Szűrés

Tisztítás-technológiai szakmunkás

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Tisztítási és technológiai alapismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A tesztfeladat a vizsgázó tisztítási eljárásokhoz és technológiákhoz kapcsolódó tudását méri. Azon belül is méri a szakterülethez társuló fogalomrendszert, a szakterülethez alkalmazott kémia, fizika, mikrobiológia és higiénia tudást, valamint a szennyeződések, felületek és területek fajtáit, szakszerű kezelésüket. Ismeri a tisztítás, takarítás tevékenységeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokat és teendőket. Elméleti ismeretekkel rendelkezik a használható eljárásokról és/vagy technológiákról. Értelmezi a szakmai utasításokat és ismeri a munkájához szükséges eszköz-, és kezelőszer-rendszert, illetve tartozék-/szerszámtípust. Ismeri az eszközök, gépek és tartozékok felhasználási szintű karbantartási igényét, a tisztítószerek felhasználásának előírásait. A tanulásban résztvevő tudja az dokumentálás lépéseit.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● feladatutasítás, technológiai leírások, szakrajzok megértése
● tisztítási technológiák alapos ismerete
● felhasznált anyagok részletes ismerete
● az alkalmazott gépek, berendezések, eszközök ismerete
● szükséges dokumentáció vezetése
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Tisztítás-technológia gyakorlati feladatok
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó a vizsgaszervező által biztosított szennyezett felületen a következő
feladatokat hajtja végre:
• felismeri a szennyeződést
• a területet/felületet felismeri
• a felület fizikai és kémiai tulajdonságait felméri
• megbecsüli a szennyeződés mennyiségét
• meghatározza a kezelőszer-szükségletet, valamint a feladat elvégzéshez kiválasztja a megfelelő eszközt és előkészíti azokat
• biztonságosan végrehajtja a technológiai fegyelem betartása mellett a tisztítást, 7/7
• megvizsgálja a hatékonyságot és az átadja a felületet.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem);
● gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések,
eszközök, anyagok használata;
● gyakorlat/megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakmai protokoll,
szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség);
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 51 %-át elérte.