Szűrés

PLC programozó

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít- vány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: PLC programozási ismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

 1. vizsgarész – 60 perc

Előre meghatározott, nyilvános feladatbankból összeállított 30 kérdéses teszt feladat az alábbi témakörökből és arányban:

 • PLC felépítése, csoportosítása 10 %
 • PLC hálózat típusai, topológiája 10 %
 • PLC hardware ismerete 20 %
 • Ki-bemeneti jelek típusai 10 %
 • Ki- bemeneti modulok fajtái, felépítése 10 %
 • Számrendszerek közötti átváltás 10 %
 • PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosítása 20 %
 • PLC programozási nyelvek közötti átváltás 10 %
 1. vizsgarész: – 60 perc

Megadott technológiai leírás alapján a folyamat értelmezése, folyamatábra készítése.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az értékelés részletesen kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

 1. vizsgarész:
 • PLC felépítése, csoportosítása 10 %
 • PLC hálózat típusai, topológiája 10 %
 • PLC hardware ismerete 10 %
 • Ki-bemeneti jelek típusai 10 %
 • Ki- bemeneti modulok fajtái, felépítése 10 %
 • Számrendszerek közötti átváltás 5 %
 • PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosítása 20 %
 • PLC programozási nyelvek közötti átváltás 5 %
 1. vizsgarész:
 • Technológiai folyamat értelmezése 10 %
 • Folyamatábra készítés 10%
  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont- szám legalább 51%-át elérte.
  Projektfeladat
  A vizsgatevékenység megnevezése: PLC programozási gyakorlat
  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
 1. vizsgarész: Projektmunka bemutatása 15 perc
 • A tanulmányok alatt elkészített projektmunka választható témái: hiba- keresés, jelmonitorozás (PLC hibatároló kiolvasása, az oktató által ge- nerált hiba feltárása, kijavítása), vagy modulbővítés (pl.: ki-bemeneti
  kártya, hálózati eszköz és a hozzá tartozó program módosítása). A pro- jektmunka leírásának terjedelme: minimum 10 – maximum 15 oldal. A munkafolyamatot dokumentálja fotóval is! A leírást elektronikus for- mában a vizsgázó a vizsga előtt minimum 15 nappal megküldi a vizsga- szervezőnek, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottságnak.
 • Az elvégzett projektmunkát 5-8 diából álló prezentáción keresztül, vagy rövid videóval mutassa be, önreflexió és a vizsgabizottság kérdéseinek megválaszolásával.
 1. vizsgarész: Folyamatirányítás PLC-vel 150 perc Maximum 40 db ki-bemenet, HMI kezelését igénylő vezérlőprogram meg- írása.
  A hardware konfiguráció elkészítése, szükséges paraméterek beállítása, he- lyes és biztonságos működést biztosító program megírása, a PLC beüzeme- lése, hálózati kommunikáció létrehozása. A vezérlőprogram rátöltése a gyártó berendezésre/szimulátorra. Próbaüzem után a működés paraméterei- nek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 165 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az értékelés részletesen kidolgozott értékelési útmutató alapján történik.

 1. rész: Projektmunka bemutatása 10 %
 2. rész: PLC programozás
 • Hardware konfiguráció
  20 %
 • Paraméterek beállítása 10 %
 • Helyes és biztonságos működést biztosító program megírása 20 %
 • Beüzemelés 10 %
 • HMI kezelése 10 %
 • Működésvizsgálat 10 %
 • Dokumentálás 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.