Szűrés

Mechatronikai technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: mechatronikai technikus szakmai ismeretek

A vizsgatevékenység leírása: Szakmai felelet-kiegészítéses kérdések, feleletválasztós kérdések és kifejtős (esszé) jellegű és számítási feladatok a következő témakörökből:

 • gépészeti és villamos alapismeretek, műszaki dokumentáció,
  • pneumatika, elektropneumatika, hidraulika , elektrohidraulika kapcsolások és elemek,
  • gépészeti, villamos , pneumatika és hidraulika részegységek karbantartása,
  • csapágyak, hajtóművek és hajtások tulajdonságai és karbantartása,
  • PLC , vezérlés –és szabályozástechnika,
  • ipari hálózatok és buszrendszerek,
  • villamos motorok és hajtástechnika,
  • gépészeti és villamos méréstechnika,
  • munka, baleset – és környezetvédelem,
  • robottechnika,
  • Ipar 4.0 – ás elemek és rendszerek,
  • digitális technika

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte. Online vagy írásbeli vizsgafeladat automatikus, vagy megoldó kulcs szerinti kiértékelése.

A vizsga felépítése:

 • gépészeti alapismeretek, mérések, tűrések, műszaki rajzkészítés, kiegészítés, elemzés 10%
  • villamos alapismeretek, mérések, kapcsolási rajzkészítés, elemzés 10%
  • pneumatikus kapcsolási rajz készítés, elemzés, funkciódiagram 20%
  • hidraulikus kapcsolási vázlatkészítés, elemzés, működés 10%
  • vezérléstechnika, villamos hajtástechnika, PLC programrészlet írás, elemzés 20%
  • Ipar 4.0, digitális technika, ipari számítógéphálózatok, robottechnika 10%
  • gépépítés, üzembe helyezés, karbantartási ismeretek 15%
  • munkavédelem, balesetelhárítás, környezetvédelem, veszélyes anyagok kezelése 5%

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Mechatronikai berendezés összeszerelése, üzembehelyezése, beállítása, karbantartása és javítása

A vizsgatevékenység leírása:

1. Vizsgarész: Mechatronikai berendezés összeszerelése, beüzemelése, javítása. A berendezés mechanikai, -és villamos hajtástechnikai, elektropneumatikus, elektrohidraulikus, elektromechanikus, elektronikus, PLC elemeinek összeszerelése és beüzemelése dokumentáció alapján. A mechanikai elemek felszerelése után, a pneumatikus, villamos bekötések elkészítése, szenzorok felszerelése és beállítása, majd a pneumatikus, villamos tápenergia csatlakoztatását követően, élesztés, PLC program feltöltése, üzemelés ellenőrzése, felmerülő hibák behatárolása, javítása, próbaüzem. Vizsgálat biztonságtechnikai szempontok alapján. A folyamat dokumentálása.

2. Vizsgarész: Portfólió készítése: A szakmai vizsgára előmunkált, vagy készre munkált alkatrészt, szerelési egységet előre elkészít. Az elkészítéshez szükséges és az elkészítés során keletkezett dokumentációt, leírást, fényképeket összefűzött, rendezett formában mellékelni szükséges. A portfólió terjedelme: minimum 5 – maximum 10 oldal (karakterszám megadásával). Elkészítésének módja és formája: elektronikus.

3. Vizsgarész: Meghibásodott mechatronikai berendezésben, gépben, gépsoron hibaok meghatározása, szisztematikus hibakeresés. Hibás, kopott alkatrészek, alkatrészcsoportok kiszerelése, tisztítása, felújítása, vagy cseréje, visszaszerelése, próbajáratása, működés, vezérlőprogram ellenőrzése, módosítása, újrabeállítása, próbajáratás, próbadarab készítése és ellenőrzése, a javítási folyamat dokumentálása.

Értékelési szempontok:

1. Vizsgarész: mechatronikai berendezés összeszerelése, beüzemelése, javítása.

 • Szükséges anyagok, alkatrészek, szerszámok, mérőeszközök kiválasztása 10%
 • Berendezés mechanikai elemeinek összeszerelése összeállítási rajz alapján 20 %
 • Berendezés pneumatikus, hidraulikus elemeinek és csöveinek, szerelvényeinek szerelési utasítás, rajz alapján történő összeszerelése 20 %
 • A mechatronikai berendezés villamos elemeinek, vezetékeinek villamos kapcsolási rajz alapján történő szerelése 20 %
 • Szenzorok felszerelése és beállítása 10 %
 • A berendezés biztonságtechnikai elemeinek felszerelése 10 %
 • A PLC vezérlőprogram feltöltése, működés ellenőrzése, beállítás, hibák korrigálása 10 %

2. Vizsgarész: portfólió készítése

A tanuló bemutatja a vizsgabizottságnak az elkészített portfóliót.

Szakmai beszélgetés során értékelendő a feladat:

 • összetettsége 20 %
 • kidolgozottsága 40 %
 • megvalósítási minősége 40 %

3. Vizsgarész: mechatronikai berendezés javítása

 • Hibaok szisztematikus hibakereséssel történő behatárolása 20 %
 • Hibajavítási műveletek megtervezése 10 %
 • Megfelelő szerszámok és mérőeszközök kiválasztása 10 %
 • Meghibásodott alkatrész, alkatrészcsoport kiszerelése 10 %
 • Kiszerelt alkatrészek, alkatrészcsoportok mérése, tisztítása, javítása, cseréje 20 %
 • Alkatrészek, szerelési egységek visszaszerelése, kenése 10 %
 • Működés ellenőrzése, beállítás, próbajáratás 20 %

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.