Szűrés

Junior rendszerüzemeltető

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Rendszerüzemeltetői ismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:
• Kérdések: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés
• A kérdések megoszlása:
• 10 db tesztkérdés a szoftverarchitektúra ismereteiből
• 10 db tesztkérdés Shell-programozási ismeretekből
• 10 db tesztkérdés SQL ismeretekből
• 5 db tesztkérdés hálózati kommunikációs ismeretekből
• 5 db tesztkérdés a virtualizáció/konténerizáció ismeretanyagából
• A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:
Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%
• 10 db tesztkérdés a szoftverarchitektúra ismereteiből – (10×2,5 pont) 25%
• 10 db tesztkérdés Shell-programozási ismeretekből – (10×2,5 pont) 25%
• 10 db tesztkérdés SQL ismeretekből – (10×2,5 pont) 25%
• 5 db tesztkérdés hálózati kommunikációs ismeretekből – (5×2,5 pont) 12,5%
• 5 db tesztkérdés a virtualizációs/konténerizációs ismeretekből – (5×2,5 pont) 12,5%
Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

• Helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
• A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati üzemeltetési feladatok
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
• A projektfeladat 5 db különálló feladatmegoldásból tevődik össze
• A vizsgázó a feladatokat szöveges módon kapja meg
• A vizsgán használt rendszerekhez való hozzáférés a vizsgaszervező által biztosított

Feladatok:

 • 2 db Shell programozás adminisztrációs feladat elvégzésére a lokális szerveren
 • 2db SQL, Microsoft SQL vagy annak megfelelő adatbázis szerveren történő adatbá- zissal kapcsolatos feladat elvégzése.
 • 1db Shell programozás, Microsoft Azure vagy annak megfelelő felhő szolgáltató ad- minisztrációs feladatának elvégzése.
  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
  • Az egyes feladatokhoz ellenőrző programok biztosítása szükséges, mely ellen-őrzi a megoldás helyességét és pontozza a megoldást.
  • A teszteset lefuttatása automatizálható.
  • Részpontszámok kaphatóak részmegoldások sikeres abszolválása esetén.
  • Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%
  • Minden feladat tökéletes megoldásával 20-20 pont szerezhető.
  • 2 db Shell programozás adminisztrációs feladat elvégzésére a lokális szerveren, melyek képesek megjeleníteni az adott rendszer legalább egy-egy főbb informá- cióit a következők közül – 2 x 20 pont/40%
  • 2 db SQL, Microsoft SQL vagy annak megfelelő adatbázis szerveren történő adatbázissal kapcsolatos feladat elvégzése, mely során egy adott adatbázisból (mely használatban van, tehát tartalmaz táblákat, adatokat), SQL segítségével a feladatok elvégzése – 2 x 20 pont/40%
  • 1db Shell programozás, Microsoft Azure vagy annak megfelelő felhő szolgálta- tóban valamely adminisztrációs feladat elvégzése – 20 pont/20%
  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.