Szűrés

Ipari informatikai technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: -.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Ipari informatikai ismeretek

A vizsgatevékenység leírása: Szakmai felelet-kiegészítéses kérdések, feleletválasztós kérdések, eldöntendő kérdések, egyszerű szakmai számítások, hibakeresés és rajz- vagy képelemzés a következő témakörökből:

 • Programozási ismeretek:

Mikrokontroller-, terepi buszrendszerek és PLC-vel kapcsolatos feladatok megoldása,

 • Felügyeleti rendszerek,
 • Hálózati ismeretek és kiberbiztonság,
 • Adatbáziskezelés elméleti ismeretek,
 • IoT ismeretek,
 • Weblapfejlesztési ismeretek,
 • Vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás,
 • Munka- és egészségvédelem.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 40%.

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

Az egyes témakörök aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

 • Mikrokontroller ismeretek 10%
 • PLC ismeretek 15%
 • Terepi buszrendszerek 5%
 • Felügyeleti rendszerek 5%
 • Hálózati alapismeretek és kiberbiztonság 10%
 • IoT ismeretek 15%
 • Adatbáziskezelés elméleti ismeretek 10%
 • Weblapfejlesztési ismeretek 10%
 • Vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás 10%
 • Munka- és egészségvédelem 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat


A vizsgatevékenység megnevezése: Ipari informatika a gyakorlatban

A vizsgatevékenység leírása:

1. vizsgarész: Személyes honlap készítése és bemutatása

 • A tanuló tanulmányai során egy központi felületen egy weblap alapú tárhelyet hoz létre saját részre, ahol folyamatosan rögzíti előmenetelének előre meghatározott fontosabb mérföldköveit. A honlap a feltöltött dokumentumokon, képeken és videókon felül tartalmazzon egy önreflexiós részt is, ahol a tanuló röviden leírja az alkalmazott technológiákat.
 • A tanuló bemutatja a felület formai és tartalmi elemeit, majd végrehajt egy bizottság által meghatározott módosítást.
 • Kérdések, válaszok.

2. vizsgarész: IoT vagy PLC és/vagy mikrokontroller eszköz(ök) hálózatba kötése hálózati paraméterezéssel. A tanuló felépít egy előre meghatározott topológia szerint egy (vezetékes és vezeték nélküli eszközökből álló) hálózati architektúrát a következő elemek felhasználásával:

 • Minimum egy terepi buszrendszeren keresztül kommunikáló eszköz (távadó vagy beavatkozó).
 • Minimum egy PLC és/vagy mikrokontroller.
 • Minimum egy IoT kompatibilis eszköz (pl.: adatgyűjtő, switch…).
 • Egy felügyeleti eszköz, amely a különböző rendszerelemekből kinyert adatokat összegyűjti, megjeleníti, rögzíti.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 60%.

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

 • Első vizsgarész:

Személyes honlap bemutatása

 • Személyes honlap kötelező formai elemeinek értékelése 5%
 • Személyes honlap kötelező tartalmi elemeinek értékelése 5%
 • Személyes honlap funkcióinak értékelése 5%
 • Vizsgabizottság által kért módosítás(ok) végrehajtása 15%
 • Kérdésekre adott válaszok 5%

Összesen 35%

 • Második vizsgarész:

IoT vagy PLC és/vagy mikrokontroller eszköz(ök) hálózatba kötése hálózati paraméterezéssel

 • Terepi buszrendszer kapcsolat felépítése: 15%
 • Terepi adatgyűjtők (pl. PLC) és hálózati eszköz összekapcsolása 20%
 • IoT eszközök hálózatba illesztése: 15%
 • A felettes felügyeleti rendszer felől adekvát és transzparens elérhetőség megléte az egyes hálózati elemek felé 15%

Összesen: 65%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.