Szűrés

Kulturális rendezvény szervezője

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

A képesítő vizsga menetének leírása:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: –

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: –

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: – perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: – %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: –

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes

pontszám legalább -.…%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Esettanulmány és forgatókönyv bemutatása,

védése

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgatevékenység két részből áll:

1. Vizsgarész: Esettanulmány bemutatása és védése

2. Vizsgarész: Forgatókönyv bemutatása és védése

A forgatókönyv és az esettanulmány egymással összefüggő témában is készíthető.

1. Vizsgarész: Esettanulmány bemutatása és védése

A vizsgázó a képesítő vizsgát megelőzően, a Helyi társadalom és kultúra című modulhoz egy szabadon választott település vagy településrész közművelődési helyzetelemzéséről szóló, A4-es formátumban, 12-es betűmérettel, 1,5 sortávval minimum tíz oldalas esettanulmányt készít.

Az esettanulmány bemutatja a település/ településrész földrajzi, gazdasági, demográfiai adottságait, a helytörténeti és kulturális hagyományokat, fókuszba helyezve a helyi

társadalom és a kultúra összefüggéseit, a helyi kulturális intézmények és civil szervezetek közművelődési szolgáltatásait, a felhasznált szakirodalom hivatkozásával.

Az esettanulmányt a képesítő vizsga megkezdése előtt 15 nappal a vizsgát szervező intézménynek le kell adni elektronikus és nyomtatott formában.

A vizsgázó az esettanulmányt a képesítő vizsgán bemutatja és megvédi, valamint válaszol a vizsgabizottság által feltett szakmai kérdésekre.

2. Vizsgarész: Forgatókönyv bemutatása és védése

A vizsgázó a képesítő vizsgát megelőzően, a Kulturális rendezvények tervezése és

szervezése című modulhoz kapcsolódóan elkészíti egy konkrét vagy fiktív kulturális

rendezvény forgatókönyvét. A forgatókönyv tartalmazza a rendezvény bemutatását,

projekttervét, a lebonyolítás átlátható forgatókönyvét, a rendezvény költségvetését,

marketingtervét és a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat.

A forgatókönyvet a képesítő vizsga megkezdése előtt 15 nappal a vizsgát szervező intézménynek le kell adni elektronikus és nyomtatott formában.

A vizsgázó a forgatókönyvet a képesítő vizsgán bemutatja és megvédi, valamint válaszol a vizsgabizottság által feltett szakmai kérdésekre, különös tekintettel a rendezvényszervezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokra.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Mindkét vizsgarész esetében 15-15 perc, összesen 30 perc. Felkészülési idő nem szükséges.

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100% (1. vizsgarész:

50%, 2. vizsgarész: 50%.)

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. Vizsgarész

Az esettanulmány értékelési szempontjai:

 • Az esettanulmány témaválasztása, szakmai korrektsége 10%
 • Az esettanulmány szakszerű, logikus és szabatos nyelvezete, felépítése 5%
 • A tanult ismeretek alkalmazása 10%
 • Helyesírás és nyelvhelyesség megfelelősége 5%
 • A szakirodalom és a források felhasználása 5%

A védés értékelési szempontjai:

 • Szakmai nyelvhasználat 5%
 • A kérdésekre adott válaszok logikussága és szabatossága 10%

2. Vizsgarész

A forgatókönyv értékelési szempontjai:

 • A forgatókönyv felépítése, a szükséges részek arányossága 10%
 • A forgatókönyv megvalósíthatósága, realitása 10%
 • A tanult ismeretek alkalmazása 10%
 • Helyesírás és nyelvhelyesség megfelelősége 5%

A védés értékelési szempontjai:

 • Szakmai nyelvhasználat 5%
 • A kérdésekre adott válaszok szakmai megfelelősége és szabatossága 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes

pontszám legalább 51%-át elérte