Szűrés

Egészségügyi gázmester

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres és igazolt teljesítése.

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

„A képesítő vizsgára bocsájtás feltétele: 80 órás irányított gyakorlati oktatáson történő részvétel igazolása. Ez a 80 órás gyakorlati oktatás magában foglalja a vizsgázó számára nélkülözhetetlen ismereteket, így a kártevőirtás minden területére kiterjedő, a felhasználandó irtószerek és eszközök alkalmazásának technológiáját, valamint azoknak a helyszíneknek (pl.: egészségügyi intézmény, szálloda, munkásszállás, konyha, szociális helyiségek, lakás stb.) a bemutatását is, ahol a kártevőirtási tevékenységre döntően szükség van.”

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Gázmesteri tevékenység elméleti alapjai

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi témakörök tudásanyagát méri:

  • Az élelmiszer és készlet kártevők biológiája
  • Védekezési módszerek
  • Irtószer és gázosítószer ismeret
  • Jogszabályismeret
  • Toxikológia
  • Elsősegélynyújtás

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Témakörök szerinti és összesítő értékelés. Bármely témakör elégtelen teljesítése (nem megfelelősége) esetén a vizsga eredménye elégtelen.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Kártevőirtás mérgező gázokkal, gázmesteri tevékenység

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsga helyszíne akkreditált képző intézmény vagy kártevőirtó szakvállalat demonstrációs terme, munkaterülete, amely rendelkezik a programkövetelményben előírt megfelelő eszközökkel és tárgyi feltételekkel. További részletes kibontás szükséges, a konkrét feladat megfogalmazása pl:. A feladatleírásban meghatározott szituációnak megfelelően azonosítja a kártevőt, kiválasztja a megfelelő irtószert, módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket egy adott egészségügyi gázmesteri feladat megvalósítására, elvégzi a szükséges bejelentéseket, tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Nem megfelelő technológia-, irtószer és gázosítószer kiválasztása, emberi egészséget és környezetet veszélyeztető súlyos szakmai hiba elkövetése, az egyéni védőeszközök nem megfelelő használata esetén a vizsgatevékenység nem elfogadható.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte és a feladat teljesítése során nem követte el a részletezett hibákat.