Szűrés

Tisztítástechnológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping – Stewarding

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Housekeeping-Stewarding ismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
● Ismeri a szálláshelyek munkaterületeit, közöttük fennálló kapcsolatot és ezen munkaterületek helyiségeit
● Ismeri a tisztítószerek és takarítógépek típusait, valamint azok használatát és működését
● Tisztában van az adminisztrációs feladataival, kötelezettségeivel (minibár terhelést végez, szobastátuszt jelent, készleteket feltölti,
szobabekészítéseket megoldja, munkaidő-beosztást készít, továbbítja a könyvelés irányába heti/havi dokumentumokat.)
● Közreműködik a vendégpanaszok kezelésében.
● Kezeli a talált tárgyakat, nyilvántartást vezet
● Elvégzi a szobastátusz jelentést, a minibár terheléseket, szobatörzslap vezetést, karbantartási hibák jelentését digitális eszköz használatával.
● A dolgozók számára elkészíti a munkabeosztást. Összeállítja a jelenléti íveket, teljesítménylapokat, beszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat a könyvelési részleg számára.
● Irányítja a Houskeeping és a Stewarding feladatait, és kapcsolatot tart a többi részleg vezetőjével (Front Office, F&B, Szobaszervíz, Rendezvény, Adminisztráció, Karbantartás, Mosoda-varroda), valamint a beszállítókkal és szakmai szervezetekkel
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Online vizsgafeladat automatikus kiértékelés
A vizsgafeladat értékelése az eredmények alapján:
● a szükséges dokumentáció vezetése
o felismeri és kitölti az előírásoknak megfelelően a feladatban megadott dokumentumot
● szakmai protokoll, a feladat szakszerű megoldása
o a saját feladatait precízen elvégzi (jelentések, terhelések)
● ismeri a felhasznált tisztítószereket, eszközöket és azok használatát
● információközvetítés a társrészlegek között elvégzi

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsgamunka
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Egy délelőtti műszak modellezése szituációs feladatok megoldásával. Elvégzi a munkakiosztást. Elvégzi a szobastátusz jelentést, a minibár terheléseket,
szobatörzslap vezetést. Intézi a vendégszobai bekészítést, (különös
figyelemmel a VIP vendégekre), szobaszervízt. Irányítja a Housekeeping és a Stewarding feladatait, és felveszi a kapcsolatot a mosoda vezetőjével.
Leleltároz egy emeleti raktárt, és összehasonlítja egy korábbival és levonja a következtetéseket.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-
, balesetvédelem);
● gyakorlat/megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése;
● gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök, anyagok használata
● kommunikáció minősége a kollégákkal/ügyfelekkel/ vendégekkel/kliensekkel/betegek-kel stb. (szóbeli kikérdezés);
● a szükséges dokumentáció vezetése, előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás;
● önállóság, hatékonyság
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.