Szűrés

Járműipari karbantartó technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Járműiparban használt termelőberendezések karbantartása és üzemeltetése

A vizsgatevékenység leírása:

1. rész: szakmai feleletalkotós és feleletválaszolós kérdések a következő témakörökből: villamos kapcsolókészülékek, túláramvédelmi elemek, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek, karbantartási ismeretek, pneumatikus, elektropneumatikaus, hidraulikus rendszerek karbantartása, ipari hálózatok felépítése, szenzortechnikai elemek szerelése és beállítása, villamos és mechanikai mérések, mérésadatgyűjtési rendszerek, munka-és környezetvédelem, dokumentációs ismeretek, hibavédelmi (érintésvédelmi) ismeretek, programozási ismeretek, IPAR 4.0 rendszerek, termelőberendezéseken végzett hibakeresés,

2. rész: szakmai számítások: méréstechnika, érintésvédelem, villamos fogyasztók paraméreinek meghatározása, karbantartási ismeretek, vezetékméretezés, készülékkiválasztás, villamos motorok paramétereinek meghatározása

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Online vagy írásbeli vizsgafeladat automatikus, vagy megoldó kulcs szerinti kiértékelése.

A vizsga felépítése:

1. rész: 25 db feleletválasztós, kiegészítős tesztkérdés

– dokumentációs ismeretek (karbantartás, ellenőrzés) 10 %

– pneumatikus, hidraulikus rendszerek karbantartása 15 %

– mérési-adatgyűjtési ismeretek, méréstechnika 10 %

– karbantartási ismeretek 10 %

– ipari hálózati ismeretek 10 %

– Ipar 4.0 rendszerek ismerete 10 %

– vezérlés-és szabályozástechnika 10 %

– munkavédelmi ismeretek 5%

2. rész: szakmai számítás: méréstechnika, érintésvédelem, villamos fogyasztók paramétereinek meghatározása, karbantartási ismeretek, vezetékméretezés, készülék kiválasztás, villamos motorok paramétereinek meghatározása 20 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Automatizált berendezés vezérlőszekrényében szerelési, hibakeresési, paraméterezési feladat elvégzése

A vizsgatevékenység leírása:

1. rész: Portfólió: a tanulmányok alatt elkészített projektmunka (pl. termelőberendezés, mérőberendezés, elektropneumatikus berendezés vezérlésének, működtető programjának elkészítése, kezelése), és a hozzá kapcsolódó dokumentáció (technológiák, munkafolyamatok) bemutatása, melynek tartalmát a tanuló maximum 10 percben ismerteti a vizsgabizottsággal.

A dokumentációt elektronikus formában a jelölt a vizsga előtt minimum 15 nappal leadja a vizsgaszervezőnél, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottságnak. A portfólió terjedelme: minimum 5 – maximum 10 oldal (karakterszám megadásával).

2. rész: Munkavégzés automatizált temelőberendezésen

Automatizált berendezés vezérlőszekrényében feszültségmentesítés után túláramvédelmi/hibavédelmi készülék cseréje és beállítása. Vezérelt berendezés, (aszinkron motor, szervomotor) bekötése. A vezérelt berendezéshez tartozó szenzorok, végálláskapcsolók, elmozdulás-érzékelők ellenőrzése, cseréje, beállítása. Hibás mechanikai működés esetén a hibaok behatárolása, a meghibásodott egység kiszerelése, szétszerelés, alkatrészek mérése, meghibásodott egység cseréje, tisztítás, összeszerelés. PLC beszerelése a berendezésbe, bekötés, programfeltöltés, hálózati kommunikáció. Érintésvédelmi ellenőrzés, feszültség alá helyezés. Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. rész: Portfólió bemutatása 10 %

2. rész: Munkavégzés automatizált termelőberendezésen

– szabványos feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés 10 %

– hibavédelmi/túláramvédelmi készülékek cseréje, szakszerű beépítése 10 %

– aszinkron motor/szervomotor bekötése 5 %

– szenzorok installálása, beállítása 10 %

– mechanikai működés ellenőrzése, javítás, alkatrészcsere 10 %

– PLC bekötése, programkezelés 20 %

– szerelői ellenőrzés 10 %

– működésvizsgálat 10 %

– a szerelési dokumentáció elkészítése 5 %.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.