Szűrés

Kéz-és lábápoló technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Kézápoló és körömkozmetikus

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: Szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása Kézápoló és műkörömépítő mester által.

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Kézápoló és körömkozmetikus komplex interaktív feladatsor

A vizsgatevékenység leírása:

A vizsgázónak a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladat sort kell az interaktív vizsgán megoldani, amely 100 értékelési elemet tartalmaz.

A feladatsor kizárólag zártvégű kérdéseket tartalmaz az alábbi feladattípusok közül:

 • Egyszerű, vagy többszörös választás, hibakutatás
 • Asszociációs feladatok
 • Szöveg kiegészítés
 • Ábraelemzés, felismerés
 • Struktúra-funkciókapcsolat
 • Illesztés, párosítás, csoportosítás
 • Összehasonlítás, mennyiségi összehasonlítása

A vizsgatevékenység az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

Szakmai alapismeretek, kézápolás, műkörömépítés szakmai ismeret: 60 %

 • Higiénia, fertőtlenítés a körömszalonban
 • Szolgáltatást megalapozó ismeretek: anatómiai, élettani, ortopédiai, bőrgyógyászati, belgyógyászati alapismeretek
 • Kézápolás és műkörömépítés előkészítő szakaszának ismeretei, diagnosztizálás, kezelési terv készítés
 • Kézápolás kezelő szakaszának technológiái
 • Műkörömépítés építő szakaszának technológiái és az átlagostól eltérő, deformált körmök építési technológiái
 • Kézápolás és a műkörömépítés formázó szakasza
 • Kézápolás és műkörömépítés ápoló szakasza
 • Kézápolás és műkörömépítés díszítő szakasza
 • Kézápolás és műkörömépítés befejező műveletei
 • Töltési és javítási műveletek
 • A szolgáltatást befejező műveletek

Anyagismeret, kézápolás, műkörömépítés anyag- és eszközismeret 40 %

 • Fertőtlenítés anyagai
 • Letisztítás anyagai
 • Felpuhítás anyagai
 • Masszírozás anyagai
 • Hagyományos körömlakkozás anyagai
 • Japán manikűr anyagai
 • Ápolás anyagai
 • Bőrdíszítés anyagai
 • Eszközök és anyagaik, készülékek, védőfelszerelések, ergonomikus berendezések
 • Kézápolás és műkörömépítés előkészítő szakaszának anyagai
 • Kézápolás kezelő szakaszának anyagai
 • Műkörömépítés építő szakaszának anyagai
 • Kézápolás és műkörömépítés ápoló szakaszának anyagai
 • Kézápolás és műkörömépítés díszítő szakaszának anyagai
 • Töltési és javítási műveletek anyagai
 • Műköröm eltávolítás anyagai

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Egy értékelési elemre csak egy pont adható. Az értékelést a feladatsorhoz készült központi útmutató szerint kell elvégezni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Kézápoló és körömkozmetikus gyakorlati vizsga

A vizsgatevékenység leírása:

A gyakorlati vizsga során a vizsgázónak az alábbi hét vizsgamunka mindegyikét el kell végeznie:

1. vizsgamunka: Portfólió a tanuló haladásáról és eredményeiről

Tartalma: A tanuló díszítő munkáinak fotóiból összeállított elektronikus prezentáció, amelyekhez a tanuló egy eredetiségnyilatkozatot mellékel. Ez egy olyan aláírt kritériumdokumentum, amelyben a tanuló nyilatkozik arról, hogy minden portfóliójában leadatott dokumentum saját munkája. Papíron és PDF formátumban kell leadni. Szintén feltétel a GDPR szabályok betartása, a modell(ek) tájékoztatása az adatfeldolgozásról, írásbeli beleegyező nyilatkozat eredeti példányának leadása. A fentiek hiányában nem tekinthető a portfólió teljesítettnek.

Díszítés alkalmazása legalább 5 féle síkbeli technika bemutatásával: a dokumentálás során modellje mindkét kezét lefotózza a szolgáltatás megkezdése előtt, majd a teljes szolgáltatás elvégzése után. Az alkalmazott díszítésről nagyított fotó is készül. Minden esetben a prezentáció része a modellt és a vizsgázót közösen és felismerhetően ábrázoló, a kezelés után készült fotó. A feltöltött dokumentumok igazolják a tanuló szakmai fejlődését.

Formája: Prezentáció összeállítása legfeljebb 15 diából, amely a kezelés előtti és utáni állapotok fotóiból áll.

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: Utolsó szakképző évfolyam.

A portfólió bemutatására rendelkezésre álló idő: 5 perc vizsgázónként.

A portfólió értékelésének százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 5%

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető.

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai:

 • A kéz előkésztése (különbség a munka megkezdése előtt és után)
 • A díszítési technika kidolgozottsága
 • A díszítési technika tisztasága
 • A díszítés nehézségi foka
 • A díszítés kreativitása
 • A munka megjelenítésének művészi kivitele (fotó kompozíció)
 • A vendég egyéniségéhez, kéz és körömformájához illő megjelenítés

2. vizsgamunka: Kézápolás sorsolt modellen klasszikus / hagyományos manikűr teljes munkafolyamata mindkét kézen, piros színű hagyományos körömlakk alkalmazásával

A vizsgamunka ismertetése:

Fogadja a sorsolt, számára ismeretlen vendéget, majd konzultál a kívánt szolgáltatásról.

