Szűrés

Junior automata tesztelő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Tesztautomatizálási ismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenység egy feleleletválasztós teszt, amelynek célja a képzés elméleti tudásanyagának számonkérése. Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:
● Kérdések száma, típusa: 20 db feleletválasztásos tesztkérdés, kérdésenként legalább 4, legfeljebb 6 válaszlehetőséggel, amelyből egyetlen a helyes válasz.
● A tesztkérdések témakörei és témakörönkénti darabszámai a következők kell legyenek:
o Automatizált tesztelés elmélete – 5 db kérdés
o Programozási alapok – 5 db kérdés
o Felület alkalmazási alapok – 5 db kérdés
o API tesztelés – 5 db kérdés
● A feleletválasztásos tesztkérdéseket úgy kell kialakítani, hogy egyetlen helyes válaszlehetőség legyen lehetséges.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:

Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%

● 20 x 5 pont = 100 pont/100%.

Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:

● A helyes válasz 5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.

● A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Junior automata tesztelői projektfeladat
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A) Web alkalmazás felület tesztelési vizsgaremek vizsgarész

A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex web alkalmazás alapján felület tesztelési projektet kell elkészítenie, saját döntése alapján egy egyénileg választott web alkalmazás alapján.
A választott teszt alkalmazásnak legalább az alábbi funkcióit kell lefedni tesztekkel:

• Regisztráció
• Bejelentkezés
• Adatkezelési nyilatkozat használata
• Adatok listázása
• Több oldalas lista bejárása
• Új adat bevitel
• Ismételt és sorozatos adatbevitel adatforrásból
• Meglévő adat módosítás
• Adat vagy adatok törlése
• Adatok lementése felületről
• Kijelentkezés
A vizsgaremek benyújtásának módja:

A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani GitHub vagy más hasonló szolgáltatás segítségével megosztva. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• A tesztek forráskódja
• A tesztelt alkalmazás elérési helye (GitHub vagy hasonló) és üzembehelyezési módja (Readme.MD vagy más dokumentáció az alkalmazás telepítése / elindítási módja)
• A tesztek dokumentációja a forráskódban és/vagy teszt dokumentációban (XLS vagy más táblázatos fájlok formájában)
• Tesztek futtatásának manuális és automatizált módja
• Valamilyen formában vezetői tesztjelentés
A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

B) Teszt automatizálás gyakorlati feladat

Egy tesztelendő alkalmazáshoz tartozó gyakorlati teszt automatizálási feladatokat kell megoldani.

Az alkalmazást a vizsga pillanatában egy leírás alapján ismeri meg a vizsgázó. Az alkalmazás futtatás módját tartalmazza a leírás.

A megadott leírás alapján 5 db tesztcsomagot kell a vizsgázóknak automatizálniuk. Adottak a manuális tesztek leírásai, amik alapján az automata teszteknek működniük kell.

A tesztcsomagok tesztesetekből állnak, melyek a leírt alkalmazás felületét és API végpontjait tesztelik. Egy vagy több a képzés során megtanult technológiát, technikát (felület automatizálás, REST API vagy SOAP API tesztelés) kell használni az automatizálási feladatokhoz.

Az eszközökből exportált tesztcsomagokat (megvalósításokat) kell verziókövető rendszeren, webes rendszeren vagy e-mailen beadni.

A beadott megoldásnak tartalmaznak kell automatizált tesztjelentést a lefuttatott tesztekről (amit a tesztet végrehajtó teszt futtató környezetnek kell előállítania). A leprogramozott teszteknek tartalmaznia kell kellő mennyiségű dokumentációt valamilyen az eszközre jellemző dokumentációs formában (program komment, readme.md, vagy az eszközhöz tartozó dokumentációs más tanult formátum).

A vizsgafeladat elkészítésére 195 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység során összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi bontásban:

A) Web alkalmazás felület tesztelési vizsgaremek vizsgarész (összesen 50 pont):

• A felület tesztek minőségének átfogó értékelése
o Mennyire fedik a tesztek a manuális teszteseteket (5 pont)
o Mennyire jövőbiztosak a tesztek (5 pont)
o Mennyire olvasható a tesztek programkódja (10 pont)
o Mennyire van jelen a kód újrahasznosítás a tesztesetekben (5 pont)
o Manuálisan futtatva (benyújtott dokumentáció alapján) lefutottak-e a tesztek? (5 pont)
o Automatikusan futnak-e a tesztek (benyújtott dokumentáció alapján pl. git push hatására Github projekten)? (5 pont)
o Mennyire kidolgozott a vezetői tesztjelentés? (5 pont)
o Automatizált-e a tesztjelentés? (5 pont)
o Az vizsgaremek bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége (5 pont)
B) Teszt automatizálás gyakorlati feladat (összesen 50 pont)

A feladatokra összesen 50 pont adható. Minden részfeladatra az alábbiak szerint 0 és 10 pont közötti pont adható a mérés-értékelési útmutató szerint.
Szempontok lehetnek például, hogy a tesztesetek mennyire fedik le a tesztelendő funkciókat, mennyire áttekinthetőek és teljes körűek és mennyire felelnek meg a legjobb gyakorlatoknak.
Minden részfeladatra a pontokat a további működési funkciók megfelelőségének arányában kell adni a vizsgafeladatra:
● 0 – 2 pont: a tesztesetek nem fedik le a tesztelendő funkcionalitást, nem jól vannak megalkotva (az adott tesztelői eszközzel), nem felelnek meg az iparági legjobb gyakorlatoknak.

● 3 – 6 pont: a tesztesetek lefedik a funkcionalitás egy részét, de hibásan vannak megalkotva (az adott tesztelői eszközzel), és nem felelnek meg az iparági legjobb gyakorlatoknak.
● 7 vagy 10 pont: a tesztesetek a teljes funkcionalitást lefedik, helyesen vannak megalkotva (az adott tesztelői eszközzel), és alapvetően megfelelnek az iparági legjobb gyakorlatoknak. Csupán apróbb hibákat tartalmaznak.
A részletes, adott projektfeladatra személyre szabott értékelés a mérés-értékelési útmutatóban fog szerepelni.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.