Szűrés

Kozmetikus technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat, valamint az ágazati alapvizsga eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Kozmetikus szakmai és vállalkozás, marketing elmélet

A vizsgatevékenység leírása: Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői: A feladatlap 100 pontos feladatsor 1 pontos értékelési elemekkel. A feladatok részfeladatokra bonthatók.

A feladatlap következő tanulási eredményeket méri:

 • Manuális kozmetikai arc- és testkezelések anatómiai, élettani alapjai, anyagai, eszközei, technológiája, javallatai, ellenjavallatai. 30%
  • Elektrokozmetikai berendezésekkel végzett kozmetikai kezelések anatómiai, élettani alapjai, anyagai, eszközei, technológiája, javallatai és ellenjavallatai, munka- és balesetvédelmi vonatkozásai. 20%
  • Sminkek, valamint soros és/vagy tincses műszempilla felhelyezése. 5%
  • Szőrtelenítési eljárások. 10%
  • Tartós szempilla és szemöldökfestés, szemöldök korrekció. 10%
  • Kozmetikum összetevőinek, hatóanyagainak, hatásainak elemzése, alkalmazásának jellemzői. 20%
  • Vállalkozás és marketing. 5%

Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is.

A feladatlap feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:

 • feleletválasztós tesztek: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás és hibakutatás,
  • ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés,
  • struktúra-funkció kapcsolat,
  • fogalom meghatározás,
  • szómagyarázat,
  • szöveg kiegészítés,
  • esettanulmány,
  • elemzés,
  • táblázat kitöltése,
  • illesztés,
  • párosítás,
  • rövid válasz,
  • egyszerű számítás,
  • mennyiségi összehasonlítás.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A feladatlaphoz javítási- és értékelési útmutató készül, amely 1 pontos részekre bontva határozza meg az egyes kérdésekre és feladatokra adott válaszok értékelését. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Kozmetikai kezelések tervezése és gyakorlati kivitelezése saját és sorsolt modellen

A vizsgatevékenység leírása: A sikeres vizsga érdekében az összes vizsgarészt el kell végeznie a vizsgázónak.

A. Vizsgarész: Portfólió – projektmunka a tanuló gyakorlati munkájának haladásáról és eredményeiről

A.1. Elektronikus prezentáció keretében a tanuló gyakorlati helyen elvégzett munkáit mutatja be a bizottságnak 15 perc alatt. Kötelezően az alábbi 4 értékelési terület mindegyikét tartalmazza. Területenként minimum 4 elvégzett munka fotóit kell tartalmaznia, a munkavégzés stádiumait ezeknek tükrözni kell.

a.) Szemöldökformázás, festés fotók és dia segítségével.

b.) Nappali, estélyi és fantázia sminkek bemutatása fotók és dia segítségével.

c.) Elváltozások felismerése és bemutatása saját fotó és dia segítségével

d.) Speciális arc- és testkezelés közül választhat a vizsgázó, amit fotókkal és diákkal mutat be.

A.2. Saját modell diagnózisa és kezelési terve egy tisztításos arc-, nyak-, dekoltázskezelésről, amelyet a tanuló a vizsgán 10 perces prezentáció, szakmai elbeszélgetés formájában ismertet.

B. Vizsgarész: Szakmai beszélgetés keretében idegen modell fogadása, diagnosztizálása és

tisztításos kezelés megtervezése, amelyben szerepelnek a kezelési lépések, célok, hatóanyagok és bőrre kifejtett hatások.

C. Vizsgarész: Tartós szempilla-, szemöldökfestés, szemöldök korrekció sorsolt modellen.

D. Vizsgarész: Saját modell – bőrtípusnak megfelelő – letisztítása és masszírozása arcon, nyakon és dekoltázson.

E. Vizsgarész: Saját modellen felpuhító borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, táplálás

helyspecifikusan, gyantázás vagy szőrtelenítő pasztázás hónalj vagy kar felületén.

F. Vizsgarész: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek üzembe helyezése és a készülék alkalmazásának ismérveinek bemutatása saját modellen.

