Szűrés

Okleveles adószakértő

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló – az ágazatért felelős miniszter által meghatározott – központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Nemzetközi adózás és adótervezés

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2

Időtartama: 240 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Forgalmi adózás és adótervezés

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

Időtartama: 240 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul tanulási eredményének – az ágazatért felelős miniszter által

meghatározott – központi mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Nemzetközi és hazai jogi ismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő 25 perc)

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által

kiadott központi tételsor alapján, melyek egy-egy konkrét jogterületre irányulnak

Programkövetelmény-modul neve: Adóellenőrzési ismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő 25 perc)

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által

kiadott központi tételsor alapján, melyek egy-egy konkrét jogterületre irányulnak

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex nemzetközi adózási ismeretek

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján a Nemzetközi adózás és adótervezés és a Forgalmi adózási és adótervezés programkövetelmény-modulok szakmai követelményeinek mindegyikét tartalmazhatják.

A feladatok típusai:

  • feleletválasztás (amely lehet: alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, események sorrendjének megállapítása, okokozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),
  • feleletalkotás (amely lehet: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, kifejtős feladat, esszé, érvelés, rezümé, számítási feladat).

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javításiértékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes

pontszám legalább 60%-át elérte.