Szűrés

Élelmezésvezető

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:-

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmezésvezető feladatai
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Az írásbeli vizsgatevékenység a következő tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:
● Ismeri az élelmiszerek és ételek, szervezetre gyakorolt hatását az összetételük alapján. Ismeri a tápanyagtartalom számítás módját.
● Ismeri, értelmezni és alkalmazza az élelmezési egységre és működésre vonatkozó előírásokat, és munkaügyi szabályokat.
● Ismeri a hatékony szervezési és vezetési módszereket.
● Ismeri a közétkeztetéshez kapcsolódó jogszabályi előírásoknak megfelelő az üzleti életre vonatkozó nyilvántartások fajtáit és a vezetésükkel kapcsolatos előírásokat.
● Ismeri az élelmezési szoftvereket, gazdasági számítási módokat.
● Ismeri a beszerzéssel, raktározással kapcsolatos lehetőségeket, a nyersanyagok tulajdonságait. Ismeri a minőségi, mennyiségi, érték szerinti áruátvétel szabályait, követelményeit. Ismeri a FIFO elvet.
● Ismeri az intézmény élelmezésének működéséhez szükséges árukészlet kiszámításának módját, az árubeszerzés lehetőségeit és alternatíváit.
● Ismeri a szakmai szoftvereket és alkalmazásukat.
● Ismeri az élelmezés gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések használatát és működését.
● Ismeri az anyaghányad-nyilvántartó lappal kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
● Ismeri a raktár és termelés elszámoltatásának alapfogalmait és számításuk lehetséges módjait.
● Ismeri a szakmai továbbképzési lehetőségeket, szakirodalmat, szakfolyóiratokat.
● Ismeri a diétás étrendek összeállításának szabályait, a különböző diétákban használható és tiltott alapanyagokat.
● Ismeri az álláskeresés és a munkaerő pótlásának eszköz-, és szabályrendszerét, rendelkezik a foglalkoztatás törvényi szabályainak ismereteivel, ismeri a bérekre vonatkozó törvényi szabályozást.

● Ismeri a viselkedésre és illemre vonatkozó szabályokat, a protokolláris előírásokat, a főbb vallási, nemzeti és nemzetiségi előírásokat és szokásokat.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Tápanyagtartalom számítás – feleletalkotó feladat (számítás) 20%
Beszerzéssel-áruátvétellel kapcsolatos teendők-feleletalkotó feladat (rövid válasz) 15%
Raktározás, élelmiszer és árukészlet ellenőrzése – feleletalkotó (többszörös választás, válaszok illesztése) 20%
Létszám és készletgazdálkodás, elszámoltatás és bizonylatolás-feleletalkotó feladat (számítás, kiegészítés) 25%
Vételezés, rendelési mennyiség megállapítása, anyagfelhasználás kiszámítása- feleletalkotó (számítás, kiegészítés) 20%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmezésvezető gyakorlati feladatai
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgaszervező által megadott szempontok szerint (diétára vonatkozó meghatározások) állítson össze, egy három fogásos menüt felnőtt étkeztetésre kalkulálva, három adagban, az aktuális közétkeztetési nyersanyag normában meghatározott maximum keretösszegen belül. A menü tervezése során ügyeljen a szezonális és friss nyersanyagok felhasználására és az egészséges táplálkozásra.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az elkészített kalkuláció pontossága. 25%
A tervezett menü változatossága. 25%
Szezonális és friss nyersanyagok betervezése a menübe. 25%
A tervezett menü, egészséges táplálkozás szempontjainak való megfelelése. 25%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.