Szűrés

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány.

Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

Egyéb feltételek: –

A képesítő vizsga menetének leírása: A képesítő vizsga 3 részből áll: gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Gyakorlati vizsgatevékenység: A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaközpont által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Írásbeli vizsgatevékenység: A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység. A vizsgafeladat ismertetése: Az oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása. A vizsgafeladat időtartama: 90 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység: A vizsgafeladat megnevezése: Központi szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat ismertetése: A programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgafeladat aránya: 40%

A képesítő vizsga egészének értékelése:

A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének a 10.3. táblázatban kifejtett súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik.

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

81 – 100% jeles (5)

71 – 80% jó (4)

61 – 70% közepes (3)

51 – 60% elégséges (2)

 0 – 50% elégtelen (1)

A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával

súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.