Szűrés

Szövettenyésztő

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Növénytan, növényélettan, szövettenyésztés A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A. Általános növénytani, növényélettani ismeretek: A vizsgarész 50 kérdésből álló feladatsor, mely tartalmaz feleletválasztós tesztkérdéseket, valamint rövid választ igénylő feladatokat a növényi sejtek, szövetek, szervek, az általános növényi életműködés, növényvédelem, abiotikus tényezők témakörben (60 perc).

B. Szövettenyésztés: A vizsgarész 50 kérdésből álló feladatsor, mely tartalmaz feleletválasztós tesztkérdéseket, valamint rövid választ igénylő feladatokat a táptalajok, alkalmazott növényi szövettenyésztési technológiák, gépek, eszközök, indítás, passzálás, akklimatizálás, táptalaj összetevő számítási feladatok témakörben (60 perc).

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés megoldókulcs alapján történik.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Szövettenyésztési projektfeladat

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

 1. Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. A szóbeli bemutatás és a szakmai kérdések megválaszolásának időtartama maximum 20 perc.

A tervfeladat egy szabadon választott kertészeti növényfaj szövettenyésztési technológiai tervének bemutatása.

A portfólió elkészítésének formája Word-dokumentum (amely fotódokumentációt is tartalmaz), valamint az abból készülő, bemutatásra alkalmas PowerPoint prezentáció.

A Word-dokumentumot a képző intézmény által megadott határidőre és e-mail címre kell beadni.

 • Szövettenyésztési gyakorlati feladat: Szövettenyésztési feladat elvégzése mikroszaporító laboratóriumban és az ehhez kapcsolódó kérdések megválaszolása. A feladatok között szerepelhet táptalajfőzés, új növényi rész indítása táptalajon vagy passzálás (90 perc).

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 110 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az A. vizsgarész értékelése:

 • A prezentáció kivitelezése, igényessége: 20%
 • Megfelelő szakkifejezések használata: 20%
 • A szakmai tartalom minősége: 20%
 • Az előadás/prezentáció felépítése: 10%
 • Előadói stílus: 10%
 • Hozzászólásokra, kérdésekre való tartalmi válaszok minősége: 20%

A B. vizsgarész értékelése:

 • Eszközök, anyagok kiválasztása, előkészítése: 10%
 • A vizsgafeladat szakszerű elvégzése: 50%
 • Az eszközök, anyagok szakszerű használata: 5%
 • A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása: 10%
 • A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás: 10%
 • Szakmai kérdésekre adott válasz: 15%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.