Az idegen modellen diagnosztizálást végez és az adott állapotnak megfelelően kezelési tervet állít fel, döntéseit szóban indokolja a vizsgabizottságnak.

Diagnosztizálás a kezelési terv kitöltésével történik (a kezelési terv üres sablonján csak a Kezelési terv cím és előre rajzolt kéz vonalas rajza szerepelhet).

Szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal a kezelési tervben leírt döntéseinek indoklásáról.

Előkészíti a szolgáltatást a kezelési tervnek megfelelően.

Elvégzi a hagyományos manikűr teljes munkafolyamatát az idegen modell mindkét kezén, ápolásként svédmasszázst végez vendége egyik kezén (ujjbegytől könyékig), majd másik kezén piros színű hagyományos lakkal lakkozást végez.

A kezelés eredményének szinten tartáshoz kezelési tervében meghatározott ajánlásait szóban indokolja a vizsgabizottságnak a szakmai beszélgetés keretében.

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról: Kezelési terv összeállítása a vizsga helyszínén

A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 75 perc + 5 perc szóbeli prezentáció: 80

perc

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 10%

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

– Helyes diagnosztizálás, kezelési terv kitöltése szakmai felelősségének tudatában. 10%

– Szakszerű eszközhasználat. 10%

– Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő eszközök, védőeszközök kiválasztása, alkalmazása. A művelet sérülésmentes végrehajtása. 5%

– Körömkezelés: kézhez illő egységes forma, hossz; sorjamentes él kialakítás. 20%

– A köröm körüli bőr kezelése: megfelelő mennyiség, szálkamentes. 40%

– Masszázs: szakszerű fogások, sorrend, irányok, intenzitás kivitelezése, hatások értelmezése. 5%

– Lakkozás: alaplakk, két réteg piros lakk, fedőlakk helyes, esztétikus alkalmazása. 5%

– Összkép/Összhatás. 5%

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama: 5 perc vizsgázónként.

A szakmai beszélgetés százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 5%

A szakmai beszélgetés akkor eredményes, ha legalább 40 %-osra értékelt.

3. vizsgamunka: Műkörömépítés a sorsolt vendég mindkét kezén sablonos technikával, levegőre kötő porcelán anyag alkalmazásával, a modell egyéniségéhez illő alkalmi díszítéssel, ápolással.

A vizsgamunka ismertetése:

– Előkészül a szolgáltatáshoz

– Természetes körömlemez előkészítése technológiának megfelelő előkészítő anyagokkal, eszközökkel

– Sablon felhelyezése

– Műköröm építés levegőre kötő porcelán anyag alkalmazásával, francia stílusú, tartásbiztosító, fehér, szögletes szabadszél kialakításával

– Precíz formázás, szakszerű eszközhasználattal

– Fényvisszaadás polírozással

– Vizsgázó által választott alkalomnak (pl. karácsony, húsvét…) megfelelő díszítés a vendég két gyűrűsujján

– Ápolás (olajozás, krémezés)

A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 20 %

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

Előkészítés:

– Megfelelő eszközök, anyagok előkészítése, higiénikus munkakörnyezet kialakítása 5%

– A körömlemez és a köröm körüli bőr precíz szakszerű előkészítése, felület előkészítő anyagok használata a tökéletes tapadás érdekében 10%

– Sablon felhelyezés precizitása, szakszerűsége 15%

Franciaköröm építés:

– Folt-, szemcse, buborékmentes, tiszta anyagfelhordás 10%;

– Tapadást befolyásoló tényezők (pl. túl vastag vagy, nem megfelelő konzisztenciájú anyag) 15%;

– A fehérvég foltmentes, egységes színhatású, tartást biztosító arányú; a mosolyvonal kontúros, stílusnak megfelelő ívű 5%

– C-ívek (hossz- és keresztirányú) 15%

Formázás:

– Párhuzamok, egységes forma, átmenet, felület, él vastagság 10%

Fényvisszaadás:

– Egységesen fényes, üvegszerű felület kialakítása 5%

Díszítés:

– Kreatív, alkalomhoz illő, szakszerű 5%

Összhatás/Összkép 5%

4. vizsgamunka: Műkörömépítés a sorsolt vendég mindkét kezén sablonos technikával, zselé anyag alkalmazásával, ápolással

A vizsgamunka ismertetése:

– Előkészül a szolgáltatáshoz

– Természetes körömlemez előkészítése technológiának megfelelő előkészítő anyagokkal, eszközökkel

– Sablon felhelyezése

– Műköröm építés UV-re kötő zselé anyag alkalmazásával, francia stílusú, tartásbiztosító, fehér, szögletes szabadszél kialakításával

