Szűrés

Junior vállalati Java backend fejlesztő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: –
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Junior vállalati Java backend fejlesztő írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenység egy feleleletválasztós teszt, amelynek célja a képzés elméleti tudásanyagának számonkérése. Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:
● Kérdések száma, típusa: 20 db feleletválasztásos tesztkérdés, kérdésenként legalább 4, legfeljebb 6 válaszlehetőséggel, amelyből egyetlen a helyes válasz.
● A tesztkérdések témakörei és témakörönkénti darabszámai a következők kell legyenek:
o Unit és integrációs tesztelés elméleti alapjai (4 kérdés)
o Többrétegű alkalmazás és dependency injection (4 kérdés)
o API tervezés és implementáció (4 kérdés)
o ORM eszközök, perzisztens réteg használatának elméleti alapjai (4 kérdés)
o Konténerizáció (4 kérdés)
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:
Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

● 20 x 5 pont = 100 pont/100%.

Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

● A helyes válasz 5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.

● A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Junior vállalati Java backend fejlesztő gyakorlati vizsga
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A gyakorlati vizsga egy vizsgaremekből és egy programozási feladatból áll.
A) Vizsgaremek feladatrész

A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex backend alkalmazást kell lefejlesztenie saját döntése alapján egyénileg választott témában.
Az alkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

• Életszerű, valódi problémára nyújt megoldást.
• Adattárolási és -kezelési funkciókat is megvalósít.
• Legalább három rétegből épül fel.
• Szabványoknak megfelelő API-t tartalmaz megfelelő hibakezeléssel (pl. OpenAPI szabvány alapú REST webszolgáltatás).
• A forráskódnak a tiszta kód elveinek megfelelően kell készülnie. A vizsgaremek benyújtásának módja:
A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani verziókövető rendszeren keresztül (pl. GitHub, GitLab, BitBucket, stb.). A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• A szoftver forráskódja
• Az automata tesztesetek
• Az adatbázis sémát előállító szkriptek
• Konténert előállító szkript
A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a
• szoftver célját
• műszaki megvalósítását
• működését
• forráskódját
A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

B) Programozási feladat feladatrész

Egy programozási feladat, egy többrétegű backend alkalmazás, melyeknek szöveges leírásnak és előre átadott teszteseteknek kell megfelelnie. A feladat az alábbi fejlesztési részfeladatokat kell tartalmazza:
• prezentációs réteg, API kialakítása
• üzleti logika réteg kialakítása
• üzleti entitások kialakítása
• perzisztens réteg kialakítása
• konténerizáció megvalósítása
A vizsgázó a feladatot szöveges formátumban kapja meg. A feladatleírás tartalmazza a feladat szöveges leírását. A projekt vázát, valamint az automata teszteseteket verziókövető rendszeren keresztül kapja meg. A vizsgázó feladata a szöveges leírás megértése, a tesztesetek értelmezése. Ezek alapján meg kell terveznie a megoldást. A tervezés során meg kell határoznia a megoldást biztosító komponenseket.
A tervezés után implementálnia kell a megoldást a megfelelő fejlesztőeszközben:
• Meg kell nyitnia a projekt vázát, melyben a tesztesetek nem fognak lefordulni.
• A vizsgázónak létre kell hoznia a megtervezett komponenseket, mely után a projekt lefordítható, de funkcionálisan nem működőképes, azaz a tesztesetek már lefutnak, de hibát adnak.
• Ezután úgy kell implementálnia a hiányzó részeket, hogy mind a leírásnak, mind a teszteseteknek megfeleljenek, azaz a tesztesetek lefuttatása sikeres legyen.
• Az alkalmazást le kell buildelni.

A munkája során figyelnie kell a területen szokásos paradigmák és elvek betartására, és olvasható és karbantartható kódot kell írnia. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával, azt verziókövető rendszeren, webes felületen keresztül vagy e-mailen kell beadnia.
A vizsgafeladat elkészítésére 195 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenységgel 100 pontot lehet szerezni, az alábbi bontásban:

A) A vizsgaremek feladatrész

A feladatra 0 és 40 pont közötti pont adható:
• az alkalmazás átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, az API használhatósága): 20 pont
• 0-5 pont: Adattárolási és -kezelési funkciókat is megvalósítása.
• 0-5 pont A rétegek megvalósítása, a rétegek a megfelelő funkcionalitással rendelkezzenek, és lazán kapcsolódjanak.
• 0-5 pont: A backend alkalmazáshoz fejlesztett API megvalósítása.
• 0-5 pont: A tiszta kód elveinek betartása.
B) Programozási feladat feladatrész

A feladatra 0 és 60 pont közötti pont adható:

• 0 – 15 pont: prezentációs réteg, API kialakítása (CRUD műveletek, validáció, hibakezelés)
• 0 – 5 pont: üzleti logika réteg (Clean Code elvek)
• 0 – 5 pont: üzleti entitások kialakítása (kapcsolatok reprezentálása, betöltés)
• 0 – 15 pont: perzisztens réteg (CRUD műveletek, kapcsolatok kezelése)
• 0 – 15 pont: teszteseteknek való megfelelés
• 0 – 5 pont: konténerizáció
A részletes, adott projektfeladatra személyre szabott értékelés a mérés-értékelési útmutatóban fog szerepelni.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.