Szűrés

Junior Java backend fejlesztő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Java programozási nyelv alapjai
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:
• Kérdések: 25 db feleletválasztásos tesztkérdés
• A kérdések témaköre: A Java programozási nyelv
• A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:
Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

• 25 db tesztkérdés a Java programozási nyelvből – (25×4 pont) 100% Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:
• A helyes válasz 4 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
• A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Backend programozási feladatok
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A gyakorlati vizsga öt, különböző témakörökkel kapcsolatos programozási feladatból áll. A feladatok a következő témakörök ismeretét mérik fel:
• Java programozási nyelv alapjai
• Java objektumorientált programozás
• Java kollekciók
• Fájlkezelés Javaban
• Adatbáziskezelés Javaban
A vizsgázó a feladatokat szöveges formátumban, verziókövető rendszeren keresztül kapja meg. A feladatleírás tartalmazza a feladat szöveges leírását, a projekt vázát, valamint az au- tomata unit teszteseteket. A vizsgázó feladata a szöveges leírás megértése, a tesztesetek ér- telmezése. Ezek alapján meg kell terveznie a megoldást. A tervezés során meg kell határoznia a megoldást biztosító osztályokat és interfészeket. A tervezés után implementálnia kell a megoldást a megfelelő fejlesztőeszközben. Meg kell nyitnia a projekt vázát, melyben a teszte- setek nem fognak lefordulni. A vizsgázónak létre kell hoznia a megtervezett osztályokat és interfészeket, mely után a projekt lefordítható, de funkcionálisan nem működőképes, azaz a unit tesztesetek már lefutnak, de hibát adnak. Ezután úgy kell implementálnia a hiányzó ré- szeket, hogy mind a leírásnak, mind a teszteseteknek megfeleljenek, azaz a tesztesetek lefutta- tása sikeres legyen. A vizsgázónak figyelnie kell az objektumorientált programozás alapelvei- re, valamint a clean code elvekre, azaz olvasható és karbantartható kódot kell írnia. A forrás- kódot ellenőrizni kell a kódolási konvenciók alapján. Az alkalmazást le kell buildelni. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával, azt verziókövető rendszeren kell beadnia.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az öt vizsgafeladatot egymástól függetlenül kell értékelni.
Mindegyik feladatra maximum húsz pont (20%) adható.

Egy feladatra 0 pontot ér, ha le sem fordul az adott projekt. Tovább 0 pontot ér, ha a lefordul, de egy teszteset sem fut le sikeresen. 0 pontot ér, ha a forráskód olvashatatlan, nem felel meg a konvencióknak, nem követi a clean code alapelveket. 0 pont adandó, ha kielégíti a tesztese- teket, de a szöveges követelményeknek nem felel meg.
Pontokat a további működési funkciók megfelelősségének arányában kell adni a vizs- gafeladatra:
• 5 pont: az adott projekt lefordul, néhány teszteset sikeresen lefut, és ezek funkcionáli- san is helyesek. Azonban több teszteset nem fut le, és a kód is olvashatatlan.
• 10 pont: a projekt lefordul, a tesztesetek legtöbbje lefut, ezek funkcionálisan is helye- sek, és a clean code elvek nagyrészt betartásra kerültek.
• 20 pont: ha a projekt lefordul, a tesztesetek lefutnak, funkcionálisan helyesek, és csak apróbb funkcionális vagy clean code hibák szerepelnek a megoldásban.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.