– Precíz formázás, szakszerű eszközhasználattal

– Fényvisszaadás fényzselé alkalmazásával

– Ápolás (olajozás, krémezés)

A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 20 %

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

Előkészítés:

– Megfelelő eszközök, anyagok előkészítése, higiénikus munkakörnyezet kialakítása 5%

– A körömlemez és a köröm körüli bőr precíz szakszerű előkészítése, felület előkészítő anyagok használata a tökéletes tapadás érdekében 10%

Sablon felhelyezés precizitása, szakszerűsége 15%

Franciaköröm építés:

– Folt-, szemcse-, buborékmentes, tiszta anyagfelhordás 10%;

– Tapadás befolyásoló tényezők szakszerűsége, precizitása 15%;

– Foltmentes, egységes színhatású fehérvég; kontúros, stílusnak megfelelőíves mosolyvonal, tartást biztosító arányú kialakítása 5%

– C-ívek (hossz- és keresztirány) 15%

Formázás:

– Párhuzamok, egységes forma, átmenet, felület, élvastagság 10%

Fényvisszaadás:

– Egységesen fényes, üvegszerű felület kialakítása polírozással 5%

Díszítés:

– Kreatív, alkalomhoz illő, szakszerű 5%

Összhatás/Összkép 5%

5. vizsgamunka: Műkörömépítés körömágyhosszabbító technológia alkalmazásával zselé, vagy levegőre kötő porcelán anyag használatával. A kétféle anyagcsoport közül a vizsga napján, a vizsgabizottság előtt húzott tétel alapján történik a feladat konkretizálása.

A vizsgamunka ismertetése:

– Vizsgamunka elvégzéshez a tanuló anyagcsoportot húz tétel alapján. Ez alapján vagy UV/LED fényre kötő zselé vagy levegőre kötő porcelán anyaggal végzi a feladatot.

– Előkészül a szolgáltatáshoz

– Természetes körömlemez előkészítése technológiának megfelelő előkészítő anyagokkal, eszközökkel

– Sablon felhelyezése

– Műköröm építés fényre kötő zselé/ levegőre kötő porcelán anyag alkalmazásával, körömágyhosszabbító technológia alkalmazásával, ovális forma és fehér vég kialakításával

– Precíz formázás, szakszerű eszközhasználattal

– Zselé alapanyag használatakor fényvisszaadás fényzselé alkalmazásával, levegőre kötő

porcelán anyag használatakor fényvisszaadás polírozással

– Ápolás (olajozás, krémezés)

A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 20%

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

Előkészítés:

– Megfelelő eszközök, anyagok előkészítése, higiénikus munkakörnyezet kialakítása 5%

– A körömlemez és a köröm körüli bőr precíz szakszerű előkészítése, felület előkészítő anyagok használata a tökéletes tapadás érdekében 10%

Sablon felhelyezés precizitása, szakszerűsége 15%

Körömágyhosszabbítással történő francia köröm építés:

– Körömágyhosszabbító anyag használata, folt-, szemcse, buborékmentes, tiszta, színátmenetes, szakszerű anyagfelhordás 20%;

– Tapadást befolyásoló tényezők szakszerűsége, precizitása 15%;

– Foltmentes, egységes színhatású fehérvég; kontúros, stílusnak megfelelőíves mosolyvonal kialakítása 5%

– C-ívek hossz- és keresztirányú 15%

Formázás:

– Párhuzamok, egységes forma, átmenet, felület, élvastagság 10%

Összhatás/Összkép 5%

6. vizsgamunka: Műköröm töltése zselé vagy porcelán anyag használatával. A kétféle anyagcsoport közül a vizsga napján, a vizsgabizottság előtt, húzott tétel alapján történik a feladat konkretizálása.

6.1. vizsgamunka: A műköröm zselé anyaggal történő töltése után géllakkozás elvégzése modellje mindkét kezén

6.2. vizsgamunka: A műköröm levegőre kötő porcelán anyaggal történő töltése után háromdimenziós díszítés a két gyűrűsujjon.

6.1. vizsgamunka ismertetése a húzott tétel alapján:

– Előkészül a szolgáltatáshoz

– 3-4 hetes lenövéssel rendelkező épített zselé műkörmöt viselő vendégen végzi a vizsgafeladatot.

A köröm szabadszélének hossza legalább 5 mm.

– Szakszerű előkészítés a töltésnek megfelelően. A hossz és anyagvastagság eltávolításához csiszológépet használhat.

