Szűrés

Automatikai berendezés karbantartó

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A vizsgatevékenység megnevezése: Automatikai berendezés karbantartói ismeretek

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

 1. vizsgarész: Feladatbankból összeállított 25 db feleletválasztós, kiegészítős tesztkérdés a következő témakörökből: villamos kapcsolókészülékek, túláramvédelmi elemek, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek, karbantartási ismeretek, pneumatikus elektropneumatikus, hidraulikus rendszerek karbantartása, ipari hálózatok felépítése, szenzortechnikai elemek szerelése és beállítása, villamos és mechanikai mérések, mérésadatgyűjtési rendszerek, munka-és környezetvédelem, dokumentációs ismeretek, hibavédelmi (érintésvédelmi) ismeretek, programozási ismeretek, IPAR 4.0 rendszerek, termelőberendezéseken végzett hibakeresés,
 2. vizsgarész: szakmai számítások: méréstechnika, érintésvédelem, villamos fogyasztók paraméreinek meghatározása, karbantartási ismeretek, vezetékméretezés, készülékkiválasztás, villamos motorok paramétereinek meghatározása

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Online vagy írásbeli vizsgafeladat automatikus, vagy megoldó kulcs szerinti kiértékelése.

1 vizsgarész:

dokumentációs ismeretek (karbantartás, ellenőrzés) 10 %

mérési-adatgyűjtési ismeretek, méréstechnika 10 %

karbantartási ismeretek 10 %

ipari hálózati ismeretek 10 %

Ipar 4.0 rendszerek ismerete 10 %

vezérlés-és szabályozástechnika 10 %

munkavédelmi ismeretek 15%

 • vizsgarész:

szakmai számítás: méréstechnika, érintésvédelem, villamos fogyasztók paramétereinek meghatározása, karbantartási ismeretek, vezetékméretezés, készülék kiválasztás, villamos motorok paramétereinek meghatározása 25%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Automatizált berendezés szerelési gyakorlat

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

 1. vizsgarész: Portfólió: a tanulmányok alatt elkészített projektmunka (pl. gyakorlat során, termelő berendezésben fellépő hiba megkeresése, elhárítása, kötelező karbantartások elvégzése), és a hozzá kapcsolódó dokumentáció (technológiák, munkafolyamatok) bemutatása, melynek tartalmát a tanuló maximum 15 percben ismerteti a vizsgabizottsággal. A dokumentációt elektronikus formában a jelölt a vizsga előtt minimum 15 nappal leadja a vizsgaszervezőnél, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottságnak. A portfólió terjedelme: minimum 15 – maximum 20 oldal (karakterszám megadásával).
 2. vizsgarész: Automatizált berendezés vezérlőszekrényében feszültségmentesítés után túláramvédelmi/hibavédelmi készülék cseréje és beállítása. Vezérelt berendezés, (aszinkron motor, szervomotor) bekötése. A vezérelt berendezéshez tartozó szenzorok, végálláskapcsolók, elmozdulásérzékelők ellenőrzése, cseréje, beállítása. Hibás mechanikai működés esetén a hibaok behatárolása, a meghibásodott egység kiszerelése, szétszerelés, alkatrészek mérése, meghibásodott egység cseréje, tisztítás, összeszerelés. PLC/frekvenciaváltó beszerelése a berendezésbe, bekötés, programfeltöltés, hálózati kommunikáció. Érintésvédelmi ellenőrzés, feszültség alá helyezés. Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása. – 135 perc

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1.vizsgarész:

Portfólió bemutatása 10 %

2.vizsgarész:

Munkavégzés automatizált termelőberendezésen

 • szabványos feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés 10 %
 • hibavédelmi/túláramvédelmi készülékek cseréje, szakszerű beépítése 10 %
 • aszinkron motor/szervomotor bekötése 5 %
 • szenzorok installálása, beállítása 10 %
 • mechanikai működés ellenőrzése, javítás, alkatrészcsere 10 %
 • PLC bekötése, programkezelés 20 %
 • szerelői ellenőrzés 10 %
 • működésvizsgálat 10 %
 • a szerelési dokumentáció elkészítése 5 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.