Szűrés

Egészségügyi kártevőirtó

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése.

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Az egészségügyi kártevőirtás elméleti alapjai

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

  • Az egészségügyi kártevők biológiája
  • Védekezési módszerek
  • Irtószerismeret
  • Jogszabályismeret
  • Toxikológia
  • Elsősegélynyújtás

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Témakörök szerinti és összesítő értékelés. Bármely témakör elégtelen teljesítése (nem megfelelése) esetén a vizsga eredménye elégtelen.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Kártevők elleni védekezés

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsga helyszíne akkreditált képző intézmény vagy kártevőirtó szakvállalat demonstrációs terme, munkaterülete, amely rendelkezik a programkövetelményben előírt megfelelő eszközökkel és tárgyi feltételekkel. A feladatleírásban meghatározott szituációnak megfelelően kiválasztja a célszervezetet, a megfelelő irtószert, módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Nem megfelelő technológia-, irtószer kiválasztása, emberi egészséget és környezetet veszélyeztető súlyos szakmai hiba elkövetése, az egyéni védőeszközök nem megfelelő használata esetén a vizsgatevékenység nem elfogadható.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a feladatot megoldotta és a teljesítés során nem követte el a részletezett hibákat, továbbá, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.