– Műköröm töltés UV/LED-re kötő zselé anyag alkalmazásával

– Precíz formázás, szakszerű eszközhasználattal

– Piros géllakkal történő szakszerű lakkozás

– Ápolás (olajozás, krémezés)

A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 15%

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

Töltés előkészítés:

– Köröm hossza, vastagsága, felszíne, átmenet, összefüggő matt felület kialakítása a teljes felületen és a köröm körüli bőr precíz szakszerű előkészítése 25%

Anyagfelhordás a töltésnél:

– Folt-, szemcse-, buborékmentes, tiszta/ színátmenetes anyagfelhordás 15%;

– Tapadást befolyásoló tényezők szakszerűsége, precizitása 15%;

– Mosolyvonal 5%

– C-ívek (hossz- és keresztirányú) 15%

Formázás:

– Párhuzamok, egységes szimmetrikus forma, átmenet, felület, él vastagság 10%

Díszítés:

– Szakszerű lakkozás géllakkal: egységes színhatás, lakkozott élek, nincs befolyva a sáncoknál 10%

Összhatás/Összkép 5%

6.2. vizsgamunka ismertetése a húzott tétel alapján:

– Előkészül a szolgáltatáshoz

– 3-4 hetes lenövéssel rendelkező épített francia stílusú porcelán anyagból készült műkörmöt viselő vendégen végzi a vizsgafeladatot. A köröm szabadszélének hossza legalább 5 mm.

– Szakszerű előkészítés a töltésnek megfelelően. A hossz és anyagvastagság eltávolításához csiszológépet használhat.

– Francia stílusú műköröm töltés levegőre kötő porcelán anyag alkalmazásával.

– Precíz formázás, szakszerű eszközhasználattal

– Fényvisszaadás polírozással történik

– A vendég stílusához, egyéniségéhez illő 3D-s díszítés a vendég két gyűrűsujján

– Ápolás (olajozás, krémezés)

A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 15%

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

Töltés előkészítés:

Köröm hossza, vastagsága, felszíne, átmenet, összefüggő matt felület kialakítása a teljes felületen és a köröm körüli bőr precíz szakszerű előkészítése15%

Anyagfelhordás a töltésnél:

– Folt-, szemcse, buborékmentes, tiszta/színátmenetes anyagfelhordás 15%;

– Tapadást befolyásoló tényezők szakszerűsége, precizitása 15%;

– Foltmentes, egységes színhatású fehérvég; kontúros, stílusnak megfelelő íves mosolyvonal kialakítása 10%

– C-ívek hossz- és keresztirányú15%

Formázás:

– Párhuzamok, egységes szimmetrikus forma, élvastagság, átmenet, felület 10%

Fényvisszaadás:

– Egységes színhatás, fényes, üvegszerű felület kialakítása polírozással 5%

Díszítés:

– Szakszerű, a vendég stílusához, egyéniségéhez illő esztétikus, 3D-s díszítés a gyűrűsujjakon 10%

Összhatás/Összkép 5%

7. vizsgamunka: Számlázás, dokumentálás az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban

A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált számlát állít ki a feladatlapon közölt szolgáltatásról, és a megadott néven, formátumban a megadott tárhelyre menti.

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról: feladatlap, értékelőlap, elektronikus dokumentumok.

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 5%

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

– dokumentumkezelés, tárolás 40%

– számlakészítés 60%

A vizsgamunka végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 10 perc

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról: A vizsgamunkáknál leírtak szerint. Továbbá a vizsgabizottság a vizsgázók munkáját az előzetesen a vizsgaszervező által elkészített és vizsgabizottság által jóváhagyott értékelőlap alapján értékeli minden gyakorlati feladatrész esetén. Az értékelőlapot a vizsgafeladat ismertetésénél megadott szempontok alapján kell elkészíteni, objektíven értékelhető szempontok szerint.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 5’ +75’+5’ + 150’ + 150’ +150’ +150’ +10’ = 695 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgabizottság a vizsgázók munkáját az előzetesen a vizsgaszervező által elkészített és vizsgabizottság által jóváhagyott értékelőlap alapján értékeli minden gyakorlati vizsgamunka esetén.

Az értékelőlapot a vizsgamunka ismertetésénél megadott szempontok alapján kell elkészíteni, objektíven értékelhető szempontok szerint.

Minden gyakorlati vizsgamunka elvégzésénél:

– A modell egészséges állapotú kézzel (bőrrel, körömmel) érkezzen!

– A töltési feladatok kivételével a modell természetes körömmel érkezzen! (Lakk, géllakk, műköröm nem lehet a modell körmén.)

– A vizsgamunka része minden esetben a vizsgamunkának megfelelő modell biztosítása a tanuló által.

– Csak az a vizsgamunka értékelhető, ami elvégezhető. Ha nincs megfelelő modell, vagy a szolgáltatást kizáró állapot a vizsga helyszínén derül ki, a vizsgamunka követelményeit az a tanuló nem teljesítette, akinek a modellről kellett (volna) gondoskodnia.

– Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész vizsgamunka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes vizsgamunkát időben nem fejezi be, vagy a modellnek sérülést okoz, az adott vizsgamunka elvégzése elégtelen. Eredménytelen/elégtelen a munkavégzés abban az esetben is, ha egészséget veszélyeztető, vagy az állapot romlását előidéző következménnyel jár a munkaművelet. (pl. túlságosan elvékonyított természetes körömlemez; az anyag levegős; stb.)

