Szűrés

Informatikai rendszer-és alkalmazás üzemeltető technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltetés interaktív teszt

A vizsgatevékenység leírása: A vizsgatevékenység 20 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok. A teszt értékelésének automatizálhatónak kell lennie. A teszt az alábbi témakörök mindegyikéből egy-egy kérdést tartalmaz:

 • Csoportmunkaeszközök, Git
  • Kommunikációs formák, kommunikációs szabályok
  • Hibakeresés módszerei, hibaelhárítás lépései, internetes keresés
  • Legmodernebb információs technológiák, trendek, IoT koncepció, Python, REST API
  • Relációs adatbázisok, irodai szoftverek
  • Informatikai eszközök felépítése, operációs rendszerek és alkalmazói szoftverek telepítése, beállítása
  • Alkalmazás-üzemeltetés
  • IPv4 és IPv6 címzési rendszer
  • Kapcsolók, forgalomirányítók alapszolgáltatásai
  • Második rétegbeli redundancia
  • Virtuális LAN-ok
  • Harmadik rétegbeli redundancia
  • Vezeték nélküli hálózatok
  • Hálózati forgalom figyelése, támadások elleni védekezés
  • Statikus és dinamikus forgalomirányítás, címfordítás
  • WAN technológiák, forgalomirányítás, VPN és SSH kapcsolatok
  • Virtualizáció, felhőszolgáltatások
  • Windows és Linux szerverek szolgáltatásai
  • Hálózatmonitorozás, -felügyelet
  • Kis- és közepes hálózatok tervezési alapelvei

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 10%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelésben minden feladat 2 pontot ér. Részleges megoldásért részpontszám adható. Maximális pontszám nem adható, amennyiben a feladatra adott megoldás hibás választ is tartalmaz.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Informatikai hálózat- és alkalmazás-üzemeltetés

A vizsgatevékenység leírása:

A) Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek

A vizsgázóknak minimum 2, maximum 3 fős informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető

csapatot alkotva kell a vizsgát megelőzően egy komplex informatikai rendszerfejlesztési projektet megvalósítaniuk. A projekt egy valós vagy elképzelt vállalat hálózatának tervezését, a hálózat egy működő prototípusának gyakorlati kivitelezését, valamint a prototípus működésének tesztelését foglalja magában. A vizsgaremeknek az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

 • a hálózati infrastruktúrának legalább 3 telephelyet vagy irodát kell lefednie
  • legalább egy telephelyen több VLAN kialakítását foglalja magában
  • tartalmaz második és harmadik rétegbeli redundáns megoldásokat
  • IPv4 és IPv6 címzési rendszert egyaránt használ
  • Vezeték nélküli hálózatot is tartalmaz
  • statikus és dinamikus forgalomirányítást egyaránt megvalósít
  • statikus és dinamikus címfordítást alkalmaz
  • WAN-összeköttetéseket is tartalmaz
  • virtuális magánhálózati kapcsolatot (VPN) is megvalósít
  • programozott hálózatkonfigurációt is használ
  • forgalomirányítón megvalósított biztonsági funkciókat tartalmaz (pl. ACL-ek)
  • hardveres tűzfaleszközt is alkalmaz
  • Minimum 1-1 Linux és Windows kiszolgálót tartalmaz, melyek legalább az alábbi szolgáltatásokat nyújtják:
   • Címtár (pl. Active Directory)
   • DHCP
   • DNS
   • HTTP/HTTPS
   • Fájl- és nyomtató megosztás
   • Automatizált mentés
   • Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés

A vizsgaremek benyújtásának módja: A projekt teljes anyagát elektronikus formában a vizsga előtt minimum 14 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani. A benyújtott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a hálózat tervét, működésének leírását tartalmazó dokumentáció
  • a hálózat tesztelésének dokumentációja
  • A prototípus működésének, tesztelésének dokumentálása egy 2-5 perc hosszúságú videóval

A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás

formájában mutatja be a

 • a hálózat tervezését
  • műszaki megvalósítását
  • működésének bemutatását
  • a csapaton belüli munkamegosztást, a csapatban betöltött szerepét, a fejlesztés során használt projektszervezési eszközöket.