G. Vizsgarész: Nappali smink elkészítése soros, vagy tincses műszempilla felhelyezésével saját modellen.

H. Vizsgarész: Számlázás, dokumentálás az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban

A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált számlát állít ki a feladatlapon közölt szolgáltatásról, és a megadott néven, formátumban a megadott tárhelyre menti.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

 • „A” vizsgarész 25 perc
  • „B” vizsgarész: 15 perc
  • „C” vizsgarész: 40 perc
  • „D” vizsgarész: 20 perc
  • „E” vizsgarész: 40 perc
  • „F” vizsgarész: 10 perc
  • „G” vizsgarész: 70 perc
  • „H” vizsgarész: 20 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A gyakorlati vizsga értékelésénél az alábbi értékelési szempontokat javasolt figyelembe venni:

„A.1.” vizsgarész:

 • A négy értékelési terület kritériumainak teljesítése
 • Szakmai igényesség
 • Prezentáció tartalmi és esztétikai elemei
 • Szakmai és anyagismeret
 • A bemutatott produktumok esztétikai kivitelezése
 • Az elkészítési folyamat ismertetése
 • A választott arc- vagy testkezelés anyagainak, technológiájának ismerete, esztétikai elemei
 • A fotóval bemutatott rendellenességek szakmailag megalapozott bemutatása
 • Kommunikáció
 • A megadott időintervallum kihasználtsága

„A.2.” vizsgarész:

 • A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott határidőig és helyen leadja elektronikus és nyomtatott, lefűzött formában a saját modell diagnózisát és kezelési tervét. A dokumentum nélkül a vizsgarész nem értékelhető
 • A diagnosztika szubjektív és objektív tüneteinek teljeskörű felmérése
 • Bőrtípus meghatározás
 • Rendellenességek, növedékek és elváltozások felismerése, jellemzése
 • Kezelési cél meghatározása
 • Szakmai szóhasználat, kommunikáció
 • A kezelés bőrtípusnak és rendellenességeknek való megfelelése
 • A professzionális kozmetikumok helyes alkalmazása
 • A kozmetikumok összetevőinek, hatóanyagainak, hatásmechanizmusának ismerete
 • A kezelési lépések szakszerű felépítése, sorrendje
 • Elektrokozmetikai eljárás ismertetése
 • A prezentáció esztétikai elemei
 • Kommunikáció
 • Az időkeret optimális kihasználása
 • A nyomtatott dokumentum esztétikai igényessége a vizsgaszervező által meghatározott formai követelményeknek megfelelően

„B” vizsgarész

 • Szakmai és anyagismeret
 • A bőrtípus helyes meghatározása
 • Rendellenességek, növedékek és elváltozások felismerése, jellemzése
 • A kezelési cél meghatározása
 • Kozmetikumok helyes alkalmazása
 • A kozmetikumok összetevőinek, hatóanyagainak, hatásmechanizmusának ismerete
 • A kezelési lépések szakszerű felépítése, sorrendje
 • Elektrokozmetikai eljárás ismertetése
 • Otthoni ápolás ajánlása
 • Feladatmegoldás a megadott időkereten belül

„C” vizsgarész

 • Festőkönyv tartalmi és esztétikai elemei
 • Az eljárások helyes előkészítési folyamata; optimális és higiénikus munkahely kialakítás, vendég kényelembe helyezése, bőr- és szőrfelület előkészítése, alátétek elkészítése, felhelyezése, a műveletek elvégzése, bórvizes öblögetés, utóápolás
 • Tiszta munka
 • Esztétikus festékfelhelyezés
 • Szimmetria
 • A szemöldök korrekciónál a bőr fertőtlenítése, felpuhítása, a bőr leszorítása, fájdalom elvezetése, helyes csipeszelési irány, optimális forma kialakítása, maradéktalan szőrszáleltávolítás, utókezelés
 • A vendég kényelmének folyamatos biztosítása a kezelés alatt
 • Feladatmegoldás a megadott időkereten belül

„D” vizsgarész

 • Higiénikus munkahely kialakítás
 • A bőrletisztító műveletek szakszerű alkalmazása bőrtípusnak és technológiának megfelelően
 • Kozmetikai iskolamasszázs elemeinek alkalmazása arcon, nyakon, dekoltázson
 • A mozdulatok szabályos és esztétikai elemei
 • Megfelelő anyagválasztás és használat
 • Testtartás
 • A vendég kényelmének biztosítása a kezelés során
 • Diszkréció és kommunikáció
 • Feladatmegoldás a megadott időkereten belül

