Szűrés

Dajka

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása, a vizsgát

megelőző hónap végéig.

A szakmai gyakorlat helyszínéhez a résztvevő arra alkalmas befogadó intézményt keres. A

szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, óvodában,

gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben.

A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott)

letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat

helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.

Egyéb feltételek: –

A képesítő vizsga menetének leírása:

Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgatevékenység megnevezése:  –

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább..…%-át elérte.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgatevékenység megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a képző/vizsgaszervező által előkészített és a vizsgabizottság által jóváhagyott tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati tételek: a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében” szakmai modulok ismeretanyagából kerülnek összeállításra. A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, hogy a tételek száma ne legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport létszámának 50%-a.

.A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgatevékenység megnevezése: Szóbeli feladatok

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó központilag összeállított szóbeli tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében”, szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.