkozó csomag árának kalkulációja· tartalmazza az azonosításához szükséges adatokat · felépítése logikus, áttekinthető, megfelel a tartalmi, formai követelményeknek, · a csomagban szereplő valamennyi szolgáltatást tartalmazza, összhangban van a programmal · szállásdíj helyes megállapítása 1 főre vetítve · programok, belépők helyes felszámítása 1 főre · felszámolandó ÁFA mértéke helyes, alkalmazása szabályszerű · számolási hibától mentes · a kerekítés szabályait helyesen alkalmazta55
Összesen 100

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Panziós-fogadós szakmai tevékenységei

A vizsgatevékenység leírása

  1. vizsgarész: Portfólió

A teljes dokumentum tartalma:

  1. Komplex leírás a gyakorlati helyről, és az ott végzett tevékenységekről. Fotókkal illusztrált bemutatóanyag szakmai elemzés a munkahelyen végzett tevékenységekről, feladatokról pozitív és negatív tapasztalatokról. Mutassa be az adott gyakorlati helyen használt IT eszközöket és speciális szoftvereket (éttermi, szállásfoglalási, áruforgalmi stb.)
  2. Tartalmazza a tanuló önértékelését, a fejlődési céljait, valamint az önéletrajzát.

Formája: PDF dokumentum összeállítása szöveges anyagokból, képekből. Terjedelem: Minimum 8, maximum 10 db A4-es oldal fedlap (téma megnevezése, készítő neve, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek mellékletben szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő helyén kell meghivatkozni.

Betűforma és nagyság: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság. A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 6 hónap.

A portfólió leadási határidejét a vizsgaszervező határozza meg.

  • vizsgarész: Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenység az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

  1. Egy reggeli meleg ételfogást készít el, nem a vendég előtti tálalással. Az elkészített étel elfogyasztásához megteríti az asztalt és az ételt svájci felszolgálási módban felszolgálja, az általa készített reggeli melegételt. Reggeli italokat ajánl, melyből 1 meleg italt elkészít és felszolgál.
  2. Egy adott napra vonatkoztatott foglaltsági táblázat (foglaltsági táblázatot segédletként kapja a vizsgaszervezőtől) alapján kialakítja a fogadó-panzió reggeli ételválasztékát. Az ételválaszték kialakítása után elkészíti az ahhoz szükséges nyersanyagrendelést, annak költségeit. A rendelés elkészítéséhez segédletként a nyersanyagok árait tartalmazó segédletet – melyet a vizsgaszervező biztosít – használhat.
  3. Bejelentkeztetést végez: Az érkező vendégeket fogadja a szálláshelyen, a recepciós pultnál. Elvégzi az érkező vendég bejelentkeztetését, mely során ügyel a szakmai kommunikációra. Érkező vendégeit tájékoztatja a szálláshelyre vonatkozó információkról, valamint a házon belüli és kívüli programlehetőségekről.
  4. Kijelentkeztetést végez: A távozó vendégeket kijelentkezteti a szálláshelyről. Az igénybe vett szolgáltatásokat egyezteti vendégeivel. Számítógépen, számlázó program segítségével kiállítja a vendég számláját és fizetteti, majd elutazottá teszi a vendég státuszát.
  5. Egy konkrét érdeklődő emailre válaszol, ajánlatot készít egyéni vendég részére idegen nyelven. Ártábla (segédletként kapja a vizsgaszervezőtől) alapján, elkészíti a szálláshelyen alkalmazott ajánlati séma szerinti ajánlatát. Az ajánlatban a szálláshelyre és egyéb igénybe vehető programlehetőségekről is tájékoztatást ad.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Vizsgarész feladattípusaiÉrtékelési szempontokMaximális pontszám
PortfólióFormai követelmények: A dokumentum terjedelme megfelel a meghatározottaknak: · a dokumentum formázása megfelel a meghatározottaknak · betűtípus: Times New Roman/Arial, · betűméret: 12, sorkizárt tagolás, · kiemeléseket alkalmazott, szövegtörzs tagolása, · fedőlap elkészítése · a magyar nyelv szabályainak helyes használata (helyesírás, megfogalmazás)15
Tartalmi követelmények: · bemutatja a gyakorlati helyét, munkatársaival kialakult munkaviszonyát · saját készítésű fotókkal illusztrálja munkáját, melyekkel bemutatja tevékenységét · szerepelteti tevékenységeit, melyeket irányítással, vagy önállóan látott el · a munkahelyen alkalmazott munkamódszerekről, szoftverekről egyaránt említést tesz · önértékeléssel összegzi a gyakorlati tevékenységét, fejlődési céljait · a dokumentum tartalmazza az önéletrajzát15
Meleg ételfogás elkészítése· ügyel a szakmai szabályok betartására, a terítés, a vendégfogadás és a kiszolgálás során egyaránt · az italajánlás szempontjait figyelembe veszi · munkája során nagy hangsúly fektet a megfelelő kommunikációra · munkáját pontosan, precízen végzi · a munkaterületét rendben tartja25
Bejelentkeztetés· ismertette a vendéggel, hogy milyen adatszolgáltatási kötelezettsége van, · tájékoztatta a vendéget a lehetséges fizetési módokról és a számlázásra vonatkozó információkról · ismertette a vendégeket a szálláshelyen igénybe vehető szolgáltatásokról · a panzió székhelye szerinti helyi látnivalókról · egyéb programlehetőségekről15
Kijelentkeztetés· a távozó vendég számára a fizettetés feladatait látja el · számlát készít · egyéb kapcsolódó feladatokat végez (bérelt eszközök visszavétele, csomagmegőrzés, late check out)15
Ajánlatkészítés· feltűnteti a szállásfoglalás időpontját és létszámát · feltűnteti az igénybe vehető, és rendelkezésre álló szállás (ok) típusát és árait · a szállásár tartalmi elemeit alaposan részletezi · tájékoztatást ad a szálláshely szolgáltatásairól, azok igénybe vételéről · ügyel a pontos megfogalmazásokra · szakmai idegennyelvet használ15

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.