Szűrés

Sminkes és szempillaépítő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: –

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Sminkes és szempillaépítő szakmai és vállalkozás, marketing elmélet
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői: A feladatlap maximum 25 feladatból álló 100 pontos feladatsor. A feladatok részfeladatokra bonthatók. A feladatlap a következő tanulási eredményeket méri:
● Sminkprofilok, arc és testfestés készítése, anatómiai, élettani alapjai. Alkalmazott anyagok tulajdonságai, eszközök, technológiája, javallatai,
ellenjavallatai. Művészettörténeti és színtani alapok. A szempilla, szőrtüsző, szem, bőr anatómiája és élettana, a szemkörnyék speciális jellemzői. 40 %
● Alkalmazható anyagok és tulajdonságaik: kémiai alapok, sminkelés, testfestés, maszkolás; műszempillaépítés és egyéb innovatív technológiák
(szempillalifting/dauer, szemöldöklaminálás) anyagai, ragasztók, festékek, szépészeti készítmények. Henna festés anyagai, technikája, javallatai,
ellenjavallatai. Minták, motívumok. Fertőtlenítő szerek, higiéniai munka és balesetvédelmi, egészségmegóvási előírások. 20%
● A szolgáltatási területhez tartozó kozmetikumok csoportjainak, jellemzőinek, összetevőinek, hatóanyagainak ismerete, elemzése. 10%
● Vállalkozás, marketing. 5%
● Szempillaépítés fajtái, technikája, anyagai, javallatai, ellenjavallatai. 20%
● Kommunikáció, etika 5%
Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű, (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is. A feladattípusok a következők lehetnek:
● ábraelemzés, felismerés, kiegészítés
● fogalom meghatározás
● szómagyarázat
● szöveg kiegészítés
● esettanulmány
● elemzés

● táblázat kitöltése
● illesztés
● párosítás
● rövid válasz
● egyszerű számítás
● alternatív
● egyszerű és többszörös választás
● hibakutatás
● asszociációs feladatok
● struktúra-funkció kapcsolat
● mennyiségi összehasonlítás

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A feladatlaphoz javítási- és értékelési útmutató készül, amely 1 pontos itemekre bontva határozza meg az egyes kérdésekre és feladatokra adott válaszok értékelését. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Kisfantázia sminkkészítés és műszempillaépítés, töltés saját modellen.
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A sikeres vizsga érdekében az összes vizsgarészt el kell végeznie a vizsgázónak. Csillámok és sablonok használata nem megengedett.
A) vizsgarész: Portfólió – projektmunka a vizsgázó gyakorlati munkájának haladásáról és eredményeiről.
A.1. Elektronikus prezentáció keretében a vizsgázó a gyakorlati helyen elvégzett munkáit mutatja be a bizottságnak 15 perc alatt. A prezentáció kötelezően az alábbi 4 értékelési terület mindegyikét tartalmazza. Területenként minimum 4 elvégzett munka fotóit kell tartalmaznia, a munkavégzés stádiumait ezeknek tükrözni kell, igazolva a jelenlétét a felvétel során.
a) Szempillaépítés, fajtái (soros, tincses, szálas) fotók és dia segítségével.
b) A szálas szempilla fajtáiból legalább kettő (1D-4D) fotók és dia segítségével
c) A vizsgára hozott modell szálas technikával épített munkája két héttel a vizsga előtt
fotók és dia segítségével
d) Alkalmi smink készítése legalább kétfajta fotók és dia segítségével

A.2. Saját, hozott modell szempilla töltésének tervezése, melyet a vizsgázó a vizsgán 10 perces prezentáció, szakmai elbeszélgetés formájában ismertet. Tartalmazza a vendég beleegyező nyilatkozatát, tájékoztatását az építést követő betartandó elemekről.
B vizsgarész: Szakmai beszélgetés keretében a hozott modell fogadása, kisfantázia smink tervezése. A smink lépéseinek ismertetése, a használt anyagok alkalmazása. A munka elvégzése.

C vizsgarész: A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált számlát állít ki a feladatlapon közölt szolgáltatásról, és a megadott néven, formátumban a megadott tárhelyre menti.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 175 perc
A) vizsgarész: 25 perc (A1 15 perc, A2 10 perc)
B) vizsgarész: 130 perc. Amiből a szakmai beszélgetés időtartama maximum 20 perc, (beleszámít a feladatelvégzésének idejébe).
C) vizsgarész: 20 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● Csak az a vizsgatevékenység értékelhető, ami elvégezhető. Ha nincs megfelelő modell, vagy a szolgáltatást kizáró állapot a vizsga helyszínén derül ki, a vizsga követelményeit az a vizsgázó nem teljesítette, akinek a modellről kellett volna gondoskodnia.
● Az „A”2 vizsgarésznél a vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott időpontig leadja elektronikusan és nyomtatott, lefűzött formában a saját modelljéről készített portfolióját. Mellékeli a vendég beleegyezői nyilatkozatát. A dokumentum hiányában nem értékelhető a vizsgarész.
● Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész munka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes vizsgatevékenységet nem fejezi be időben, vagy a munka alatt a vendégnek sérülést okoz, az adott tevékenység elvégzése elégtelen.
● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.
● A projektfeladat tevékenység A2 és B vizsgarészeit a vizsgázónak egyenként legalább 40%-ra kell teljesíteni ahhoz, hogy a vizsgatevékenység eredményes legyen. Ha bármelyik vizsgarész értékelése nem eredményes, a projektfeladat vizsgatevékenység elégtelen. A vizsgázónak csak az eredménytelen vizsgarészt kell a javítóvizsgán
teljesítenie.

A.1. vizsgarész:
● A 4 értékelési terület kritériumainak teljesítése
● Szakmai igényesség
● Prezentáció szakmai és tartalmi területei
● Szakmai és anyagismeret
● A prezentáció esztétikai elemei
● Az elkészítési folyamat ismertetése
● A választott szolgáltatás anyagainak, technikájának ismerete
● Kommunikáció
● A megadott időintervallum kihasználtsága A.2. vizsgarész:
● A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott határidőig és helyen leadja
elektronikus és nyomtatott, lefűzött formában a saját modell szempillaépítésének dokumentumait. A dokumentum nélkül a vizsgarész nem értékelhető.
● A töltési technika helyes megválasztása
● A munka kivitelezése
● Kontraindikációk kizárása
● Tervszerű munkavégzés
● Szakmai szóhasználat, kommunikáció
● A kozmetikumok összetevőinek, hatóanyagainak, hatásmechanizmusának ismerete
● A kezelés lépésének szakszerű felépítése, sorrendje
● A prezentáció esztétikai elemei
● Az időkeret optimális kihasználása B vizsgarész:
● Szakmai és anyagismeret
● Kozmetikumok helyes alkalmazása
● Az eljárás helyes előkészítési folyamata, biztonságos és higiénikus munkaterület kialakítása, vendég kényelembe helyezése, a bőrfelület előkészítése, a művelet elvégzése
● Tiszta munka
● Esztétika
● Szimmetria
● A vendég kényelmének biztosítása a munka során
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
● A felhasznált anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása
● Diszkréció C vizsgarész:
● A feladatleírásban szereplő szolgáltatás számlájának szakszerű elkészítése
● A vizsgázó sikeresen mentette a vizsgaszervező által meghatározott módon
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarésznél a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.