Szűrés

Elektronikai gyártósori műszerész

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: –

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Elektronikai gyártósori alapismeretek

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga teszt jellegű feladatsor, amely egy feladatbankból 20-25 feladatot tartalmaz és az alábbi feladattípusokból áll: feleletválasztás, többszörös választás, válaszok illesztése, rövid válasz.

  • Készülék dokumentáció (10-13 kérdés): A vizsgatevékenység során dokumentációt értelmez. Megkeresi kapcsolási rajzból az egyes alkatrészek helyét a beültetési vázlaton és vissza. Szükség esetén adatlapot használ.
  • Szakmai számítások (3-4 kérdés): Egyen áramú passzív hálózatokban egyszerű elektrotechnikai számításokat végez (Ohm-tv., ellenállás eredő számítás, feszültség és áramosztás).
  • Gyártósori ismeretek (6-8 kérdés): Gyártó berendezés dokumentációjában kezelő szerveket, szenzorokat, munkahengereket, reléket, motorokat azonosít. Egyszerű kezelési, karbantartási műveletekkel kapcsolatos, gyakorlatorientált kérdésekre válaszol.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes vizsgarészek aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

Készülék dokumentáció 50%

Szakmai számítások 20%

Gyártósori ismeretek 30%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Áramköri installáció, portfólió

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész:

A vizsgázó a 2-5, a felkészítés alatt végzett napi vagy időszakos kisebb karbantartás leírását fényképpel, műszaki rajzzal is dokumentálva portfóliót készít, melyet 15 nappal a vizsga előtt eljuttat a vizsgaszervezőhöz. A vizsgán 15 percben bemutatja a portfóliót és válaszol a bizottság kérdéseire.

  • vizsgarész:

A vizsgázó egy 45-75 forrasztási pontot tartalmazó, legalább 50%-ban felületszerelt alkatrészeket tartalmazó áramkört épít a megadott utasítások alapján. A megépített áramkört szemrevételezéssel, szükség esetén rövidzár vizsgálattal ellenőrzi. Beszereli az áramkört, elvégzi a szükséges bekötéseket, majd az elvégzett munkát szakszerűen dokumentálja az előkészített papír vagy elektronikus jegyzőkönyvben. – 165 perc

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész:

A portfólió kivitele és tartalma. (15 %) A portfólió bemutatása, kérdések szakszerű megválaszolása. (5 %) 20%

  • vizsgarész

Az áramkör szakszerű megépítése. Az egyes alkatrészek a megfelelő helyen a megfelelő polaritással kerültek beépítésre. A forrasztások minősége megfelelő. 30%

Munkavégzés közben a munkahelyi rendet fenntartotta, és a pontos, precíz munkát végzett. A munka- és környezetvédelmi előírásokat betartotta. 10%

Helyesen elvégezte az előírt ellenőrzéseket. 10%

Az elkészült panelt szakszerűen beszereli, és elvégzi a szükséges bekötéseket. Elkészült a dokumentáció (jegyzőkönyv), és formailag illetve tartalmilag megfelelő. 30%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.