A fentieken túl 2-3 perces angol nyelven tartott szóbeli előadás formájában összefoglalót ad a projektről, valamint szükség esetén angolul válaszol a vizsgáztató maximum 2-3 tisztázó jellegű kérdésére. Amennyiben a munkacsapat más tagjai is azonos csoportban vizsgáznak, akkor a bemutatót közösen is megtarthatják, de ebben az esetben is biztosítani kell, hogy minden vizsgázó egyenlő arányban vegyen részt a bemutatóban, illetve minden vizsgázónak önállóan kell bemutatnia a saját feladatrészét magyarul és angolul egyaránt.

A vizsgaremek elkészítésére rendelkezésre álló idő: A vizsgaremeket a záróvizsga tanévében kell a vizsgázónak elkészítenie. A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

B) A gyakorlat helyszínén végzett vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok és szerverek telepítése és beállítása feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat során három részfeladatból álló feladatsort kell megoldaniuk a vizsgázóknak. A vizsgázók a feladataik elvégzéséhez internetelérés áll rendelkezésre, ott szakmai oldalakon információkat kereshetnek, de a feladat megoldása közben külső személy segítségét nem vehetik igénybe. Ennek ellenőrzése a vizsgabizottság tagjainak feladata a teljes vizsgafeladat alatt.

1. Hálózatok telepítése és beállítása

A feladatrész során a vizsgázónak egy előre részben előkésztett, néhány szolgáltatást már nyújtó komplex hálózat beállítását kell elvégeznie. A hálózati eszközökön kell megvalósítani a feladatsorban meghatározott hálózati beállításokat, szolgáltatások konfigurálását, hibaelhárítási feladatokat. A feladatsor az alábbiakból legalább öt témakörhöz tartozó, különböző nehézségű feladatot tartalmaz:

 • VLAN-ok használata, VLAN-ok közti forgalomirányítás
  • Második rétegbeli redundancia
  • Dinamikus címkiosztás IPv4 környezetben
  • IPv6 címzés és dinamikus címkiosztás IPv6 környezetben
  • Harmadik rétegbeli redundancia
  • Hálózatbiztonság, kapcsoló biztonságossá tétele
  • Vezeték nélküli technológiák
  • Forgalomirányítási alapok, statikus forgalomirányítás
  • Dinamikus forgalomirányítási ismeretek
  • Hálózatbiztonság
  • Hozzáférési listák használata
  • Statikus és dinamikus címfordítás lehetőségei
  • WAN technológiák
  • Virtuális magánhálózat (VPN) kialakítása
  • Minőségbiztosítási alapok, hálózatfelügyelet megvalósítása
  • Hálózattervezés, hibaelhárítás
  • Hálózat virtualizáció, hálózat automatizáció
  • Komplex hálózat tervezése, kialakítása

A vizsgázó a feladatsorban található logikai topológia vagy utasítások alapján kiépíti, kibővíti a hálózatot, elvégzi a jelölt hálózati eszközök és végberendezések csatlakoztatását. Terminál emulációs szoftver használatával csatlakozik a használt hálózati eszközökhöz, és a kapott feladatutasítás alapján elvégzi a hálózati eszközök konfigurálását. Ellenőrzi az általa kiépített és konfigurált hálózat megfelelő működését, és elvégzi az esetlegesen felmerülő hibák elhárítását. A feladat megoldásához a vizsgatevékenység lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeknél részletezett eszközök közül a következő hálózati eszközök használhatóak: legfeljebb 3 db forgalomirányító, 3 db menedzselhető kapcsoló, 2 db ASA, 1 db WiFi router, 1

db laptop, 1 db asztali PC.

A vizsgafeladatrész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

2. Szerverek telepítése és beállítása

A feladatrész során a vizsgázónak szerverek és munkaállomások beállítását kell elvégeznie

előre telepített, és részben konfigurált virtuális gépeken. A feladatsor az alábbiakból legalább három-három témakörhöz tartozó, különböző nehézségű feladatot tartalmaz, mind a Windows, mind a Linux szervert érintve:

Windows:

 • Hitelesítés, jogosultságok, engedélyek kezelése
 • Fájlrendszerek, fájlműveletek, partíciók, szoftveres RAID
 • DHCP, DNS, DFS szolgáltatások
 • Rendszerfelügyelet (pl. MMC konzol, Server Manager)
 • Active Directory tartományvezérlő telepítés, konfigurálás
 • Címtárszolgáltatás objektumainak kezelése
 • Csoportházirend szolgáltatások konfigurálása
 • PowerShell szkript
 • Windows Server Backup
 • Távmenedzsment (pl. RSAT)
 • VPN kapcsolat konfigurálás
 • IIS

