Szűrés

Junior szoftvertesztelő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Szoftvertesztelői ismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:
• Kérdések: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés
• A kérdések megoszlása:
o 3 db tesztkérdés Linux ismeretekből
o 3 db tesztkérdés Verziókezelési ismeretekből
o 3 db tesztkérdés a szoftverarchitektúra ismereteiből
o 3 db tesztkérdés SQL ismeretekből
o 28 db tesztkérdés a szoftvertesztelés elméleti ismereteiből
• A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:

Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

• 3 db tesztkérdés Linux ismeretekből – (3×2,5 pont) 7,5%
• 3 db tesztkérdés Verziókezelési ismeretekből – (3×2,5 pont) 7,5%
• 3 db tesztkérdés a szoftverarchitektúra ismereteiből – (3×2,5 pont) 7,5%
• 3 db tesztkérdés SQL ismeretekből – (3×2,5 pont) 7,5%
• 28 db tesztkérdés a szoftvertesztelés elméleti ismereteiből – (28×2,5 pont) 70% Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:
• Helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
• A rossz válasz megjelölésért pontlevonás nem jár.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati tesztelési feladatok számí tógépen
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat 5 db önálló tesztelői feladatból áll.
• Statikus tesztelés:
A vizsgázó maximum 8-10 oldalas szöveges szoftver specifikációt kap (megfelelő ábrákkal kiegészíthető), amelyben hibák (logikai, szemantikai) vannak elrejtve. A vizsgázó feladata a dokumentum át- olvasása, a hibák megtalálása, illetve a hibák dokumentálása az azo- nosításhoz szükséges mértékben.
• Tesztesetek készítése specifikáció alapján:
A vizsgázó egy szoftver architektúrájának és 4-5 funkciójának részle- tes specifikációját kapja meg szöveges leírás formájában (megfelelő ábrákkal kiegészíthető). A vizsgázó feladata, hogy a specifikáció alap- ján, a funkciók működését tesztelni képes tesztesetek fogalmazzon meg, illetve dokumentálja azokat (szükség esetén a tesztesetek beme- neti adatainak meghatározása is lehetséges kiegészítő feladat).
• Tesztesetek készítése struktúra alapján:
A vizsgázó egy hipotetikus szoftver vezérlési folyamatának részletét kapja meg folyamatábra (UML aktivitási diagram) és szöveges kiegé- szítés formájában. A vizsgázó feladata, hogy a folyamatábra alapján megfogalmazza a teszteseteket és meghatározza a tesztesetek bemenő adatait oly módon, hogy azok a kiírásban megadott lefedettségeket
megvalósítsák.

• Szabványos hibajegy létrehozása:
A vizsgázó feladata egy szoftver tesztelése során lefuttatott teszteset és az észlelt, dokumentált anomáliák ismeretében, a szükséges kellék- kel ellátott hibajegyek kiállítása.
• SQL lekérdezések készítése:
A vizsgázó feladata több SQL lekérdezés megírása szöveges feladat- leírás alapján. A vizsgázó az adatbázis sémát, azaz a táblákat, benne az adatokat, valamint ezek szöveges leírását készen kapja. Ezek alap- ján kell az SQL lekérdezést megírnia.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

Minden feladat tökéletes megoldásával 20-20 pont szerezhető.
A vizsgafeladatok célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó a részére átadott szoftver specifikációkat, leírásokat, folyamatábrákat, összefoglalva a tipikus szoftver dokumentációkat képes értelmezni, azokból kiindulva, arra támaszkodva alkalmazni tudja a szoftver tesztelési technikákat és meg tudja fogalmazni a kívánt teszteseteket, do kumentálni tudja a szoftvertesztelések folyamatát.

A vizsgázót a következő szempontok szerint kell értékelni:

• Statikus tesztelés – 20 pont/20%
Az értékelés az elrejtett hibák/megtalált hibák arányában történik.

• Tesztesetek készítése specifikáció alapján – 20 pont/20%
Az értékelés az összes szükséges teszteset/megfogalmazott tesztesetek számának arányában történik.
• Tesztesetek készítése struktúra alapján – 20 pont/20%
Az értékelés a kiírásban megadott lefedettség/a vizsgázó által elért le- fedettség arányában történik.
• Szabványos hibajegy létrehozása – 20 pont/20%
Az értékelés az összes hibajegy/a vizsgázó által megfelelően dokumentált hibajegyek számának arányában történik.
• SQL lekérdezések készítése – 20 pont/20%
Az SQL lekérdezéseket úgy kell ellenőrizni, hogy szintaktikailag helyesek-e, valamint az elvárt adatokat adják-e vissza.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.