„E” vizsgarész

 • Bőrtípusnak megfelelő bőrpuhító eljárás kiválasztása, szakszerű alkalmazása
 • Technológia ismerete
 • A felhasznált anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása
 • Kíméletes és hatékony komedó tisztítás
 • Bőrtípusnak megfelelő bőrfertőtlenítés
 • Maszkok, pakolások professzionális alkalmazása és esztétikai elemei
 • A kozmetikumok igényes eltávolítása a bőrfelületről
 • A szőrtelenítő eljárás szakszerű előkészítése, kivitelezése és utóápolása
 • Feladatmegoldás a megadott időkereten belül

„F” vizsgarész

 • A vizsgázó egy adott (eszközlistában szereplő) elektrokozmetikai gép üzembe helyezését mutatja be tételhúzás alapján, az eszköz használati szabályai szerint
 • A munkabiztonsági szabályok ismerete és betartása
 • A technológia sorrendjének, hatásának ismerete
 • Az eljárással bőrbe juttatható anyagok ismerete
 • Javallatok és ellenjavallatok ismerete
 • A gyakorlati bemutatás esztétikai elemei
 • Higiénikus munkavégzés
 • Kommunikáció
 • Feladatmegoldás a megadott időkereten belül

„G” vizsgarész

 • A kialakított munkaterület higiéniai körülményei
 • Az anyagok szakszerű kiválasztása és használata
 • Vonalak, kontúrok szakszerű és precíz alkalmazása
 • Harmonikus színeldolgozás
 • A smink szimmetriája
 • Stílus és színek megválasztása
 • Műszempillák szabályos felhelyezése
 • A smink témája megfelel a kiírásnak
 • Feladatmegoldás a megadott időkereten belül

„H” vizsgarész

 • A feladatleírásban szerepelő kozmetikai szolgáltatás számlájának szakszerű elkészítése
 • A vizsgázó megadott helyre mentette a vizsgaszervező által meghatározott módon
 • Feladatmegoldás a megadott időkereten belül

Minden vizsgarész elvégzésénél:

A tevékenység része minden esetben a feladatoknak megfelelő modell biztosítása a tanuló által.

A „C” és a „G” vizsgarészek modelljeként nem lehet sminktetoválása.

Csak az a vizsgatevékenység értékelhető, ami elvégezhető. Ha nincs megfelelő modell, vagy a szolgáltatást kizáró állapot a vizsga helyszínén derül ki, a vizsga feladat követelményeit az a tanuló nem teljesítette, akinek a modellről kellett (volna) gondoskodnia.

Az „A.2.” vizsgarésznél a vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott időpontig leadja elektronikusan és nyomtatott, lefűzött formában a saját modellről készített kezelési tervét.

Mellékeli az eredetiség nyilatkozatot, amit gyakorlati oktatója hitelesít a vizsgát megelőzően, valamint a modell hozzájáruló nyilatkozatát. A dokumentumok hiányában nem értékelhető a vizsgarész. Ha az a modell, akinek a kezelési tervét a vizsgázó előzetesen leadta, igazolható okból nem vehet részt a vizsgán (pl. betegsége miatt), akkor a vizsgázó feladata alkalmas új modellről gondoskodni, a vizsgabizottságot tájékoztatni és kezelési tervét módosítani legkésőbb a gyakorlati vizsga megkezdéséig. A modellcsere indokát hitelt érdemlően igazolni kell, az igazolás elfogadásáról a vizsgabizottság határoz. Tartós szempilla- és szemöldökfestéshez “festőkönyv” előzetes kitöltése, leadása kötelező, ami nélkül a vizsgafeladat elvégzése nem kezdhető meg. Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész munka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes vizsgarészt időben nem fejezi be, vagy a modellnek sérülést okoz, az adott tevékenység elvégzése elégtelen. A gyakorlati vizsgatevékenység „A”-„H” részeit a vizsgázónak egyenként legalább 40%-ra kell teljesíteni ahhoz, hogy eredményes legyen. Ha bármelyik gyakorlati vizsgarész értékelése nem eredményes, a gyakorlat vizsga eredménye elégtelen. A vizsgázónak csak az eredménytelen tevékenységet kell a javítóvizsgán teljesítenie.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.