Szűrés

Adatbázis üzemeltető (specialista)

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Adatbázis ismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenység egy feleleletválasztós teszt, amelynek célja a képzés elméleti tudásanyagának számonkérése. Az írásbeli vizsga kérdéseit a következők szerint kell összeállítani:
● Kérdések száma, típusa: 40 db feleletválasztásos tesztkérdés, kérdésenként legalább 4, legfeljebb 6 válaszlehetőséggel, amelyből egyetlen a helyes válasz.
● A tudásfelmérő teszt az SQL nyelvvel, az adatbázisok tervezésével, karbantartásával és programozásával, valamint a NoSQL lehetőségeivel kapcsolatban.
● A tesztkérdések témakörei és témakörönkénti darabszámai a következők
kell legyenek:
• 15 db kérdés adatbázis tervezés ismereteiből
• 15 db kérdés SQL ismeretekből
• 7 db kérdés az adatbázis adminisztráció ismereteiből
• 3 db kérdés NoSQL ismeretekből
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az írásbeli vizsgát a következők szerint kell értékelni:
Maximálisan elérhető pontszám/százalék: 100 pont/100%
● 40 x 2,5 pont = 100 pont/100%.
Egyéb értékelési szempontok az írásbeli vizsgaértékeléssel kapcsolatban:
● A helyes válasz 2,5 pontot ér, a helytelen válasz 0 pontot ér.
● A rossz válasz megjelöléséért pontlevonás nem jár.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Adatbázis üzemeltetés gyakorlati feladatok
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása
A. Adatbázis tervezés vizsgaremek vizsgarész
A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex alkalmazás adatbázisát kell megterveznie és elkésztenie saját döntése alapján egyénileg választott témában.
Az adatbázisnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:
• Életszerű, valódi problémára nyújt megoldást.
• Harmadik normálformának megfelelő adatmodellt használ.
• Megfelelő adattípusokat használ.
• Az elsődleges és idegen kulcsokat használ, valamint megszorításokat is tartalmaz.
• Szerveroldali programozott funkciókat (pl. tárolt eljárásokat, függvényeket, vagy triggereket) és nézeteket is tartalmaz.
• A szoftver célját, komponenseinek technikai leírását, működésének műszaki feltételeit és használatának rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció is része a csomagnak.
• A szoftver várható használatának megfelelő indexeket tartalmaz.
• Felhasználókat is tartalmaz megfelelő jogosultságokkal.
A vizsgaremek benyújtásának módja:
A kész csomagot a vizsga előtt minimum 7 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani egy webes felületen keresztül, vagy fájlmegosztó szolgáltatás segítségével megosztva vagy e-mail formájában elküldve. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• SQL kód, amely a fenti leírt elvárásoknak megfelelő adatbázist létrehozza
• Az adatbázis adatbázismodell-diagramja
• Az adatbázis biztonsági mentése (backup)
• Az adatbázis dokumentációja
A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a
• szoftver célját
• műszaki megvalósítását
• működését
• forráskódját
A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 15 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.
B. Adatbázis tervezés és üzemeltetés gyakorlati feladat vizsgarész
Öt gyakorlati feladat, amelyek a következőkből állnak:
• 2 db haladó SQL lekérdezések feladat (al-lekérdezések, beépített függvények, halmazműveletek)
• 1 db adatbázis-tervezéssel kapcsolatos feladat (normálforma használat, elsődleges és idegen kulcsok, megszorítások)
• 1 db adatbázis-adminisztrációval kapcsolatos feladat (biztonsági mentés, helyreállítás, jogosultságkezelés, felhasználói csoportok kezelése, karbantartási műveletek)
• 1 db SQL tárolt eljárások készítésével kapcsolatos feladat
A munkája során figyelnie kell a területen szokásos paradigmák és elvek betartására. Amennyiben a vizsgázó elkészült a munkájával azt webes felületen keresztül, vagy e-mail formájában kell beadnia.
A vizsgafeladat elkészítésére 195 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység során összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi bontásban:
A. Adatbázis tervezés vizsgaremek vizsgarész
• az adatbázis átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg az adatbázis a kitűzött célt, az adatmodell minősége): 35 pont
• jogosultságkezelés: 5 pont
• a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont
• az adatbázis bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 5 pont
B. Adatbázis tervezés és üzemeltetés gyakorlati feladat vizsgarész:
• Minden feladat tökéletes megoldásával 10-10 pont szerezhető.
• 2 db haladó SQL lekérdezések feladat elvégzésére a lokális szerveren, melyek képesek megjeleníteni az adott rendszer legalább egy-egy főbb információit– 2 x 10 pont
• 1 db adatbázis tervezéssel kapcsolatos feladat 1 x 10 pont
• 1 db adatbázis adminisztrációval kapcsolatos feladat 1 x 10 pont
• 1 db SQL tárolt eljárással kapcsolatos feladat 1 x 10 pont
A pontok további bontását – legalább kétpontos szintig részletezve – a konkrét vizsgafeladat javítási-, értékelési útmutatója tartalmazza.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.