Szűrés

Junior frontend fejlesztő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Frontend fejlesztési ismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:
• Kérdések: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés
• A kérdések témaköre: A frontend fejlesztési ismeretek
• A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:
Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

• 40 db tesztkérdés a frontend fejlesztési ismeretekből – (40 x 2,5 pont) 100% Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:
• A helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
• A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Frontend programozási feladatok
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A gyakorlati vizsga hat különböző programozási feladatból áll.

A feladatokhoz automatikus tesztesetek tartoznak. A feladatot úgy kell megoldani, hogy a tesztesetek sikeresen lefussanak.
A feladatok a következő témakörök ismeretét mérik fel:

• HTML, CSS, SCSS, Bootstrap vagy ennek megfelelő CSS keretrendszer
• A JavaScript programozási nyelv
• Programozási paradigmák
• Clean Coding
• Az Angular vagy ennek megfelelő JavaScript keretrendszer
• FireBase vagy ennek megfelelő Hosting szolgáltató
A vizsgázó a feladatokat szöveges formátumban, verziókövető rendszeren keresztül kapja meg. A feladatleírás tartalmazza a feladat szöveges leírását, a projekt vázát, vala- mint az automata teszteseteket. A vizsgázó feladata a szöveges leírás megértése, a tesz- tesetek értelmezése. Ezek alapján meg kell terveznie a megoldást. A tervezés során meg kell határoznia a megoldást biztosító modulokat. A tervezés után implementálnia kell a megoldást a megfelelő fejlesztőeszközben. Meg kell nyitnia a projekt vázát, melyben a tesztesetek nem fognak lefordulni. A vizsgázónak létre kell hoznia a megtervezett mo- dulokat, mely után a projekt lefordítható, de funkcionálisan nem működőképes, azaz a tesztesetek már lefutnak, de hibát adnak. Ez után úgy kell implementálnia a hiányzó ré- szeket, hogy mind a leírásnak, mind a teszteseteknek megfeleljenek, azaz a tesztesetek lefuttatása sikeres legyen. A munkája során figyelnie kell a programozási paradigmák betartására, valamint a clean code elvekre, azaz olvasható és karbantartható kód kell ír- nia. A forráskódot ellenőrizni kell a kódolási konvenciók alapján. Az alkalmazást le kell buildelni. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával, azt verziókövető rendszeren kell beadnia.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A hat vizsgafeladatot egymástól függetlenül kell értékelni.
Mindegyik feladatra maximum tizenöt vagy húsz pont adható, úgy, hogy a hat vizsgafeladat összesen 100 pontot (100%) érjen.
A teszteset lefuttatása automatizálható. Mindegyik feladathoz több automatikus teszteset tar- tozik.
Egy feladatra 0 pontot ér, ha le sem fordul az adott projekt. Tovább 0 pontot ér, ha a lefordul, de egy teszteset sem fut le sikeresen. 0 pontot ér, ha a forráskód olvashatatlan, nem felel meg a konvencióknak, nem követi a clean code alapelveket. 0 pont adandó, ha kielégíti a tesztese- teket, de a szöveges követelményeknek nem felel meg.
Pontokat a további működési funkciók megfelelősségének arányában kell adni a vizsgafela- datra:
• 5 pont: az adott projekt lefordul, egy teszteset sikeresen lefut, és az funkcionálisan is helyes. Azonban több teszteset nem fut le, és a kód is olvashatatlan.
• 10 pont: a projekt lefordul, a tesztesetek legtöbbje lefut, ezek nagyrészt funkcionálisan is helyesek, és a clean code elvek nagyrészt betartásra kerültek.
• 15 vagy 20 pont: ha a projekt lefordul, a tesztesetek lefutnak, funkcionálisan helyesek, és csak apróbb funkcionális vagy clean code hibák szerepelnek a megoldásban.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont- szám legalább 51 %-át elérte.