Linux:

 • Betöltési folyamatok, boot manager
  • Futási szintek
  • Particionálás, fájlrendszerek, fájlműveletek, linkek
  • Fájlhozzáférések, ACL-ek
  • Shell-beállítások, alapvető segédprogramok, pipeline
  • DHCP, DNS szolgáltatások
  • Forgalomirányítás, címfordítás
  • Web- és adatbázis-kiszolgálók telepítése, beállítása
  • Tűzfal, proxy
  • Shell-szkriptek
  • Levelezési szolgáltatások telepítése, beállítása

A vizsgázó a kapott megrendelői műszaki specifikáció alapján virtualizációs környezetben elvégzi az előre telepített vagy a feladat részeként általa telepítendő Windows, illetve Linux operációs rendszert futtató szerverek és munkaállomások beállításait. A feladat 2 vagy 3  virtuális gép használatával valósítja meg szerverszolgáltatások nyújtását és igénybevételét. A feladat megoldásához a vizsgatevékenység lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeknél részletezett eszközök közül 1 db virtualizáció megvalósítására alkalmas PC használandó. A vizsgázó a feladat megvalósítása során folyamatosan ellenőrzi a szervereken beállított szolgáltatások megfelelő működését, és elhárítja az esetlegesen felmerülő hibákat.

A feladatrész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

3. Felhőszolgáltatás telepítése és beállítása

A feladatrész során a vizsgázónak az általa választott felhőszolgáltóhoz (pl. AWS, Azure, Google Cloud) kapott előfizetés segítségével kell egy hálózati szolgáltatást (pl. web, adatbázis,

DNS) létrehoznia és beállítania. A feladatsor az alábbiakból legalább három témakörhöz tartozó, különböző nehézségű feladatot tartalmaz:

 • SaaS (Software as a Service) (pl. Onedrive, Dropbox, Google Apps, Office 365))
  • PaaS (Platform as a Service) (pl. Google App Engine, Apache Stratos)
  • IaaS (Infrastructure as a Service) (pl. Amazon EC2, Windows Azure)
  • Felhő címtárszolgáltatás (pl. Azure Active Directory)
  • Virtuális gép és konténer létrehozása, menedzselése a felhőben

A vizsgán választható felhőszolgáltatók felsorolását (legalább kettő, legfeljebb három szolgáltató) a mindenkori vizsga évét megelőzően nyilvánosságra hozott szoftverlista tartalmazza. A feladat megoldásához a vizsgatevékenység lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeknél részletezett eszközök közül 1 db interneteléréssel rendelkező PC használandó.

A feladatrész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc

Ezen belül:

A) Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek vizsgarész 30 perc

B) Hálózatok és szerverek telepítése és beállítása feladatsor 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 90%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység során összesen 120 pontot lehet elérni az alábbi bontásban:

 1. Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek vizsgarész:
A projekt átfogó értékelése (a választott megoldás életszerűsége, a tervezés átgondoltsága és  szakszerűsége, a  prototípus kidolgozottsága és funkcionális működése stb.) 18
A hálózattervezés 2
VLAN kialakítás 1
Második és harmadik rétegbeli redundancia 1
IPv4 és IPv6 címzési rendszer 2
Vezeték nélküli hálózati megoldás 2
Statikus és dinamikus forgalomirányítás 2
Statikus és dinamikus címfordítás 2
WAN-összeköttetések 1
Virtuális magánhálózati kapcsolat (VPN) 2
Programozott hálózatkonfigurációs megoldás 1
Forgalomirányítón megvalósított biztonsági funkciók 2
Hardveres tűzfaleszköz alkalmazása 2
Linux és Windows kiszolgálón megvalósított szolgáltatások 15
Tesztelés dokumentálás 2
A csapatmunka megvalósítása 3
Angol nyelvű kommunikáció 2
Összesen 60
 • Hálózatok és szerverek telepítése és beállítása feladatsor

A gyakorlati feladatsorban mindhárom feladatban 20-20-20 pontot lehet elérni. A pontok további bontását – legalább kétpontos szintig részletezve – a konkrét vizsgafeladat javítási-, értékelési útmutatója tartalmazza.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.