Ahol sok tényező befolyásolja a mért eredményt, ott valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén adható meg az értékelési %. (pl.: Töltés előkészítés: Köröm hossza, vastagsága, felszíne, átmenet, összefüggő matt felület kialakítása a teljes felületen és a köröm körüli bőr precíz szakszerű előkészítése.) Ezek a hibák egészségkárosító kockázatot jelentenek.

– A gyakorlati vizsgamunkák eredményei csak akkor átlagolhatók a projektfeladat vizsgatevékenység eredményének a megállapításához, ha a vizsgázó az 1-2-3-4-5-6-(6.1-6.2)-7 egyenként is eredményesen teljesítette. Ha bármelyik gyakorlati (1-7) vizsgamunka étékelése 40% alatti, a gyakorlati vizsga eredménye elégtelen. A vizsgázónak csak a nem eredményes – 40% alatti – vizsgamunkát kell a javítóvizsgán megismételnie.

– Az egyes vizsgamunkát a bizottság szakaszonként/munkaműveletenként értékeli. Pl. előkészítés, töltés előkészítés, anyagfelhordás, formálás, fényvisszaadás, díszítés

– A vizsgázónak a vizsgabizottság adott vizsgamunkával kapcsolatos szakmai kérdéseire a meghatározott vizsgaidőn belül kell választ adnia, ami a vizsgamunka és az értékelés részét képezi.

– Az egyes vizsgamunkák elvégzéséhez csak összetartozó anyagok használhatók a gyártó előírása szerint.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Szakmairány megnevezése: Speciális lábápoló

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: Szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása Lábápoló mester által.

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Speciális lábápoló komplex interaktív feladatsor

A vizsgatevékenység leírása:

A vizsgázónak a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani, amely 100 értékelési elemet tartalmaz. A feladatsor kizárólag zártvégű kérdéseket tartalmaz az alábbi feladattípusok közül:

Egyszerű vagy többszörös választás, hibakutatás, asszociációs feladatok, szöveg kiegészítés, ábraelemzés, felismerés, struktúra-funkciókapcsolat, illesztés, párosítás, csoportosítás, összehasonlítás, mennyiségi összehasonlítása, recept felismerés, elemzés INCI-szerint.

A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

Szakmai alapismeretek, lábápolás szakmai ismeretek 25%

 • Higiénia, fertőtlenítés a körömszalonban
 • Szolgáltatást megalapozó ismeretek: anatómiai, élettani, ortopédiai, bőrgyógyászati, belgyógyászati alapismeretek
 • Lábápolás alapismeretek
 • Lábápolás előkészítő műveleteinek ismerete Lábápolás technológiai ismeretek Lábápolás ápoló szakasza
 • Lábápolás díszítő szakasza
 • Szolgáltatás befejező műveleteinek ismerete

Speciális lábápolás szakmai ismeretek 45%

 • A láb anatómiája, élettana, kórélettana
 • Állapotfelmérés a speciális lábápolásban, befolyásoló és kizáró állapotok és tüneteik
 • A láb egészséges és patológiás keringése, ellátási feladatok vérzés esetén
 • A bőr és függelékeinek felépítése, élettana, funkciói és kórtana
 • Lábon megjelenő bőrelváltozások, betegségek és kezelésük határterületi lehetőségei
 • Sebek fajtái, kezelés határterületi lehetőségei, sebgyógyulás
 • Körömelváltozások, betegségek és határterületi kezelési lehetőségei
 • Láb ortopédiai elváltozásai, betegségei, kezelésük határterületi lehetőségei és a tehermentesítés
 • Láb belgyógyászati eredetű elváltozásai, betegségei, kezelésük határterületi lehetőségei
 • A láb egyéb betegségei, a diabeteses láb ismérvei, határterületi kezelésének lehetőségei
 • Láb reumatológiai eredetű elváltozásai, betegségei, kezelésük határterületi lehetőségei
 • Az idegrendszer működésének lábat érintő zavarai
 • Speciális lábápolás befejező műveletei

Anyagismeret, speciális lábápoló anyag- és eszközismeret 30%

 • Fertőtlenítés anyagai
 • Letisztítás anyagai
 • Felpuhítás anyagai
 • Masszírozás anyagai
 • Hagyományos körömlakkozás anyagai
 • Japán manikűr anyagai
 • Ápolás anyagai
 • Bőrdíszítés anyagai
 • Eszközök és anyagaik, készülékek, védőfelszerelések, ergonomikus berendezések
 • Aszepszis, antiszepszis lehetőségei
 • Hatóanyagok, készítmények
 • Sebfedés anyagai a speciális lábápolásban és a vérzéscsillapítás anyagai
 • Körömkorrekció és körömszabályozás anyagai
 • Tehermentesítők, ortézisek anyagai

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Egy értékelési elemre csak egy pont adható. Az értékelést a feladatsorhoz készült központi útmutató szerint kell elvégezni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Speciális lábápoló gyakorlati vizsga

A vizsgatevékenység leírása:

A) vizsgamunka: Portfólió a tanuló haladásáról és eredményeiről

Tartalma: A tanuló munkáinak fotóiból összeállított elektronikus prezentáció, amelyekhez a tanuló egy eredetiségnyilatkozatot mellékel. Ez egy olyan aláírt kritériumdokumentum, amelyben a tanuló nyilatkozik arról, hogy minden portfóliójában leadatott dokumentum saját munkája. Papíron és PDF formátumban kell leadni. Szintén feltétel a GDPR szabályok betartása, a modell(ek) tájékoztatása az adatfeldolgozásról, írásbeli nyilatkozat eredeti példányának leadása. A fentiek hiányában nem tekinthető a portfólió teljesítettnek.

