Szűrés

Hegesztő

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztés technológiája, varratvizsgálat, hegesztés biztonsága

A vizsgatevékenység leírása:

 1. Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés
 2. fémek szerkezete, tulajdonságai, ötvözői
 3. alapanyagok és hozaganyagok jelölési rendszere
 4. alkalmazott hegesztő és védőgázok
 5. hegesztési eljárások, technológiák
 6. hegesztés biztonsága (HBSZ) témakörökben legalább négy válaszlehetőséggel.
 7. Dokumentáció elemzés: Adott összetett hegesztett alkatrészt (minimum 4 darabból álló) ábrázoló dokumentáción azonosítsa és elemezze a hegesztési varrat jelöléseket (minimum 6 darab varratjelölés). Egy lemez alkatrészhez határozza meg a szükséges anyagmennyiséget.
 8. Hegesztés technológia: A dokumentáció alapján határozza meg az összetett alkatrész hegesztési sorrendjét. Értelmezzen egy varrat elkészítéséhez kiadott hegesztés technológiai utasítást (WPS).
 9. Vizuális varratvizsgálat: Szemrevételezéssel felismerhető varrathibákat ábrázoló ábra alapján azonosítsa a varrathibákat, vizsgálati jegyzőkönyvben minősítse az ábrázolt alkatrészt.
 10. Munkavédelem: Kérdések a hegesztőgépek, hegesztési munkaterület, elektromos kisgépek Hegesztési Biztonsági Szabályzat által érintett területére vonatkozóan.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az egyes részek súlyaránya az értékelésben:

 • Szakmai teszt: 20%
  • Dokumentációelemzés: 25%
  • Hegesztés technológia: 25%
  • Vizuális varratvizsgálat: 10%
  • Munkavédelem: 20%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Hegesztett kötések készítése különböző hegesztési eljárásokkal

A vizsgatevékenység leírása:

A) Portfólió:

A tanulmányi idő alatt elkészített, képi és írásos módon dokumentált munkafolyamat (vizsgálat, szerelés, üzembe helyezés). Portfólió elemek szakoktató vagy gyakorlati oktató által hitelesített dokumentumok. A portfolió elemeken keresztül mutassa be a tanuló a szakmai fejlődését, előrehaladását.

Portfólió elemei az alábbi tématerületekre térjenek ki:

A fejlődést bizonyító értékelések

A következő tantárgyak keretén belül elvégzett hegesztési feladatok közül tantárgyanként

egy-egy jegyzőkönyv vagy műszaki dokumentáció vagy munkanapló részlet egy mentortanár hitelesítésével:

1. Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés):

 • Sarokvarrat, T-kötés PB és PF pozícióban (s = 4 – 8 mm)
 • Sarokvarrat, cső-lemez PF pozícióban (s = 3 – 5 mm, D = 50 – 80 mm)
 • Tompavarrat PA, PE, PC pozícióban (s = 4 – 8 mm)
 • Tompavarrat cső PC, PF pozícióban (s = 3 – 6 mm, D= 50 – 80 mm)
 • a meghegesztendő varrat minimális hossza tompa varratnál 250 mm, sarokvarratnál 150 mm
 • a munkadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél
 • mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél

2. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

 • Sarokvarrat, T-kötés PB és PF pozícióban (s = 4 – 8 mm)
 • Sarokvarrat, cső-lemez PD pozícióban (s = 3 – 5 mm, D = 50 – 80 mm)
 • Tompavarrat PA, PF, PE pozícióban (s =4 – 8 mm)
 • Tompavarrat cső PC pozícióban (s = 3 – 6 mm, D>100 mm)
 • a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál 250, sarokvarratnál 150 mm
 • a munkadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, de két feladatnál alumínium
 • legalább egy vizsgadarab 136-os jelű eljárással (porbeles huzalelektródával) készüljön

3. Gázhegesztés

 • Tompavarrat PF pozícióban balra hegesztéssel (s=1-3 mm), PC pozícióban jobbra hegesztéssel (s=3-5 mm)
 • Tompavarrat, cső H-L045 pozícióban balra hegesztéssel (s = 1 – 3 mm, D = 50 – 80 mm)
 • a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm, cső 150 mm,
 • a munkadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél

4. Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (TIG)

 • Sarokvarrat, cső-lemez PF pozícióban (s=1-3 mm, D= 50-80 mm)
 • Tompavarrat, lemez PC pozícióban (s= 1 – 4 mm)
 • Tompavarrat, cső H-L045 pozícióban (s= 1 – 5 mm, D>50 mm)

Portfólió értékelésének aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-ra értékelhető.

Portfólió értékelés szempontjai:

 • A hegesztési varratok minősége 60 %
 • A portfólió struktúrája (egységes szerkezet, részek aránya, kapcsolatuk stb.): 5 %
 • A dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége, a dokumentumok struktúrája (célnak való megfelelés, logikusság, áttekinthetőség, változatosság): 10%
 • A bemutatott dokumentumok minősége szakszerűsége (tartalmi kidolgozottság, alaposság, szakmai hitelesség, pontosság); az illusztrációk minősége (áttekinthetőség, használhatóság): 15%
 • A portfólió nyelvi és formai megjelenése, (a megfogalmazás, nyelvhelyesség, helyesírás, kivitelezés): 10%

B) Gyakorlat helyszínén végzett vizsga:

 1. Az egyes munkadarabok elemeinek kész méretre munkálása és az élelőkészítések elvégzése
 2. (termikus vágás, kézi és kisgépes megmunkálás, munkadarab összeállítás, készre hegesztés, befejező műveletek elvégzése).
 3. A vizsgatevékenység során mind a négy hegesztési eljárással sarok és tompavarratot tartalmazó munkadarabot is kell készíteni különböző pozícióban (bevontelektródás kézi ívhegesztéssel csőlemez alkatrészen sarokvarrat, lemez alkatrészen tompavarrat, gázhegesztéssel csövön tompavarrat, volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel csövön és lemezen tompavarrat, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel cső-lemez alkatrészen sarokvarrat, lemez alkatrészen tompavarrat készítés)
 4. Az elkészített munkadarabok varratainak vizuális vizsgálatát a vizsgázó végezze el és tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzítse.
 5. A projektfeladat elvégzése során a vizsgázó az egyes alkatrészeket előre ledarabolhatja és előkészítheti hegesztéshez.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 480 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelést az MSZ EN ISO 5817 C szinteknek megfelelően kell elvégezni valamennyi hegesztési eljárással készült alkatrész esetén.

Az egyes eljárásokkal készült hegesztések súlyaránya az értékelésben:

 • Bevontelektródás kézi ívhegesztés: 25%
 • Gázhegesztés: 20%
 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés: 25%
 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés: 30%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.