Szűrés

Automatikai technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Autóipar szakmairány

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Járműgyártásban lévő automatizált termermelőberendezések üzemeltetése

A vizsgatevékenység leírása:

1. Vizsgarész: Szakmai feleletalkotós és feleltválasztós kérdések a következő témakörökből: vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek, karbantartási ismeretek, pneumatikus, elektropneumatikaus, hidraulikus rendszerek karbantartása, ipari hálózatok felépítése, szenzortechnikai elemek szerelése és beállítása, villamos és mechanikai mérések, mérésadatgyűjtési rendszerek, munka-és környezetvédelem, dokumentációs ismeretek, programozási ismeretek, IPAR 4.0 rendszerek elemei, termelőberendezéseken végzett hibakeresés, robottechnikai ismeretek

2. Vizsgarész: Villamos paraméterek meghatározása, elektrotechnikai-elektronikai áramkörök paramétereinek számítása, méréstechnikai ismeretek, PLC programozás

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Online vagy írásbeli vizsgafeladat automatikus, vagy megoldókulcs szerinti értékelése.

A vizsga felépítése:

1. Vizsgarész: 25 db feleletválasztós, feleletalkotós kérdés

– dokumentációs ismeretek (karbantartás, ellenőrzés) 5 %

– pneumatikus, elektropneumatikus, hidraulikus, villamos rendszerek ismerete és karbantartása 10 %

– villamos gépek 10 %

– szenzorika, PLC ismeretek 10 %

– robottechnikai ismeretek 10 %

– ipari hálózati ismeretek 10 %

– Ipar 4.0 rendszerek ismerete 10 %

– vezérlés-és szabályozástechnika problémaelemzés 10 %

– munkavédelmi ismeretek 5 %

2. Vizsgarész: Szakmai számítások

Villamos paraméterek meghatározása, elektrotechnikaielektronikai áramkörök paramétereinek számítása, méréstechnikai ismeretek, PLC programozás 20 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Automatikai berendezések telepítése, ellenőrzése, karbantartása, PLC bekötése, programkezelés

A vizsgatevékenység leírása

1. rész: Portfólió bemutatása

A) A tanuló a tanulmányai alatt az autóipari gyártáshoz kapcsolódó projektmunkát készít, a kapcsolódó dokumentációt (technológiák, munkafolyamatok) bemutatja.

B) A projektmunka szóbeli bemutatása, önreflexió (maximum 10 perc).

C) Kötelező elem a szakképzés gyakorlati ideje alatt elkészült munkanaplók bemutatása.

2. rész:

Berendezés mechanikus összeszerelése, beállítása. Pneumatikus, hidraulikus elektropneumatikus, villamos berendezés installációja. Beállítások elvégzése periféria elemeken. Ipari vezérlő és a perifériák közötti adatkapcsolat beállítása. Ipari vezérlő programozása. Mérés, ellenőrzési, kalibrálási feladatok végzése, dokumentálása próbaüzemeltetés alapján.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. Vizsgarész: Projektmunka és bemutatása 10 %

2. Vizsgarész:

− Berendezés mechanikus összeszerelése beállítása 15%

− Pneumatikus, hidraulikus elektro-pneumatikus, villamos berendezés installációja 25%

− Beállítások elvégzése periféria elemeken 10%

− Ipari vezérlő és a perifériák közötti adatkapcsolat beállítása 10%

− Ipari vezérlő programozása 20%

− Mérés, ellenőrzési, kalibrálási feladatok végzése, dokumentálása próbaüzemeltetés alapján 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Szakmairány megnevezése: Energetika és petrolkémia szakmairány

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Energetikai és petrolkémiai automatizált termermelőberendezések

A vizsgatevékenység leírása:

1. Vizsgarész: Szakmai feleletalkotós és feleltválasztós kérdések és egyszerű szakmai számítások a következő témakörökből: vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek, karbantartási ismeretek, pneumatikus-elektropneumatikaus, hidraulikus rendszerek karbantartása, ipari hálózatok felépítése, szenzortechnikai elemek szerelése és beállítása, villamos és mechanikai mérések, mérés-adatgyűjtési rendszerek, munka-és környezetvédelem, dokumentációs ismeretek, programozási ismeretek

2. Vizsgarész: Villamos paraméterek meghatározása, elektrotechnikai-elektronikai áramkörök paramétereinek számítása, méréstechnikai ismeretek, PLC programozás

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Online vagy írásbeli vizsgafeladat automatikus, vagy megoldókulcs szerinti értékelése.

