Szűrés

Testtetováló

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: —

Írásbeli vizsga (
A vizsgatevékenység megnevezése: –
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: –
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: -perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: – %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: –
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább – %-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsgaremek és portfólió szóbeli bemutatása és szakmai elbeszélgetés, illetve a helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése és az otthon megírt munkaterv bemutatása
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A testtetováló képesítő vizsga részei:
A) Vizsgarész: Vizsgaremek, portfólió bemutatása és szakmai elbeszélgetés.

A) Vizsgarész: Vizsgaremek és portfólió szóbeli bemutatása és szakmai elbeszélgetés. A vizsgázó előzőleg és önállóan, saját maga által biztosított eszközökkel, egy műbőrre készült tetoválást, mint vizsgaremek produktumát mutatatja be szóban, műbőrön. Minimális mérete: 10x15cm. A mintának tartalmaznia kell kontúrt, kitöltést, satírt. Témája, formája, stílusa szabadon választott. A vizsgázó szakmai képzésének ideje alatt, saját kézzel készült, rajzos és tetovált munkáiból portfóliót állít össze. A rajzos előtanulmányok (vázlatok, skiccek), mintatervek és a műbőrre, illetve emberi bőrre

készült analóg és digitális alkotások fotóiból szerkesztett színvonalas válogatást foglalja magában. Kivitelezése nyomdaipari technikával készül. Összeállításának legfőbb irányadó és motivációs rendezési és szerkesztési elve a következő: “Egy testtetováló annyit ér amilyen a portfóliója.”. Formai követelmények: formátuma A/4- es, fotóköny esetében minimum: 21 x 28 cm. Terjedelme minimum 15-25 oldal, minimun 20 db munkával. Elrendezésében, színhasználatában esztétikus. A beillesztett kép minősége (mérete, élessége) és elhelyezése megfelelő. A használt betű típusa, mérete, igazítása tetszőleges, illeszkedjen a tartalomhoz és olvasható legyen. Tartalmi követelménye: tükrözze az alkotó személyiségét, illeszkedjen szakmai irányultságához. Kizárólag a referenciaképeket tartalmazza, csak a borítón szerepelhet felirat (név, évszám).
A szakmai elbeszélgetés a vizsgamunkától független, szakmai elméleti tudást célzó, témakörökkel előre determinált, irányított beszélgetés. A vizsgázónak a szóban feltett kérdésekre szóban, önállóan összefüggő feleletet kell adnia. A beszélgetést a megadott témakörök koordinálják, instruálják.

Témakörök:
⁃ szervezési feladatok (munka felvétele, készlettervezés)
⁃ anyag-, és eszközismeret testtetoválóknak
⁃ a testtetoválás története, jelene, jövője (hagyományos és új szakmai eszközök, anyagok, módszerek)
⁃ mintatervezés (szakmai szerkesztési irányelvek: anatómia, emberi test szegmentális beidegződése, emberi bőr természetes feszülési irányai, emberi test áramlatai; komponálási irányelvei; színtan)
⁃ a szabadkézi rajz és kontemplatív látásmód
⁃ stencilfelrakás
⁃ bedolgozási technikák (vizes satír, szürke monokróm, színes technika)
⁃ a testtetovállás megvalósulásának feltételei (a testtetováló és a vendég részéről)
⁃ testtetoválási stílusismeret (sajátosságok, stílusjegyek)
⁃ testtetoválás utókezelés
⁃ infekciókontroll
⁃ infekciókontroll protokoll
⁃ tetoválógépek (részei, tulajdonságai, beállítása, előkészítése, karbantartása, hibaelhárítása)
⁃ tetoválótűk, tűcsoportok (mérete, mennyisége, hegye, fajtája)
⁃ tűk és csőrös markolatok viszonya
⁃ hulladékkezelés
⁃ portfólió és marketing

B) Vizsgarész: Helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése és az otthon megírt munkaterv bemutatása.

A vizsgázó a helyszínen saját maga által biztosított eszközökkel, saját maga által hozott vendég bőrére vizsgamunkát készít. Minimális mérete: 10x15cm. A mintának tartalmaznia kell kontúrt, kitöltést, satírt. Témája, formája, stílusa szabadon választott. A vizsgázó a tetoválandó mintát vendégével előre köteles leegyeztetni, a vizsga napjára a minta tervét előre elkészíteni és kinyomtatni. A munka további részét (stencilt megrajzolása, előkészületeket, önmaga, az eszközei, a munkatér, a vendég előkészítését, izolálásokat, minta felhelyezését, testtetoválás elkészítését, utókezelés fontosságának

ismertetését, elpakolást, takarítást, veszélyes hulladék szakszerű kezelését) az első tűszúrástól az utolsóig a helyszínen kell végezze. Továbbá előzőleg és önállóan írásban elkészített munkatervet kell hoznia, amiben részletesen bemutatja a helyszínen készítendő vizsgamunkáját. A következő szempontok szerint:

