Szűrés

Dísznövénykertész

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: –

Írásbeli vizsga:

A vizsgatevékenység megnevezése: Dísznövényismeret

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Vizsgarész: Növényismeret

A növényismereti jegyzékben felsorolt 60 db dísznövény felismerése és megnevezése kettős nevezéktannal.

  • Vizsgarész: Dísznövénytermesztés

Számítógép által generált, elektronikus, 50 kérdésből álló feladatsor, mely tartalmaz feleletválasztós tesztkérdéseket, valamint rövid választ igénylő feladatokat palántanevelés, szaporítás, talajvédelem, növényápolás, növényvédelem, dísznövénytermesztés témakörben.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc (A vizsgarész: 60 perc, B vizsgarész: 60 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgarész:

Növény felismerése: 1 pont); helyes megnevezése: 1 pont; latin nevek helyesírása: 1 pont.

B vizsgarész:

A feladatok pontozása egyenértékű és azonos súlyaránnyal számít.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Dísznövénytermesztés projektfeladat

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A. vizsgarész:

Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

A portfólió két részből áll:

A/1. Tervfeladat egy szabadon választott szabadföldi dísznövény (egynyárikétnyári-, évelő- és fásszárú dísznövények) termesztésének teljes technológiai tervének bemutatása, mely tartalmazza a saját megfigyeléseket, fotódokumentációt a folyamatról és a tapasztalt eredmények kifejtését.

A/2. Tervfeladat egy szabadon választott növényházi dísznövény (cserepes levél- és virágzó dísznövények, vágott virágok, vágott zöld) termesztésének teljes technológiai tervének bemutatása, mely tartalmazza a saját megfigyeléseket, fotódokumentációt a folyamatról és a tapasztalt eredmények kifejtését.

A portfólió elkészítésének formája Word dokumentum (maximum 30 oldal, betűtípus: Arial Narrow, 11-es betűméret, 1,5 pt sorköz. A törzsszöveg maximum 15 képet tartalmazhat, további szükséges képek mellékletként elhelyezhetőek.), valamint az abból készülő bemutatásra alkalmas PowerPoint prezentáció (maximum 15 db dia).

A Word dokumentum elfogadásának feltétele a megadott határidőre és e-mail címre történő beadása.

  • vizsgarész: Egy gyakorlati vizsgamunka, amely egy adott dísznövénytermesztés, vagy dísznövény fenntartási, ápolási technológiai munkafolyamat elvégzése. A vizsgarész során a vizsgabizottság az adott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc. A. vizsgarész: 30 perc (A/1: 15 perc; A/2: 15 perc). B. vizsgarész: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész
Értékelési szempontokAdható pontszám
Prezentáció minősége10
Előadástechnika20
Szakmai felkészültség, hitelesség30
Szakmai kérdésekre adott válasz40
Összesen:100
  • vizsgarész
Értékelési szempontokAdható pontszámok
Megfelelő eszköz-, illetve gép kiválasztása5
Eszköz- és gépelőkészítése5
A szükséges növényanyag megfelelő előkészítése15
Eszközök és gépek szakszerű használata15
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása5
Vizsgafeladat önálló, pontos elvégzése40
Szakmai kérdésekre adott válasz15
Összesen:100

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.