A vizsga felépítése:

1. Vizsgarész: 25 db feleletválasztós, feleletalkotós kérdés

– dokumentációs ismeretek (karbantartás, ellenőrzés) 10 %

– pneumatikus, hidraulikus rendszerek karbantartása 5 %

– kapcsolási rajzok elemzése 10 %

– vegyipari alapműveletek ismerete 15 %

– ipari hálózati ismeretek 5 %

– Ipar 4.0 rendszerek ismerete 10 %

– vezérlés-és szabályozástechnika problémaelemzés 15 %

– munkavédelmi kérdés: kifejtős kérdés, konkrét probléma megoldása.5%

2. Vizsgarész: Szakmai számítások: Villamos paraméterek meghatározása, elektrotechnikaielektronikai áramkörök paramétereinek számítása, méréstechnikai ismeretek, PLC programozás 25 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Automatizált energetikai és petrolkémiai berendezések telepítése, ellenőrzése, karbantartása.

A vizsgatevékenység leírása:

1. Vizsgarész: Portfólió bemutatása

A. A tanuló a tanulmányai alatt az automatizált energetikai és petrolkémiai berendezések telepítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához kapcsolódó projektmunkát készít, a kapcsolódó dokumentációt (technológiák, munkafolyamatok) bemutatja.

B. Kötelező elem a szakképzés gyakorlati ideje alatt elkészült munkanaplók bemutatása.

C. A projektmunka szóbeli bemutatása, önreflexió (maximum 10 perc).

2. Vizsgarész:

Petrolkémiai berendezés vezérlőszekrényében PLC, frekvenciaváltó bekötése és beállítása. Beavatkozó elemek (szivattyú, fűtőbetét) bekötése. A vezérelt berendezéshez tartozó szenzorok, végálláskapcsolók, folyadékszint-érzékelők, nyomásérzékelők ellenőrzése, cseréje, beállítása. PLC konfigurálása program letöltés, hálózati kommunikáció. Egyszerű vezérlőprogram megírása. Mérésadatgyűjtő rendszer bekötése, konfigurálása, az adatgyűjtő program megírása. Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása. Érzékelő

csere a működtetett berendezésen. Mérési,-ellenőrzési, kalibrálási feladatok elvégzése.

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. Vizsgarész: Projektmunka és bemutatása 10 %

2. Vizsgarész:

− PLC, frekvenciaváltó bekötése és beállítása. 10 %

− Beavatkozó elemek (szivattyú, fűtőbetét) bekötése. 10 %

− A vezérelt berendezéshez tartozó szenzorok, végálláskapcsolók, folyadékszint-érzékelők, nyomásérzékelők ellenőrzése, cseréje, beállítása. 15 %

− PLC konfigurálása program letöltés, hálózati kommunikáció. 10 %

− Mérésadatgyűjtő rendszer bekötése, konfigurálása, adatgyűjtő program megírása 15 %

− Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása. 10 %

− Érzékelő csere a működtetett berendezésen. 10 %

− Mérési-ellenőrzési kalibrálási feladatok elvégzése. 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Szakmairány megnevezése: Épületautomatizálás szakmairány

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Épületautomatikai rendszerek

A vizsgatevékenység leírása:

1. Vizsgarész: Szakmai feleletalkotós és feleltválasztós kérdések a következő témakörökből: vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek, karbantartási ismeretek, pneumatikus, elektropneumatikus, rendszerek karbantartása, ipari hálózatok felépítése, szenzortechnikai elemek szerelése és beállítása, villamos és mechanikai mérések, mérés-adatgyűjtési rendszerek, munka- és környezetvédelem, dokumentációs ismeretek, programozási ismeretek, épületautomatikai rendszereken végzett hibakeresés

2. Vizsgarész: Villamos paraméterek meghatározása, elektrotechnikai-elektronikai áramkörök paramétereinek számítása, méréstechnikai ismeretek, PLC programozás

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsga felépítése:

1. Vizsgarész: 25 db feleletválasztós, feleletalkotós kérdés

– dokumentációs ismeretek (karbantartás, ellenőrzés) 10 %

– felvételi vázlat készítése 10 %

– kapcsolási rajzok elemzése 10 %

– világítástechnikai ismeretek 10 %

– ipari hálózati ismeretek 10 %

– légtechnikai ismeretek 10 %

– vezérlés-és szabályozástechnika problémaelemzés 10 %

– munkavédelmi kérdés: kifejtős kérdés, konkrét probléma megoldása. 5%

2. Vizsgarész: Szakmai számítások: Villamos paraméterek meghatározása, elektrotechnikaielektronikai áramkörök paramétereinek számítása, méréstechnikai ismeretek, PLC programozás 25%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%- át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Épületautomatikai berendezések telepítése, ellenőrzése, karbantartása

A vizsgatevékenység leírása:

1.rész: Portfólió bemutatása

A) A tanuló a tanulmányai alatt az épület-automatikai berendezések telepítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához kapcsolódó projektmunkát készít, a kapcsolódó dokumentációt (technológiák, munkafolyamatok) bemutatja

B) Kötelező elem a szakképzés gyakorlati ideje alatt elkészült munkanaplók bemutatása.

C) A projektmunka szóbeli bemutatása, önreflexió (maximum 10 perc).

