Szűrés

Falusi turizmus szolgáltató

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

Egyéb feltételek:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: A falusi turizmus szolgáltatás szakszerű művelése

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsga a következő tanulási eredményeket méri:

 • Ismeri falusi vendéglátás alapjait, vendéglátóhely létestésére vonatkozó jogszabályokat a vállalkozás működtetésével kapcsolatos nyilvántartásokat, nyomtatványokat.
 • A szállásadás és a vendéglátás munkafolyamatait átfogóan ismeri.
 • Az általa nyújtott és ajánlott valamennyi szolgáltatást és a használt eszközök működését felhasználói szinten ismeri
 • Tisztában van az épített és természetes örökségek kínálatával térségiszinten
 • Kertészeti, tanya és bio gazdálkodással kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik
 • Ismeri az állatok tartására vonatkozó szabályokat
 • Sport, szabadidős, tevékenységeket, szakmai kifejezéseket, magas szinten ismeri
 • Ismeri a gyermekbarát szolgáltatások nyújtásának feltételeit
 • Tisztában van a programszervezés alapelveivel.
 • Ismeri a munkavédelmi, tűz és környezetvédelemmel összefüggő szakmai alapfogalmakat, a technológia, környezetvédelem, az ökológiai lábnyom, a környezettudatosság, a fenntarthatóság és a szelektív hulladékgyűjtés problémáját összefüggéseit.
 • Ismeri az értékesítést támogató marketing tevékenység legfőbb eszközeit.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

TémakörVálaszadás módjaVálaszok %-os aránya
Falusi turisztikai vállalkozás működésefeleletválasztás, feleletalkotás20
Falusi turisztikai szolgáltatások ismeretefeleletválasztás, feleletalkotás40
Programszervezésesettanulmány értékelés, hibakeresés30
Környezet, munka, tűz, balesetvédelemi ismeretekfeleletválasztás, tesztfeladat10
Összesen100

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: A falusi turizmus szolgáltató gyakorlati feladata

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Szituációs gyakorlat során a vizsgabizottság tagjainak közreműködésével eltérő piaci szegmenscsoportba tartozó vendégek számára – véletlenszerű választás után- turisztikai szolgáltatást nyújt.

A különböző típusú vendégekkel kapcsolatot létesít, felvilágosítást ad számukra, (csoportok

és/vagy egyéni vendégek, a vendégek jellemzőinek megadása, létszám, érdeklődési kör

meghatározása alapján) az adott régióra, tájegységre jellemző programot készít, intézi az

érkezéssel kapcsolatos feladatokat. Ismerteti az ajánlatot, reagál a felmerülő kérdésekre, és

tájékoztatást ad az elutazással kapcsolatos információkról.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc,

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

SzempontFigyelembe vett tartalomVálasz értéke %-ban
Kommunikáció minőségeKapcsolatfelvétel, a vendég érkezésével, távozásával kapcsolatos információadás30
Programajánlat készítéseMegfelelés a korcsoportnak, időkihasználás, időszerűség, szakmai tartalom40
Program ismertetésÉrthetőség, szakszerűség, kommunikációs helyzet megoldása10
ProblémakezelésReakció a vizsgabizottság felvetéseire20
Összesen 100

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.