Szűrés

Elektronikai technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Elektronikai számítások, áramkör működés értelmezése és

hibakeresési alapismeretek

A vizsgatevékenység leírása

1. vizsgarész: Elektrotechnikai számítások.

Az alábbi témakörökből 6-8 különálló rövidebb feladat

 • egyenáramú hálózatokban feszültség, áram, teljesítmény, eredő ellenállás, hatásfok meghatározása
 • soros vagy párhuzamos RL, RC, RLC hálózatok váltakozó áramú jellemzőinek impedancia-, admittancia- jellemzők, határ- és rezonanciafrekvencia, fázisszög meghatározása.
 • rezgőkör méretezés

2. vizsgarész: Áramkör méretezési feladatok

Az alábbi témakörökből 2-3 feladat. A megadott áramköröket méretezési képletgyűjtemény és vagy angol nyelvű adatlap segítségével előírt paraméterre méretezi.

 • erősítő alapkapcsolás méretezési feladat
 • műveleti erősítős kapcsolások méretezése
 • egyszerű disszipatív fesz. stabilizátor méretezés, számítás (tranzisztoros, vagy stabilizátor IC-vel megvalósított)
 • DCDC konverter (buck, boost)
 • funkcionális hálózat egyszerűsítése, kialakítása kapukból, multiplexerből
 • Számláló áramkör tervezése tárolókkal, vagy számláló IC-vel

3. vizsgarész: Áramkör működésével kapcsolatos feladatok

Megadott 15-30 alkatrészből álló elektronikai áramkör részáramköreit azonosítja, a részáramkörök működésével kapcsolatos kérdésre válaszol. Szükség esetén az integrált áramkörök, alkatrészek (angol nyelvű) adatlapjának felhasználásával. A feladatrészben 8-10 kérdésre kell választ adnia. A kérdések lehetnek: többszörös választás, válaszok illesztése, relációanalízis, rövid válasz.

4. vizsgarész: Hibakereséssel, hibaképekkel kapcsolatos feladatok

Hibakeresés során kapott mérési eredményekkel, jellemző hibaképekkel kapcsolatban 6-8 kérdést old meg. A kérdések lehetnek: többszörös választás, válaszok illesztése, relációanalízis, rövid válasz. A kérdések az alábbi témakörökből kerülnek ki:

 • gyártástechnológiából eredő jellemző hibaképek, Pl. ónhíd, törött, repedt forrasztás,

hiányzó alkatrész, hibás pozícióba ültetett, nem megfelelő polaritással beültetett alkatrész, mechanikai sérülések

 • zárlatos, szakadt alkatrészek által okozott hibák mérési eredményeivel kapcsolatos kérdések
 • egyszerű, PLC vezérelt berendezésben hibaképet (szenzorhiba, beavatkozó hiba) ismer fel a program futás közbeni monitorozásával és a berendezés valós állapotának összevetésével.
 • meghibásodott (ipari) elektronikai áramkörökben mért jellemző hibák képeivel kapcsolatos kérdések.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

 • elektrotechnikai számítások 15%
 • méretezési feladatok 35%
 • áramkör működésével kapcsolatos feladatok 30%
 • hibakeresés, hibaképekkel kapcsolatos feladatok 20%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Elektronikus áramkör építése, élesztése, beállítása, az elvégzett munka, illetve portfólió bemutatása.

A vizsgatevékenység leírása:

1. vizsgarész: Portfólió

 • A portfólió része a munkanapló, amit a gyakorlati oktatások során készít a tanuló.
 • A portfólióba a tanuló beleválogat 2-5 olyan projektdokumentációt, munkadarabot, amit a szakma megtanulása során fontosnak érzett.
 • Mindegyik kiválasztott projekthez önreflexiót ad, hogy miért volt számára fontos vagy nagy kihívás, illetve mit tanult szakmailag, emberileg az adott projektek során.

A portfóliót a vizsgázó legfeljebb 10 percben bemutatja a vizsgabizottságnak.

Építési feladat

 • Az építési feladat során egy 75-150 forrasztási pontot, integrált áramkör is tartalmazó felület- és / vagy furatszerelt technológiájú elektronikai áramkört épít a megadott utasítások alapján.
 • Elvégzi az áramkör élesztését, hiba esetén megkeresi és elhárítja a hibát.
 • Dokumentáció alapján elvégzi a szükséges beállításokat, programozást.
 • Beszereli az áramkört, és elvégzi a szükséges bekötéseket. Az elvégzett munkát szakszerűen dokumentálja.
 • Az építési feladat végén szóban bemutatja az elvégzett munkáját, illetve az elvégzett munkával, a megépített áramkörrel kapcsolatos kérdésekre válaszol legfeljebb 10 percben.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

 • A portfólió aránya a teljes projektfeladatban: 20%

A portfólióra a gyakorlati képzést végző 0-100%-ig értékelést javasol, amit a vizsgabizottság helyben hagy vagy módosít a portfólió bemutatása alapján.

 • Áramkörépítési feladat aránya a teljes projektfeladatban: 80%

Az egyes részfeladatok aránya az építési feladaton belül:

 • Hiánytalanul megépítette az áramkört, az egyes alkatrészek megfelelő pozícióban és polaritással kerültek beépítésre 25%
 • Elvégzi az áramkör élesztését, beállítását, programozását 40%
 • Elvégzi a beszerelést és megvalósítja a bekötéseket 20%
 • Bemutatja a munkáját, illetve válaszol a feltett kérdésekre 15%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.