Szűrés

Mechatronikus karbantartó

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakma megnevezése: Mechatronikus karbantartó

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

  • valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Mechatronikus karbantartó feladatok

A vizsgatevékenység leírása:

1. rész: Szakmai feleletalkotó és feleletválasztó kérdések a következő témakörökből: villamos alapismeretek, géprajzi alapismeretek, karbantartási ismeretek, pneumatikuselektropneumatikaus, hidraulikus rendszerek, ipari hálózatok alapjai, vezérlés-és szabályozástechnika, szenzortechnika, gépelemek szerelése és beállítása, villamos és mechanikai mérések, villamos és mechanikai kötések, munka-és környezetvédelem, dokumentációs ismeretek.

2. rész: Egyszerű szakmai számítások a következő témakörökből:

– villamos paraméterek meghatározása: áram, feszültség, teljesítmény, hatásfok

3. rész: Vezérlés-és szabályozástechnika problémaelemzés

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgafeladat automatikus, vagy megoldó kulcs szerinti kiértékelése.

A vizsga felépítése:

1. rész: 25 db feleletalkotós és feleletválasztós tesztkérdés az alábbi témakörökből:

– pneumatikus, hidraulikus, villamos rendszerek jellemzői 15 %

– gépészeti ismeretek 10 %

– ipari hálózati ismeretek 10 %

– technológiai ismeretek: 10 %

– karbantartási ismeretek: 10 %

– munkavédelmi ismeretek 5 %

– rajzelemzés: adott rajz alapján az előírt szabványos jelölések ismertetése 10%

2. rész: Szakmai számítás:

– villamos paraméterek meghatározása: áram, feszültség, teljesítmény, hatásfok 15 %

3. rész: Vezérlés-és szabályozástechnika problémaelemzés 15 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Mechatronikai berendezés összeszerelése, karbantartása, hibakeresés

A vizsgatevékenység leírása:

  1. rész: Portfólió:
  2. a tanulmányok alatt elkészített projektmunka (pl.: elektropneumatikus vezérlés, működtető program elkészítése, mechatronikai berendezés), és a hozzá kapcsolódó dokumentáció (technológiák, munkafolyamatok) bemutatása, melynek tartalmát a tanuló maximum 10 percben ismerteti a vizsgabizottsággal. A dokumentációt elektronikus formában a jelölt a vizsga előtt minimum 15 nappal leadja a vizsgaszervezőnél, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottságnak. A portfólió terjedelme: minimum 5 – maximum 10 oldal (karakterszám megadásával).
  • rész: Hibakeresés, építés, javítás, beállítás feladat:
  • A meghibásodott berendezésben hibaok behatárolása, a meghibásodott egység kiszerelése, szétszerelés, alkatrészek mérése, meghibásodott, kopott alkatrészek cseréje, tisztítás, összeszerelés, a javítás dokumentálása. Elektropneumatikus elemeket, mechanizmust tartalmazó mechatronikai berendezés összeszerelése, a levegőelőkészítő egység beállítása, a berendezés beüzemelése dokumentáció alapján. Szenzorok és beavatkozók csatlakoztatása, beállítása, beépítése, huzalozás kialakítása. PLC-modul beszerelése a berendezésbe, bekötés, programfeltöltés. Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70 %A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. rész: Portfólió bemutatása 10 %
  2. rész: Hibakeresés, építés, javítás, beállítás feladat:

– hibaok felderítése, kiértékelése 10 %

– alkatrészek cseréje, szakszerű beépítése 10 %

– javítási dokumentáció elkészítése 5 %

– mechatronikai berendezés összeszerelése 15%,

– szenzorok installálása, beállítása 15 %

– PLC modul bekötése, programkezelés 15 %

– működésvizsgálat 10 %

– a szerelési dokumentáció elkészítése 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.