Szűrés

Junior FullStack API fejlesztő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Junior Fullstack API fejlesztési ismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenység egy feleleletválasztós teszt, amelynek célja a képzés elméleti tudásanyagának számonkérése. Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:
● Kérdések száma, típusa: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés, kérdésenként legalább 4, legfeljebb 6 válaszlehetőséggel, amelyből egyetlen a helyes válasz.
● A tesztkérdések témakörei és témakörönkénti darabszámai a következők kell legyenek:
o Szoftver Architektúrák: 4 kérdés
o Node JS alapok: 6 kérdés
o Tesztelés: 6 kérdés
o NoSQL adatbázisok: 6 kérdés
o Node JS API fejlesztés: 8 kérdés
o JavaScript keretrendszer haladó ismeretek: 6 kérdés
o Konténerizáció: 4 kérdés
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni: Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%
● 40 x 2,5 pont = 100 pont/100%.

Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

● A helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.

● A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Junior Fullstack API gyakorlati feladatok
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A gyakorlati vizsga egy vizsgaremekből és egy programozási feladatból áll.

A) Fullstack webes alkalmazás vizsgaremek
A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy fullstack webes alkalmazást kell elkészítenie, tesztekkel lefedve, konténerizálva.
Az alkalmazással kapcsolatos elvárások:
o Valós életből vett igényeket elégítsen ki
o Adattárolást/adatkezelése is valósítson meg NoSQL adatbázis segítségével.
o Háromrétegű architektúra használatával legyen megvalósítva az alkalmazás.
o A kliens oldali rész legyen responsive.
o A forráskódnak a tiszta kód elveinek meg kell felelnie.
o Az alkalmazáshoz markdawn formátumban készüljön el a dokumentációja, mely tartalmazza az alkalmazás telepítését, konfigurálását, célját, valamint a végpontok legyenek az OpenAPI szabványnak megfelelően dokumentálva.

A vizsgaremek benyújtásának módja:
A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani verziókövető rendszeren keresztül (pl. GitHub, GitLab, BitBucket, stb.).
A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a
o szoftver célját
o műszaki megvalósítását
o működését
o forráskódját
A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.
B) A gyakorlati vizsga öt különböző programozási feladatból áll.

 • 1 db API-t használó kliensoldali feladat
 • 2 db feladat konténerizált API-végpontok írásáról
 • 1 db feladat API tervezéssel kapcsolatban
 • 1 db feladat adatbázissal kapcsolatban
  A vizsgázó a feladatokat szöveges formátumban kapja meg. A feladatleírás tartalmazza a feladat szöveges leírását. A projekt vázát, valamint az automata teszteseteket
  verziókövető rendszeren keresztül kapja meg. A vizsgázó feladata a szöveges leírás megértése, a tesztesetek értelmezése. Ezek alapján meg kell terveznie a megoldást. A tervezés során meg kell határoznia a megoldást biztosító modulokat. A tervezés után implementálnia kell a megoldást a megfelelő fejlesztőeszközben:
  − Meg kell nyitnia a projekt vázát, melyben a tesztesetek nem fognak lefordulni.
  − A vizsgázónak létre kell hoznia a megtervezett modulokat, mely után a projekt lefordítható, de funkcionálisan nem működőképes, azaz a tesztesetek már lefutnak, de hibát adnak.
  − Ezután úgy kell implementálnia a hiányzó részeket, hogy mind a leírásnak, mind a teszteseteknek megfeleljenek, azaz a tesztesetek lefuttatása sikeres legyen.
  A munkája során figyelnie kell a programozási paradigmák betartására, valamint a clean code elvekre, azaz olvasható és karbantartható kód kell írnia. A forráskódot ellenőrizni kell a kódolási konvenciók alapján. Az alkalmazást le kell buildelni. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával, azt verziókövető rendszeren vagy egy webes felületen keresztül vagy e-mailen kell beadnia.
  A vizsgafeladat elkészítésére 195 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenységgel 100 pontot lehet szerezni, az alábbi bontásban:

A.) Fullstack webes alkalmazás vizsgaremek vizsgarész (összesen 50 pont):

• az alkalmazás átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, felhasználói élmény minősége): 15 pont
• adatok kezelésének tervezése és megvalósítása: 10 pont
• funkcionalitás: 5 pont
• megjelenés és használhatóság különböző képernyőméretek esetén: 5 pont
• a kód minősége: 5 pont
• a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont
• az alkalmazás bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 5 pont B.) Gyakorlati vizsga (összesen 50 pont):
o 0 – 2 pont: az adott projekt nem fordul le, többségében nem futnak le a tesztesetek, az elvárt funkcionalitást nem valósítja meg. Azonban több teszteset nem fut le, és a kód is olvashatatlan.
o 3 – 6 pont: a projekt lefordul, a tesztesetek legtöbbje lefut, ezek nagyrészt funkcionálisan is helyesek, és a clean code elvek nagyrészt betartásra kerültek.
o 7 – 10 pont: ha a projekt lefordul, a tesztesetek lefutnak, funkcionálisan helyesek, és csak apróbb funkcionális vagy clean code hibák szerepelnek a megoldásban.
A részletes, adott projektfeladatra személyre szabott értékelés a mérés-értékelési útmutatóban fog szerepelni.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.