A portfólió az alábbi dokumentumokból áll:

– 1 darab esettanulmány speciális lábápolási feladat elvégzéséről. Részei: anamnézis, állapotfelmérés eredményei, fotó a vendég mindkét lábáról a kezelés előtt, fotó a vendég mindkét lábáról a kezelés után, fotók a kezelés meghatározó lépéseiről és esetlegesen fotó a kezelés hosszú távú eredményeiről. A kezelés során felhasznált anyagok bemutatása indoklással.

– Tehermentesítők alkalmazásának bemutatása egy konkrét modellen fotók segítségével:

 • fotó a kezelés előtti állapotról
 • fotó a kezelés utáni állapotról
 • fotó a kezelés utáni állapotról a tehermentesítő felhelyezésével

A vizsgázóról és a modellről kezelés közben készült olyan közös fotó, amelyen a vizsgázó felismerhető és a szolgáltatás eredménye is látható.

– Körömkorrekció alkalmazásának bemutatása egy konkrét modellen bemutatva az alábbi fotók segítségével:

 • fotó a kezelés előtti állapotról
 • fotó az előkészített felületről a körömkorrekciós anyag felvitele előtt
 • fotó a körömkorrekció kezelés eredményéről a szolgáltatás befejezésekor

A vizsgázóról és a modellről kezelés közben készült olyan közös fotó, amelyen a vizsgázó felismerhető és a szolgáltatás eredménye is látható.

– Körömszabályozás alkalmazásának bemutatása egy konkrét modellen bemutatva az alábbi fotók segítségével:

 • fotó a kezelés előtti állapotról
 • fotó az előkészített felületről a körömszabályozó felhelyezése előtt
 • fotó a körömszabályozó kezelés eredményéről a szolgáltatás befejezésekor

A vizsgázóról és a modellről kezelés közben készült olyan közös fotó, amelyen a vizsgázó felismerhető és a szolgáltatás eredménye is látható.

Formája: Prezentáció összeállítása PowerPoint, vagy más prezentációkészítő szoftver alkalmazásával. A prezentáció 12-16 diából áll.

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: utolsó szakképzési évfolyam A portfólió bemutatására rendelkezésre álló idő: 10 perc vizsgázónként.

A portfólió értékelésének százalékos aránya a projektfeladaton belül: 5%

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-osra értékelhető.

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai:

– az eset komplexitása, a probléma nehézsége 10%

– a diagnózis szakmaisága 20%

– alkalmazott kezelés megválasztásának szakszerűsége 20%

– kezelés kivitelezése (technológia, anyaghasználat bemutatása) 20%

– a kezelés eredménye 20%

– tanácsadás szakmaisága a kezelés eredményének szinten tartására 5%

– szaknyelv használata 5 %

B) A gyakorlat helyszínén végzett Speciális lábápoló vizsgamunka

A gyakorlati vizsga során a vizsgázónak az alábbi négy vizsgamunka mindegyikét el kell végeznie:

B.1. vizsgamunka: Egészséges láb kezelése kombinált lábápolás technológiával sorsolt modellen

A vizsgamunka ismertetése: Lábápolási feladatot végez egészséges lábon, idegen modellen kombinált lábápolási technológiával. Bőr- és körömkezelést, a lábnak megfelelő ápolást és lakkozást végez.

Fogadja a sorsolt, számára ismeretlen vendéget, majd konzultál a kívánt szolgáltatásról. Az idegen modellen diagnosztizálást végez és az adott állapotnak megfelelően kezelési tervet állít fel, döntéseit szóban indokolja a vizsgabizottságnak. Diagnosztizálás a kezelési terv kitöltésével történik (a kezelési terv üres sablonján csak a Kezelési terv cím és előre rajzolt láb vonalas rajza szerepelhet). Szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal a kezelési tervben leírt döntéseinek indoklásáról.

Előkészíti a szolgáltatást a kezelési tervnek megfelelően.

Elvégzi a köröm- és bőrkezelést, a kombinált lábápolás teljes munkafolyamatát az idegen modell mindkét egészséges lábán. Ápolásként svédmasszázst végez vendége egyik lábán (ujjbegytől térdig), majd másik lábán piros színű hagyományos lakkal lakkozást végez. A kezelés eredményének szinten tartáshoz kezelési tervében meghatározott ajánlásait szóban indokolja a vizsgabizottságnak.

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról: Kezelési terv összeállítása a vizsga helyszínén.

A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladaton belül: 15%

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének sajátos szempontjai:

Csak a sérülésmentes kész munka értékelhető!