  • A vendég igényének, állapotának ismertetése.
  • Azon szakmai szerkesztési irányelvek ismertetése, melyek mentén a minta terve elkészült.
  • A megválasztott anyagok, eszközök (rajzeszközök, tűkarakterek) választásának részletes indoklása.
  • A bedolgozási technika választásának indoklása
  • A rétegelés és a bedolgozási sorrend ismertetése.
    Terjedelme: minimum 2000, maximum 3000 leütött karakter lehet. Az előzőleg megtervezett és A/4-es méretben kinyomtatott, stencilezésre kész tetoválandó mintát is csatolni kell a munkatervhez.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A) vizsgaremek, portfólió bemutatása és szakmai elbeszélgetés: 30 perc,
B) helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése: 300 perc, bemutatása: 10 perc.
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: projektfeladat: 100%. Projektfeladaton belüli vizsgatevékenységek:
A) vizsgaremek, portfólió szóbeli bemutatása 25%, szakmai elbeszélgetés: 25%.
B) helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése és az otthon megírt munkaterv bemutatása: 50%.
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A) Vizsgarész: Vizsgaremek, portfólió bemutatása és szakmai elbeszélgetés.
Vizsgaremek bemutatásának értékelési szempontjai:
⁃ minőség – esztétikum összhangja magasfokú
⁃ az inspirációs kutatómunka a mintához megfelelő és elegendő
⁃ a digitálisan gyűjtött információkat megfelelően használta fel
⁃ szakmai szerkesztési irányelvek, méretezés, dimenzionálás alkalmazása megfelelő
⁃ a minta digitális létrehozásában a képszerkesztő szoftver használata megfelelő
⁃ a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának meghatározása megfelelő
⁃ a megvalósításhoz alkalmazott bedolgozási technika megválasztása tudatos, alkalmazása megfelelő
⁃ kontúr folytonos, szabályos; kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű; kidolgozottság részletes, precíz
⁃ eszközhasználat megválasztása a tűkarakterekkel való rétegelés, bedolgozási sorrend, bemerítés -kiemelés technika, whipshading megfelelő, nincsen túldolgozva a műbőr, a tűmélység megfelelő, nincsen szétvágva a műbőr
⁃ a vizsgaremeken megfigyelhető autonómia és felelősség elemek: hatékonyság, körültekintőség, kreativitás, igényesség, felelős döntéshozás, szabálykövetés (eszközhasználat, komponálási irányelvek betartása)

Portfólió bemutatásának értékelési szempontjai:
⁃ fotók rögzítése (munkák befotózása) szakszerű
⁃ minőség, esztétikusság összhangja kifogástalan
⁃ megjelenésében, felépítésében, a képzésben résztvevő fejlődése nyomonkövethető

⁃ a portfólióban megfigyelhetőek az alábbi elemek: együttműködés, kreativitás, igényesség, felelős döntéshozás, szabálykövetés (eszközhasználat, komponálási irányelvek betartása)

Szakmai elbeszélgetés értékelési szempontjai:
⁃ megfogalmazás szabatos, összeszedett, érthető, tömör
⁃ okfejtés világos
⁃ szakmai tudatosság, felkészültség megfelelő
⁃ szakmai szókincs használata adekvát
⁃ témában való otthonosság
⁃ motiváltság magasfokú
⁃ tévesztés alkalmával a vizsgáztatói helyesbítést követi-e érdemi reakció, korrekció

B) Vizsgarész: Helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése és az otthon megírt munkaterv bemutatása

Helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítésének értékelési szempontjai:
⁃ minőség – esztétikum összhangja magasfokú
⁃ az inspirációs kutatómunka a mintához megfelelő és elegendő
⁃ a digitálisan gyűjtött információkat megfelelően használta fel
⁃ szakmai szerkesztési irányelvek, méretezés, dimenzionálás alkalmazása megfelelő
⁃ a minta digitális létrehozásában a képszerkesztő szoftver használata megfelelő
⁃ diagnosztizálás megfelelő
⁃ a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának meghatározása megfelelő
⁃ előkészítés (önmaga, munkatér, vendég) automatikus
⁃ stencilfelrakás precíz
⁃ az alkalmazott bedolgozási technika megválasztása tudatos, alkalmazása megfelelő
⁃ a megvalósítás lépéseinek sorrendje megfelelő
⁃ kontúr folytonos, szabályos; kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű; kidolgozottság részletes, precíz
⁃ eszközhasználat megválasztása a tűkarakterekkel való rétegelés, bedolgozási sorrend, bemerítés -kiemelés technika, whipshading megfelelő, nincsen túldolgozva a bőr, a tűmélység megfelelő, nincsen szétvágva a bőr
⁃ a vendéggel való kommunikáció, tájékoztatása az utókezelésről megfelelő
⁃ munka-, baleset-, egészség-, érintés-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások, protokoll betartása pedáns
⁃ problémamegoldás, előre nem látható helyzetek, fellépő komplikációk kezelése, döntéshozás határozott
⁃ a gyakorlati munkavégzés során megfigyelhető autonómia és felelősség elemek: önállóság, hatékonyság, körültekintőség, együttműködés, kreativitás, igényesség, elővigyázatosság, felelős döntéshozás, szabálykövetés (infekciókontroll protokoll utasításainak betartása)

Munkaterv bemutatásának értékelési szempontjai:
⁃ megfogalmazás szabatos, összeszedett, érthető, tömör
⁃ okfejtés világos
⁃ szakmai tudatosság, felkészültség megfelelő
⁃ szakmai szókincs használata adekvát
⁃ témában való otthonosság
⁃ motiváltság magasfokú
⁃ tévesztés alkalmával a vizsgáztatói helyesbítést követi-e érdemi reakció, korrekció

A helyszínen készítendő vizsgamunkát a vizsgázónak a rendelkezésre álló idő alatt kell elkezdenie és befejeznie, csak akkor értékelhető. A megkezdett, félbehagyott, részlegesen elkészült produktum értékelhetetlen.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.