2.rész:

Kapcsolási és fényerősség-szabályozási folyamatok programozása. Árnyékoló rendszer programozása. Hűtő- fűtő készülékek, rendszerek programozása. Egyszerű vezérlőprogram megírása. Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása. Alkatrészcsere a berendezésen. Mérési-ellenőrzési kalibrálási feladatok elvégzése.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. Vizsgarész: Projektmunka és bemutatása 10 %

2. Vizsgarész:

−Kapcsolási és fényerősségszabályozási folyamatok programozása. 10 %

−Árnyékoló rendszer programozása. 10 %

−Hűtő- fűtő készülékek, rendszerek programozása. 15 %

−Egyszerű vezérlőprogram megírása. 10 %

−Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása. 15 %

−Alkatrészcsere a berendezésen. 10 %

−Mérési-ellenőrzési kalibrálási feladatok elvégzése. 20 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Szakmairány megnevezése: Gyártástechnika

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Automatizált gyártóberendezés üzemeltetésének ismeretei

A vizsgatevékenység leírása:

1. Vizsgarész: Szakmai feleletalkotós és feleltválasztós kérdések: vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek, karbantartási ismeretek, pneumatikus, elektropneumatikus, hidraulikus rendszerek karbantartása, ipari hálózatok felépítése, szenzortechnikai elemek szerelése és beállítása, villamos és mechanikai mérések, mérésadatgyűjtési rendszerek, munka-és környezetvédelem, dokumentációs ismeretek, PLC és kapcsolódó moduljainak ismerete, programozási ismeretek, IPAR 4.0 rendszerek elemeit, termelő-berendezéseken végzett hibakeresés, robottechnikai ismeretek

2. Vizsgarész: Villamos paraméterek meghatározása, elektrotechnikai-elektronikai áramkörök paramétereinek számítása, méréstechnikai ismeretek

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Online vagy írásbeli vizsgafeladat automatikus, vagy megoldókulcs szerinti értékelése.

A vizsga felépítése:

1. Vizsgarész: 25 db feleletválasztós, feleletalkotós kérdés

– dokumentációs ismeretek (karbantartás, ellenőrzés) 5 %

– pneumatikus, elektropneumatikus, hidraulikus rendszerek karbantartása 10 %

– kapcsolási rajzok elemzése 10 %

– szenzorika, PLC ismeretek 10%

– villamos gépek 10%

– robottechnikai ismeretek 10 %

– ipari hálózati ismeretek 5 %

– Ipar 4.0 rendszerek elemeinek ismerete 10 %

– vezérlés-és szabályozástechnika problémaelemzés 10 %

– munkavédelmi ismeretek 5%

2. Vizsgarész:

Szakmai számítások: Villamos paraméterek meghatározása, elektrotechnikai-elektronikai áramkörök paramétereinek számítása, méréstechnikai ismeretek 15%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Automatizált gyártóberendezés telepítése, ellenőrzése, karbantartása

A vizsgatevékenység leírása:

1.rész: Portfólió bemutatása

A) A tanuló a tanulmányai alatt az automatizált gyártóberendezés telepítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához kapcsolódó projektmunkát készít, a kapcsolódó dokumentációt (technológiák, munkafolyamatok) bemutatja

B) Kötelező elem a szakképzés gyakorlati ideje alatt elkészült munkanaplók bemutatása.

C. A projektmunka szóbeli bemutatása, önreflexió (maximum 10 perc).

2.rész:

Automatizált gyártóberendezés részelemeinek mechanikus összeállítása. Vezérelt berendezések, (szervomotor, munkahengerek, szelepek) bekötése. A vezérelt berendezéshez tartozó szenzorok, végálláskapcsolók, elmozdulás-érzékelők ellenőrzése, cseréje, beállítása. PLC felszerelése és bekötése a gyártó-berendezésen.

PLC konfigurálása, programfeltöltés, hálózati kommunikáció beállítása. Egyszerű PLC vezérlőprogram megírása. A gyártórendszeren módszeres hibakeresés, amit megfelelően dokumentálni és javítani kell Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása. Alkatrészcsere termelő berendezésen.

A vizsgatevékenység rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a végrehajtására teljes szakmai vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. rész: Projektmunka és bemutatása 10 %

2. rész:

− PLC hardver konfiguráció összeállítása, bekötése. 5 %

− Vezérelt berendezés, ( szervomotor, munkahengerek, szelepek) bekötése. 10 %

− A vezérelt berendezéshez tartozó szenzorok, végálláskapcsolók, elmozdulás-érzékelők ellenőrzése, cseréje, beállítása. 15 %

− PLC konfigurálása, programírás, programfeltöltés, hálózati kommunikáció. 10 %

− Berendezés PLC vezérlőprogramjának megírása 15 %

− A gyártórendszer hibajavításának a módszere, a javítás eredményének és tényének megfelelő dokumentálása 15 %

− Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása. 10 %

− Alkatrész, illetve szerszámcsere termelő berendezésen. 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.