 • Empatikus és szakszerű konzultáció a szolgáltatásról 5%
 • Helyes diagnosztizálás, kezelési terv elkészítése szakmai felelősségének tudatában 20%
 • Az adott feladatnak megfelelően választja meg, fertőtleníti, szakszerűen alkalmazza az eszközeit, a felhasznált anyagokat, védőeszközöket 5%
 • A szolgáltatást esztétikai és higiéniai szempontok, egészségügyi előírások figyelembevételével végzi 5%
 • Körömkezelés: lábhoz illő egységes forma, hossz; sorjamentes él kialakítása 15%
 • Bőrkezelés: megfelelő mennyiség, szálkamentesség 20%
 • Masszázs: anyagválasztás, szakszerű (fogások, sorrend, irányok, intenzitás) kivitelezése, indoklása 20%
 • Lakkozás: alaplakk, két réteg piros lakk, fedőlakk helyes, esztétikus alkalmazása 5%
 • Összhatás/Összkép 5%

B.2. vizsgamunka: Speciális lábápolás: túlterhelés következtében megjelenő lábproblémák kezelése kézi technológiával saját modellen

A vizsgamunka ismertetése: Saját modellen kezel túlterhelés következtében kialakult legalább három speciális lábproblémát kézi technológiával.

Az alább felsorolt lábproblémák közül legalább két különböző problémából összesen legalább három darabot kezel:

– Kemény tyúkszem

– Lapszerinti kérgesedés

– Benőtt körömsarok (gyulladás nélkül)

– Száraz, repedezett bőr (gyulladás, fájdalom és vérzés nélkül, kizárólag a hám repedései kezelhetők)

A kezelés nem okozhat vérzést, minden esetben fájdalomhatárig dolgozhat. Kizárólag a hám repedései kezelhetők! Gyulladt állapot kizáró körülmény!

A saját modellen diagnosztizálást végez (a gyakorlati vizsga napja előtt legfeljebb 10 nappal) és az adott állapotnak megfelelően, kezelési tervet állít fel, melyet IKT eszközökkel szerkeszt, majd kinyomtatva és összefűzve a gyakorlati vizsga megkezdésekor leadja a vizsgabizottságnak. Szakmai beszélgetést folytat a kezelési tervben leírt döntéseinek indoklásáról.

Előkészíti a szolgáltatást a kezelési tervnek megfelelően.

Elvégzi a köröm- és bőrkezelést a túlterhelt lábon kialakult speciális problémáknak megfelelően, a kézi lábápolás teljes munkafolyamatával, a saját modell mindkét lábán. A kezelés eredményének szinten tartáshoz kezelési tervében meghatározott ajánlásait szóban indokolja a vizsgabizottságnak.

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról: Kezelési terv

A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladaton belül: 25%

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

Csak a sérülésmentes kész munka értékelhető!

 • Helyes diagnosztizálás, kezelési terv indokolása szakmai felelősségének tudatában. 20%
 • Az adott feladatnak és a higiéniai feltételeknek megfelelően, a gyártó utasításai szerint alkalmazza a felhasznált anyagokat, eszközöket, védőeszközöket. 10%
 • A szolgáltatást a higiéniai szabályok betartásával, szakszerűen, hibamentesen, eredményesen, az egészségügyi előírásoknak megfelelően végzi. 10%
 • Körömkezelés: a körömformálás szabályainak megfelelően, sorjamentes él kialakítása, köröm bőr szakszerű hiba mentes kezelése. 20%
 • Bőrkezelés: csak a hámrétegben dolgozik, vérzést nem okozhat, és az adott problémakezelést szakszerűen, hiba nélkül végzi. 20%
 • Benőtt körömsarok kezelése, tamponálás. 20%

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama: 5 perc vizsgázónként Szakmai beszélgetés témája: kezelési terv indokolása szakmai felelősségének tudatában.

A szakmai beszélgetés százalékos aránya a projektfeladat feladatsorán belül: 5%

A szakmai beszélgetés akkor eredményes, ha legalább 40%-osra értékelhető.

B.3. vizsgamunka: Speciális lábápolás túlterhelés és/vagy betegség következtében megjelenő lábproblémák kezelése saját modellen por elszívós pedikűrgéppel

A vizsgamunka ismertetése: Előzetesen kezelési tervet készít modellje állapotának megfelelően. (Részei: anamnézis felvétele, diagnosztizálás megállapításai; kezelés menetével, alkalmazandó anyagaival, eszközeivel kapcsolatos döntéseinek leírása indoklással, utókezelés. A kezelési terv nem lehet régebbi, mint 10 napos.) Elvégzi a Speciális lábápolás hatáskörébe tartozó problémáinak, mindkét lábon történő kezelését. A diagnosztizálás során, a vizsgálati eszközök alkalmazásával elvégzi az állapotfelmérést, eredményét a kezelőlapon rögzíti, fotóval is dokumentálja. Megállapításairól, döntéseiről, kezelési tervéről szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal, a kezelés közben biztosítja a kezelés folyamatos ellenőrizhetőségét és a vendég személyiségi jogainak védelmét. Felelős döntést hoz a kezelés menetéről, valamint döntése eredményét digitálisan rögzíti. A kezelés eredményét fényképpel dokumentálja, amit a vizsgaszervező által meghatározott felületre tölt fel.

Elvégzi a kezelést az adott lábon fellelhető elváltozásoknak megfelelően, megválasztja a technológiákat, gyógyhatású anyagokat, tehermentesítőket és betartja az egészségügyi előírásokat. Elvégzi az adott kezelésnek megfelelő utómunkálatokat. Tájékoztatja a vendéget a kezelés menetéről, lehetséges következményeiről, a kezelés eredményének szinten tartásához szükséges további feladatokról, házi ápolásról. A kezelés eredményét IKT eszköz segítségével, a GDPR követelményeinek megfelelően dokumentálja.

A modell megválasztásakor ügyel a képzési folyamat során elsajátított, képesítésnek megfelelő szintű eseteket mutató láb biztosításáról. A vizsga megkezdésekor a vizsgabizottság dönt arról, hogy a hozott modell lábán fellelhető problémák kielégítik-e a mérni kívánt tudásszintet, illetve az adott körülmények biztosítják-e a kezelés biztonságos elvégzését. Ha a modell állapota nem megfelelő, a feladat nem végezhető el, az értékelés elégtelen.

Ahol sok tényező befolyásolja a mért eredményt, ott valamennyi feltétel teljesülése esetén adható meg az értékelési %, mert ezek a hibák egészségkárosító kockázatot jelentenek.

Kezelést kizáró állapotok a modell lábán a vizsgán:

– Nyílt sebek (pl. talpi fekély, sipoly…) váladékozó sebek, gangréna

– Feszes ödémás, hyperaemiás láb

– Gennyes, gyulladt terület, jelentős fájdalommal járó állapot a kezelendő területen

– Különleges higiéniai körülményeket igénylő állapotok

– Charcot-láb, rekesz szindróma, cellulitisz kialakulására utaló tünetek

– Kezelést kizáró egyéb állapotok: pl. lázas, fertőző betegség

– Vérzékenység (genetikus, vagy gyógyszer hatására kialakult állapot)

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról: Kezelési terv (előzetesen elkészti, kinyomtatja), Diagnosztizáló lap az állapotfelmérés dokumentációjaként (fotóval), kezelési eredményének dokumentuma (feltöltött fotóval), Hozzájáruló és beleegyező nyilatkozat a Vendégtől (adatkezelés, szolgáltatás)

A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladaton belül: 35%

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

A Vizsgázó az általa kezelendő állapotot nem súlyosbíthatja, higiéniai előírásokat mindig betartja. Ezek be nem tartása a vizsgamunka sikertelenségét eredményezi (azonnal, egyéb teljesítménytől függetlenül)!

 • Helyes diagnosztizálás, felelős döntés, kezelési terv, házi tanácsadás indokolása szakmai felelősségének tudatában. 30%
 • Az adott feladatnak, egészségügyi előírásoknak megfelelően választja meg, fertőtleníti, a gyártó utasításai szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat, eszközöket, védőeszközöket. 10%
 • A művelet sérülésmentes, szakszerű végrehajtása bőrön gépi, vagy kombinált lábápolással. 25%
 • A művelet sérülésmentes, szakszerű végrehajtása körmön gépi, vagy kombinált lábápolással. 25 %
 • Dokumentáció, utókezelés, sebfedés elvégzésének pontossága, tartalmi megfelelősége. 10%

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama: a B.3 vizsgamunka elvégzése után: 10 perc vizsgázónként.

A szakmai beszélgetés témája: A B3. vizsgamunka során a szakmai döntések magyarázata, indoklása, tanácsadás a kezelés eredményének megőrzése érdekében.

A szakmai beszélgetés százalékos aránya a projektfeladaton belül: 10%

A szakmai beszélgetés akkor eredményes, ha legalább 40%-osra értékelhető.

B.4. vizsgamunka: Számlázás, dokumentálás az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban

A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált számlát állít ki a feladatlapon közölt szolgáltatásról, és a megadott néven, formátumban a megadott tárhelyre menti. A feladatlap része a B.3. feladat során készített fotó dokumentumba illesztése is.

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról: feladatlap, értékelőlap, elektronikus dokumentumok.

A vizsgamunka aránya a projektfeladaton belül: 5%

A vizsgamunka megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető.

A vizsgamunka értékelésének sajátos szempontjai:

– dokumentumkezelés, tárolás

– számlakészítés

A vizsgamunka végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 10 perc

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A. vizsgamunka: 10 perc + B.1. vizsgamunka 60 perc + B.2. vizsgamunka 95 perc (90 perc vizsgamunka + 5 perc szakmai beszélgetés)

B.3. vizsgamunka 130 perc (120 perc vizsgamunka +10 perc szakmai beszélgetés) + B.4 vizsgamunka 10 perc = összesen 305’ perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte vizsgamunkánként.